Cracovia (Kraków), Polonia

Akademia Ignatianum w Krakowie

tipo di università: altri istituti di istruzione superiore
stato di università: statali

laurea triennale
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
Amministrazioni e politiche pubblicheStudi in lingua polacco
Administracja publiczna i służby państwoweStudi in lingua polacco
Administracja samorządowa i fundusze europejskieStudi in lingua polacco
Administration and Public Policy in the European UnionStudi in lingua polacco
Analityk i koordynator polityk publicznych w administracjiStudi in lingua polacco
FilosofiaStudi in lingua polacco
Etyka i coachingStudi in lingua polacco
Filozofia klasyczna i współczesnaStudi in lingua polacco
Lavoro socialeStudi in lingua polacco
Aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnychStudi in lingua polacco
Praca socjalna z dzieckiem i rodzinąStudi in lingua polacco
Praca socjalna z migrantami i uchodźcamiStudi in lingua polacco
PedagogiaStudi in lingua polacco
LogopediaStudi in lingua polacco
Pedagogika szkolna z profilaktyką społecznąStudi in lingua polacco
Resocjalizacja kreującaStudi in lingua polacco
Scienze politicheStudi in lingua polacco
Sicurezza pubblicaStudi in lingua polacco
CyberbezpieczeństwoStudi in lingua polacco
International Politics and CommunicationStudi in lingua polacco
Logistyka bezpieczeństwaStudi in lingua polacco
Public relations i marketing politycznyStudi in lingua polacco
Zarządzanie informacją i mediaStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo internetoweStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo prasoweStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo radioweStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo telewizyjneStudi in lingua polacco
Filologia angielskaStudi in lingua polacco
Komunikacja międzykulturowa w biznesieStudi in lingua polacco
Nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowychStudi in lingua polacco
Redakcja tekstów anglojęzycznychStudi in lingua polacco
KulturoznawstwoStudi in lingua polacco
Arti visiveStudi in lingua polacco
Cyberkultura i mediaStudi in lingua polacco
Zarządzanie instytucjami kulturyStudi in lingua polacco
Turystyka i rekreacjaStudi in lingua polacco
Turystyka biznesowa i kwalifikowanaStudi in lingua polacco
Turystyka regionalnaStudi in lingua polacco
Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznejStudi in lingua polacco
Infobrokering i zarządzanie informacjąStudi in lingua polacco
Zarządzanie w administracji publicznejStudi in lingua polacco
Zarządzanie w instytucjach kościelnychStudi in lingua polacco

corsi a ciclo unico
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
PsicologiaStudi in lingua polacco
Psicologia clinicaStudi in lingua polacco
PsychokryminologiaStudi in lingua polacco
Psychologia zarządzaniaStudi in lingua polacco
Wspomaganie rozwojuStudi in lingua polacco
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudi in lingua polacco

master
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
Amministrazioni e politiche pubblicheStudi in lingua polacco
Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznychStudi in lingua polacco
Administracja samorządowa i rozwój lokalnyStudi in lingua polacco
Zarządzanie kapitałem ludzkimStudi in lingua polacco
FilosofiaStudi in lingua polacco
Etyka i coachingStudi in lingua polacco
Filozofia klasyczna i współczesnaStudi in lingua polacco
Lavoro socialeStudi in lingua polacco
Aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnychStudi in lingua polacco
Profilaktyka społeczna z interwencją kryzysowąStudi in lingua polacco
Wsparcie społeczneStudi in lingua polacco
PedagogiaStudi in lingua polacco
Arteterapia z twórczą resocjalizacjąStudi in lingua polacco
Opieka nad małym dzieckiem z pedagogiką montessoriStudi in lingua polacco
Pedagogika pracy z doradztwem zawodowymStudi in lingua polacco
Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysowąStudi in lingua polacco
Pedagogika szkolna z terapią pedagogicznąStudi in lingua polacco
Scienze politicheStudi in lingua polacco
Analityka politycznaStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo państwaStudi in lingua polacco
CyberbezpieczeństwoStudi in lingua polacco
Media, reklama i promocja w sferze publicznejStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo międzykulturowe: Europa Środkowo-WschodniaStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo śledczeStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo w mediach cyfrowychStudi in lingua polacco
Filologia angielskaStudi in lingua polacco
Komunikacja w biznesie z językiem angielskim oraz językiem hiszpańskimStudi in lingua polacco
Komunikacja w biznesie z językiem angielskim oraz językiem niemieckimStudi in lingua polacco
Nauczanie języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowychStudi in lingua polacco
Wolontariat misyjny z językiem angielskimStudi in lingua polacco
KulturoznawstwoStudi in lingua polacco
Cyberkultura i mediaStudi in lingua polacco
Kultura europy środkowo-wschodniejStudi in lingua polacco
Promocja kulturyStudi in lingua polacco
Sztuki wizualne i teatrStudi in lingua polacco
Turystyka międzynarodowaStudi in lingua polacco

Dottoratoaltri »
Filosofia Studi in lingua polacco
Pedagogia Studi in lingua polacco
Nauki o kulturze i religii Studi in lingua polacco
Nauki o polityce i administracji Studi in lingua polacco

Altri programmi universitarialtri »
Pubblica amministrazione Studi in lingua polacco
Sicurezza pubblica Studi in lingua polacco
Arteterapia w animacji kultury Studi in lingua polacco
Budżety obywatelskie, konsultacje społeczne, demokracja lokalna Studi in lingua polacco
Cyberbezpieczeństwo Studi in lingua polacco
Doradztwo zawodowe Studi in lingua polacco
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Studi in lingua polacco
Etyka - specjalizacja nauczycielska Studi in lingua polacco
Katecheza przedszkolna Studi in lingua polacco
Komunikacja i migracje kulturowe Studi in lingua polacco
Logopedia Studi in lingua polacco
Nowoczesne technologie cyfrowe i grafika multimedialna Studi in lingua polacco
Ochrona danych osobowych - inspektor ochrony danych osobowych Studi in lingua polacco
Organizacja i zarządzanie w oświacie Studi in lingua polacco
Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży Studi in lingua polacco
Szkoła Formatorów Studi in lingua polacco
Technologie internetowe w polityce Studi in lingua polacco
Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi Studi in lingua polacco
Wiedza o kulturze i sztuce Studi in lingua polacco
Wychowanie przedszkolne z przygotowaniem pedagogicznym Studi in lingua polacco

Dipartimentialtri »
Międzywydziałowe Studium Języków Obcych
Wydział Filozoficzny
Wydział Pedagogiczny

sito web dell'università: www.ignatianum.edu.pl

mappa

YouTube

« torna - Università
Privacy Policy