Cracovia (Kraków), Polonia

Pontificia Universit à Giovanni Paolo II di Cracovia

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

tipo di università: università
stato di università: statali

laurea triennale
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
FilosofiaStudi in lingua inglese
FilosofiaStudi in lingua polacco
Lavoro socialeStudi in lingua polacco
Praca socjalna z osobami chorującymi psychicznie,Studi in lingua polacco
Praca socjalna z osobami starszymiStudi in lingua polacco
Praca socjalna z rodziną i dzieckiemStudi in lingua polacco
PedagogiaStudi in lingua polacco
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogicznąStudi in lingua polacco
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapiąStudi in lingua polacco
StoriaStudi in lingua polacco
Europa WschodniaStudi in lingua polacco
Historia chrześcijaństwaStudi in lingua polacco
Historia doktryn politycznych i prawnychStudi in lingua polacco
Storia dell'arteStudi in lingua polacco
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwoStudi in lingua polacco
Digital media – kreatywność, analiza, zarządzanieStudi in lingua polacco
Analityka sieci – big data, SEO, performance marketingStudi in lingua polacco
Digital biznes – tworzenie, ekonomia i zarządzanieStudi in lingua polacco
Kreatywność wirtualna – innowacje, aplikacje, designStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaStudi in lingua polacco
E-dziennikarstwoStudi in lingua polacco
Realizacja radiowo-telewizyjnaStudi in lingua polacco
Reklama, branding, public relationsStudi in lingua polacco
Muzyka kościelnaStudi in lingua polacco
Nauki o rodzinieStudi in lingua polacco
Terapia occupazionaleStudi in lingua polacco
Mediacje rodzinneStudi in lingua polacco
Ochrona dóbr kulturyStudi in lingua polacco
Turystyka i zarządzanie dziedzictwem kulturowymStudi in lingua polacco
Turystyka historycznaStudi in lingua polacco
Zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnymStudi in lingua polacco

corsi a ciclo unico
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
Diritto canonicoStudi in lingua polacco
PsicologiaStudi in lingua polacco
Psychologia duchowości i formacjiStudi in lingua polacco
Psychologia edukacji i coachinguStudi in lingua polacco
Psychologia kliniczna z psychoterapiąStudi in lingua polacco
Psychologia w biznesie i reklamieStudi in lingua polacco
TeologiaStudi in lingua polacco
Teologia kapłańskaStudi in lingua polacco
Teologia katechetyczno-pastoralna/ teologia systematycznaStudi in lingua polacco

master
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
FilosofiaStudi in lingua inglese
FilosofiaStudi in lingua polacco
FilosofiaStudi in lingua inglese
Coaching i doradztwo filozoficzneStudi in lingua polacco
Etyka stosowanaStudi in lingua polacco
Filozofia a chrześcijaństwoStudi in lingua polacco
Filozofia i chrześcijaństwo a świat współczesnyStudi in lingua polacco
Filozofia systematycznaStudi in lingua polacco
Filozofia w nauceStudi in lingua polacco
Filozofia z elementami psychologiiStudi in lingua polacco
Lavoro socialeStudi in lingua polacco
Kuratela społecznaStudi in lingua polacco
Praca socjalna wobec sytuacji kryzysowych w społeczeństwieStudi in lingua polacco
PedagogiaStudi in lingua polacco
Resocjalizacja połączona z socjoterapiąStudi in lingua polacco
TanatopedagogikaStudi in lingua polacco
SociologiaStudi in lingua polacco
Badanie rynku i opinii publicznejStudi in lingua polacco
Organizacja i analiza przestrzeni publicznejStudi in lingua polacco
StoriaStudi in lingua polacco
Europa WschodniaStudi in lingua polacco
Historia chrześcijaństwaStudi in lingua polacco
Historia doktryn politycznych i prawnychStudi in lingua polacco
Storia dell'arteStudi in lingua polacco
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwoStudi in lingua polacco
ArchiwistykaStudi in lingua polacco
Zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwoStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaStudi in lingua polacco
Digital media – analiza i zarządzanieStudi in lingua polacco
E-content dziennikarskiStudi in lingua polacco
Produkcja radiowo-telewizyjnaStudi in lingua polacco
Komunikowanie promocyjno-wizerunkowe, reklama, branding, PRStudi in lingua polacco
Relazioni pubblicheStudi in lingua polacco
Projektowanie promocyjneStudi in lingua polacco
Reklama i brandingStudi in lingua polacco
Muzyka kościelnaStudi in lingua polacco
Nauki o rodzinieStudi in lingua polacco
Interwencja kryzysowaStudi in lingua polacco
Poradnictwo rodzinneStudi in lingua polacco
Turystyka i zarządzanie dziedzictwem kulturowymStudi in lingua polacco
Kultury AzjiStudi in lingua polacco
Turystyka historycznaStudi in lingua polacco
Zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnymStudi in lingua polacco

Dottoratoaltri »
Filosofia Studi in lingua polacco
Storia Studi in lingua polacco
Nauki o komunikacji społecznej i mediach Studi in lingua polacco
Nauki socjologiczne Studi in lingua polacco
Nauki teologiczne Studi in lingua polacco

Altri programmi universitarialtri »
Podyplomowe Studia Duszpasterstwo Rodzin Studi in lingua polacco
Podyplomowe Studia Edukacja Medialna/Media Relations Studi in lingua polacco
Podyplomowe Studia Filozofia w Biznesie Studi in lingua polacco
Podyplomowe Studia Kreatywność w Social Media/Creative Social Media Studi in lingua polacco
Podyplomowe Studia Menedżer Ekonomii Społecznej Studi in lingua polacco
Podyplomowe Studia Pastoralne Formacji Stałej Kapłanów Studi in lingua polacco
Podyplomowe Studia Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w Systemowym Pomaganiu Studi in lingua polacco
Podyplomowe Studia Semiologiczne "Symbolika w Kulturach Świata" Studi in lingua polacco
Podyplomowe Studia Specjalista Pracy z Osobą Starszą w Środowisku Domowym i Instytucjonalnym Studi in lingua polacco
Podyplomowe Studia z Archiwistyki i Bibliotekoznawstwa Studi in lingua polacco
Podyplomowe Studia z Archiwistyki, Zarządzania Dokumentacją i Bibliotekoznawstwa Studi in lingua polacco
Podyplomowe Studia z Bioetyki Studi in lingua polacco
Podyplomowe Studia z Filozofii i Etyki Studi in lingua polacco
Podyplomowe Studia z Katechezy Przedszkolnej Studi in lingua polacco
Podyplomowe Studia z Mediacji Cywilnych i Rodzinnych Studi in lingua polacco
Podyplomowe Studia z Monodii Liturgicznej Studi in lingua polacco
Podyplomowe Studia Zarządzanie w Mediach i Kulturze Studi in lingua polacco
Podyplomowe Studia Zespołowej Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego Studi in lingua polacco
Studia Podyplomowe z Franciszkanizmu Studi in lingua polacco

Dipartimentialtri »
Wydział Filozoficzny
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa Kanonicznego
Wydział Teologiczny

Altri centri educativi
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - Sekcja w TarnowieTarnów

sito web dell'università:
www.upjp2.edu.pl

mappa

« torna - Università
Privacy Policy