Breslavia (Wrocław), Polonia

Uniwersytet Wrocławski

tipo di università: università
stato di università: statali

laurea triennale
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
BiotecnologiaStudi in lingua inglese
ChimicaStudi in lingua inglese
Business and AdministrationStudi in lingua inglese
Criminal JusticeStudi in lingua inglese
European CulturesStudi in lingua inglese
ArcheologiaStudi in lingua polacco
AstronomiaStudi in lingua polacco
BiologiaStudi in lingua polacco
Biologia ambientaleStudi in lingua polacco
Biologia człowiekaStudi in lingua polacco
Biologia eksperymentalnaStudi in lingua polacco
MikrobiologiaStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
BiotecnologiaStudi in lingua polacco
ChimicaStudi in lingua polacco
Analityka chemicznaStudi in lingua polacco
Chemia materiałów dla nowoczesnych technologiiStudi in lingua polacco
Chemia ogólnaStudi in lingua polacco
CriminologiaStudi in lingua polacco
EconomiaStudi in lingua polacco
Diritto tributarioStudi in lingua polacco
Economia internazionaleStudi in lingua polacco
Ekonomia innowacjiStudi in lingua polacco
Finanse i rachunkowośćStudi in lingua polacco
Prawo w biznesieStudi in lingua polacco
Filologia classicaStudi in lingua polacco
Specjalność biblijnaStudi in lingua polacco
Specjalność indoeuropejskaStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
FilosofiaStudi in lingua polacco
FisicaStudi in lingua polacco
EkonofizykaStudi in lingua polacco
Fizyka doświadczalnaStudi in lingua polacco
Fizyka komputerowaStudi in lingua polacco
Fizyka teoretycznaStudi in lingua polacco
GeografiaStudi in lingua polacco
GeologiaStudi in lingua polacco
InformaticaStudi in lingua polacco
ItalianisticaStudi in lingua polacco
Lavoro socialeStudi in lingua polacco
MatematicaStudi in lingua polacco
Analiza danychStudi in lingua polacco
Matematyka aktuarialno-finansowaStudi in lingua polacco
Matematyka nauczycielskaStudi in lingua polacco
Matematyka stosowanaStudi in lingua polacco
Matematyka teoretycznaStudi in lingua polacco
Matematyka w ekonomiiStudi in lingua polacco
MusicologiaStudi in lingua polacco
PedagogiaStudi in lingua polacco
Edukacja dorosłych i marketing społecznyStudi in lingua polacco
Pedagogika opiekuńcza z terapiąStudi in lingua polacco
Poradnictwo i pomoc psychopedagogicznaStudi in lingua polacco
ResocjalizacjaStudi in lingua polacco
Protezione dell'ambienteStudi in lingua polacco
Relazioni internazionaliStudi in lingua polacco
Global StudiesStudi in lingua inglese
Gospodarka i biznes międzynarodowyStudi in lingua polacco
Służby zagraniczneStudi in lingua polacco
Studia europejskieStudi in lingua polacco
Studia niemieckieStudi in lingua polacco
Studia wschodnieStudi in lingua polacco
Zarządzanie komunikacją w stosunkach międzynarodowychStudi in lingua polacco
Scienza militareStudi in lingua polacco
Animacja odtwórstwa historycznegoStudi in lingua polacco
Popularyzacja wiedzy o militariachStudi in lingua polacco
Scienze politicheStudi in lingua polacco
Comparative PoliticsStudi in lingua inglese
Europe in the WorldStudi in lingua inglese
Global SecurityStudi in lingua inglese
Media and PoliticsStudi in lingua inglese
Pubblica amministrazioneStudi in lingua polacco
Marketing politycznyStudi in lingua polacco
Media i dziennikarstwoStudi in lingua polacco
Media w polityceStudi in lingua polacco
Przywództwo polityczneStudi in lingua polacco
Służby zagraniczneStudi in lingua polacco
SociologiaStudi in lingua polacco
StoriaStudi in lingua polacco
AmerykanistykaStudi in lingua polacco
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacjąStudi in lingua polacco
Dokumentalistyka konserwatorskaStudi in lingua polacco
Regionalistyka i kształtowanie społeczności lokalnejStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielska z historiąStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielska z wosStudi in lingua polacco
Storia dell'arteStudi in lingua polacco
Studi europeiStudi in lingua polacco
Kadry w europejskiej przestrzeni publicznejStudi in lingua polacco
Przedsiębiorczość i europejski rynek pracyStudi in lingua polacco
Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnymStudi in lingua polacco
TurismoStudi in lingua polacco
AdministracjaStudi in lingua polacco
Ente pubblico territorialeStudi in lingua polacco
Administracja europejskaStudi in lingua polacco
Administracja sektora publicznegoStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo wewnętrzneStudi in lingua polacco
AnglistykaStudi in lingua polacco
Specjalność tłumaczeniowaStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo narodoweStudi in lingua polacco
Biologia człowiekaStudi in lingua polacco
Chemia i toksykologia sądowaStudi in lingua polacco
Chemia medycznaStudi in lingua polacco
Dyplomacja europejskaStudi in lingua polacco
Dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanieStudi in lingua polacco
Gospodarowanie dziedzictwem kultury materialnejStudi in lingua polacco
Turystyka historycznaStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo audiowizualneStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo muzyczneStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo prasowe i onlineStudi in lingua polacco
Twórcze pisanie (creative writing): film – teatr – telewizjaStudi in lingua polacco
Etnologia i antropologia kulturowaStudi in lingua polacco
Filologia chorwacka z językiem serbskimStudi in lingua polacco
Filologia czeskaStudi in lingua polacco
Filologia francuskaStudi in lingua polacco
Filologia germańskaStudi in lingua polacco
Językoznawstwo germanistyczneStudi in lingua polacco
Kultura krajów niemieckojęzycznych i ŚląskaStudi in lingua polacco
Literaturoznawstwo germanistyczneStudi in lingua polacco
Filologia hiszpańskaStudi in lingua polacco
Filologia indyjskaStudi in lingua polacco
HindiStudi in lingua polacco
SanskrytStudi in lingua polacco
Filologia polskaStudi in lingua polacco
EdytorstwoStudi in lingua polacco
KomunikologiaStudi in lingua polacco
Retoryka stosowanaStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielska (język polski i historia)Studi in lingua polacco
Specjalność nauczycielska (język polski)Studi in lingua polacco
TeatrologiaStudi in lingua polacco
Filologia rosyjskaStudi in lingua polacco
Filologia ukraińskaStudi in lingua polacco
UkrainistykaStudi in lingua polacco
Ukrainistyka z językiem angielskimStudi in lingua polacco
Genetyka i biologia eksperymentalnaStudi in lingua polacco
Gospodarka przestrzennaStudi in lingua polacco
Indywidualne studia informatyczno-matematyczneStudi in lingua polacco
Indywidualne studia międzyobszaroweStudi in lingua polacco
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwoStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
JudaistykaStudi in lingua polacco
Komunikacja wizerunkowaStudi in lingua polacco
Relazioni pubblicheStudi in lingua polacco
BrandingStudi in lingua polacco
Communication designStudi in lingua polacco
KoreanistykaStudi in lingua polacco
Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwoStudi in lingua polacco
KulturoznawstwoStudi in lingua polacco
Ekologie kulturyStudi in lingua polacco
Kultura filmowaStudi in lingua polacco
Studia miejskie i globalneStudi in lingua polacco
MikrobiologiaStudi in lingua polacco
NiderlandystykaStudi in lingua polacco
Język, kultura i literatura niderlandzka w kontekście środkowoeuropejskim (DCC)Studi in lingua polacco
Publikowanie cyfrowe i siecioweStudi in lingua polacco
SinologiaStudi in lingua polacco
Socjologia ekonomicznaStudi in lingua polacco
Socjologia grup dyspozycyjnychStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach militarnychStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach paramilitarnychStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo w systemach logistycznychStudi in lingua polacco
Stosunki śródziemnomorskieStudi in lingua polacco
Specjalność arabskaStudi in lingua polacco
Specjalność biblijnaStudi in lingua polacco
Specjalność greckaStudi in lingua polacco
Specjalność italskaStudi in lingua polacco
Specjalność łacińskaStudi in lingua polacco
Specjalność nowogreckaStudi in lingua polacco
Specjalność nowołacińskaStudi in lingua polacco
Zarządzanie migracjamiStudi in lingua polacco
Zarządzanie projektami społecznymiStudi in lingua polacco
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczymStudi in lingua polacco

laurea in ingegneria
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
InformaticaStudi in lingua polacco
Informatyka stosowana i systemy pomiaroweStudi in lingua polacco
Inżynieria geologicznaStudi in lingua polacco
Zielona chemiaStudi in lingua polacco

corsi a ciclo unico
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
DirittoStudi in lingua polacco
PsicologiaStudi in lingua polacco
Psychologia biznesu i organizacjiStudi in lingua polacco
Psychologia kliniczna i wychowanie dzieci i młodzieżyStudi in lingua polacco
Psychologia kliniczna i zdrowiaStudi in lingua polacco
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudi in lingua polacco
Pedagogika specjalnaStudi in lingua polacco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąStudi in lingua polacco

master
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
Biotecnologie medicheStudi in lingua inglese
Administration in International OrganizationsStudi in lingua inglese
Data ScienceStudi in lingua inglese
Democracy and Development in Europe and CaucasusStudi in lingua inglese
Eastern European Jewish StudiesStudi in lingua inglese
Global CommunicationsStudi in lingua inglese
International and European LawStudi in lingua inglese
International Business LawStudi in lingua inglese
Modern Human Rights LawStudi in lingua inglese
Public HistoryStudi in lingua inglese
ArcheologiaStudi in lingua polacco
Archeologia powszechnaStudi in lingua polacco
Archeologia w przestrzeni publicznejStudi in lingua polacco
AstronomiaStudi in lingua polacco
BiologiaStudi in lingua polacco
Biologia człowiekaStudi in lingua polacco
Biologia eksperymentalna i mikrobiologiaStudi in lingua polacco
Ekologia i różnorodność biologicznaStudi in lingua polacco
BiotecnologiaStudi in lingua polacco
BioinformaticaStudi in lingua polacco
Biologia molecolareStudi in lingua polacco
Biotecnologie medicheStudi in lingua polacco
Biotechnologia peptydów i białekStudi in lingua polacco
Mikrobiologia molekularnaStudi in lingua polacco
ChimicaStudi in lingua polacco
Advanced Synthesis In ChemistryStudi in lingua inglese
Analityka instrumentalnaStudi in lingua polacco
Chemia fizycznaStudi in lingua polacco
Chemia materiałów dla nowoczesnych technologiiStudi in lingua polacco
Chemia nieorganiczna i katalizaStudi in lingua polacco
Chemia organicznaStudi in lingua polacco
EconomiaStudi in lingua polacco
Managerial EconomicsStudi in lingua inglese
Economia internazionaleStudi in lingua polacco
Doradztwo podatkoweStudi in lingua polacco
Ekonomia i społeczeństwoStudi in lingua polacco
Finanse i rachunkowośćStudi in lingua polacco
Prawo w biznesieStudi in lingua polacco
Filologia classicaStudi in lingua polacco
Opracowywanie redakcyjne tekstów klasycznychStudi in lingua polacco
Specjalność neolatynistycznaStudi in lingua polacco
Studia bizantyjskie i nowogreckieStudi in lingua polacco
FilosofiaStudi in lingua polacco
Studia nad religiami i dialogiem międzykulturowymStudi in lingua polacco
FisicaStudi in lingua polacco
Theoretical PhysicsStudi in lingua inglese
Fizyka doświadczalnaStudi in lingua polacco
Fizyka komputerowaStudi in lingua polacco
Fizyka nauczycielskaStudi in lingua polacco
Fizyka teoretycznaStudi in lingua polacco
GeografiaStudi in lingua polacco
Tourism and HospitalityStudi in lingua inglese
Analizy lokalne i regionalneStudi in lingua polacco
GeoekologiaStudi in lingua polacco
Geoinforamtyka i kartografiaStudi in lingua polacco
Ochrona klimatu i zarządzania jakością powietrzaStudi in lingua polacco
GeologiaStudi in lingua polacco
Applied GeoscienceStudi in lingua inglese
IdrogeologiaStudi in lingua polacco
Geochemia środowiska i gospodarka odpadamiStudi in lingua polacco
Geologia poszukiwawczaStudi in lingua polacco
Petrologia i mineralogia stosowanaStudi in lingua polacco
InformaticaStudi in lingua polacco
Inteligentne przetwarzanie danychStudi in lingua polacco
Lavoro socialeStudi in lingua polacco
MatematicaStudi in lingua polacco
Analiza danychStudi in lingua polacco
Matematyka aktuarialno-finansowaStudi in lingua polacco
Matematyka nauczycielskaStudi in lingua polacco
Matematyka stosowanaStudi in lingua polacco
Matematyka teoretycznaStudi in lingua polacco
Matematyka w ekonomiiStudi in lingua polacco
MusicologiaStudi in lingua polacco
PedagogiaStudi in lingua polacco
Animacja społeczno-kulturalnaStudi in lingua polacco
Edukacja dorosłych i marketing społecznyStudi in lingua polacco
Pedagogika opiekuńcza z terapiąStudi in lingua polacco
Poradnictwo i pomoc psychopedagogicznaStudi in lingua polacco
Poradnictwo rodzinneStudi in lingua polacco
Poradnictwo zawodowe i coaching karieryStudi in lingua polacco
ResocjalizacjaStudi in lingua polacco
Terapia pedagogicznaStudi in lingua polacco
Protezione dell'ambienteStudi in lingua polacco
Analityka środowiskowaStudi in lingua polacco
Ocena oddziaływania na środowiskoStudi in lingua polacco
Relazioni internazionaliStudi in lingua polacco
Dyplomacja publiczna i mediaStudi in lingua polacco
Gospodarka i biznes międzynarodowyStudi in lingua polacco
Studia niemieckieStudi in lingua polacco
Studia regionalne i rozwojoweStudi in lingua polacco
Studia wschodnieStudi in lingua polacco
Współczesne służby dyplomatyczneStudi in lingua polacco
Scienze politicheStudi in lingua polacco
Pubblica amministrazioneStudi in lingua inglese
Central and East European StudiesStudi in lingua inglese
Political CommunicationStudi in lingua inglese
Public PolicyStudi in lingua inglese
Sicurezza internazionaleStudi in lingua polacco
SociologiaStudi in lingua polacco
Intercultural MediationStudi in lingua inglese
Urban StudiesStudi in lingua inglese
StoriaStudi in lingua polacco
AmerykanistykaStudi in lingua polacco
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacjąStudi in lingua polacco
Dokumentalistyka konserwatorskaStudi in lingua polacco
Regionalistyka i kształtowanie społeczności lokalnejStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielska – historiaStudi in lingua polacco
Storia dell'arteStudi in lingua polacco
Studi europeiStudi in lingua polacco
EU PoliticsStudi in lingua inglese
Bezpieczeństwo wewnętrzne UEStudi in lingua polacco
Europejski samorząd terytorialnyStudi in lingua polacco
Governance w UEStudi in lingua polacco
Polityka zagraniczna Unii EuropejskiejStudi in lingua polacco
UE w stosunkach międzynarodowychStudi in lingua polacco
TurismoStudi in lingua polacco
AdministracjaStudi in lingua polacco
Administracja bezpieczeństwa wewnętrznegoStudi in lingua polacco
Administracja penitencjarna i służba kuratorskaStudi in lingua polacco
Administracja usług publicznychStudi in lingua polacco
Doradztwo podatkowe i podatkiStudi in lingua polacco
Gospodarka mieniem publicznymStudi in lingua polacco
AnglistykaStudi in lingua polacco
Empirical and Theoretical LinguisticsStudi in lingua inglese
Antropologia literatury, teatru i filmuStudi in lingua polacco
Chemia i toksykologia sądowaStudi in lingua polacco
Chemia medycznaStudi in lingua polacco
Dyplomacja europejskaStudi in lingua polacco
Politica esteraStudi in lingua polacco
Sicurezza internazionaleStudi in lingua polacco
Kultura polityczna i mediaStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaStudi in lingua polacco
Journalism and social communicationStudi in lingua inglese
Dziennikarstwo audiowizualneStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo specjalistyczneStudi in lingua polacco
Fotografia i filmStudi in lingua polacco
Media relationsStudi in lingua polacco
Etnologia i antropologia kulturowaStudi in lingua polacco
Filologia chorwacka z językiem serbskimStudi in lingua polacco
Filologia czeskaStudi in lingua polacco
Filologia francuskaStudi in lingua polacco
Filolog francuski w świecie cyfrowymStudi in lingua polacco
Specjalność translatorskaStudi in lingua polacco
Filologia germańskaStudi in lingua polacco
Język niemiecki w komunikacji specjalistycznejStudi in lingua polacco
Języki i kultury SkandynawiiStudi in lingua polacco
Językoznawstwo germanistyczneStudi in lingua polacco
Kultura krajów niemieckojęzycznych i ŚląskaStudi in lingua polacco
Literaturoznawstwo germanistyczneStudi in lingua polacco
Specjalność językoznawcza z elementami komunikacji w biznesieStudi in lingua polacco
TranslatorykaStudi in lingua polacco
Filologia hiszpańskaStudi in lingua polacco
Filolog hiszpański w świecie cyfrowymStudi in lingua polacco
Specjalność translatorskaStudi in lingua polacco
Filologia indyjskaStudi in lingua polacco
Filologia polskaStudi in lingua polacco
EdytorstwoStudi in lingua polacco
FilmoznawstwoStudi in lingua polacco
Krytyka literacka i artystycznaStudi in lingua polacco
Lider i animator społecznyStudi in lingua polacco
Nauczanie języka polskiego jako obcegoStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielska (język polski i historia)Studi in lingua polacco
Specjalność nauczycielska (język polski)Studi in lingua polacco
Filologia rosyjskaStudi in lingua polacco
Filologia ukraińskaStudi in lingua polacco
UkrainistykaStudi in lingua polacco
Ukrainistyka z językiem angielskimStudi in lingua polacco
Genetyka i biologia eksperymentalnaStudi in lingua polacco
Gospodarka przestrzennaStudi in lingua polacco
Historia w przestrzeni publicznejStudi in lingua polacco
Archiwistyka cyfrowaStudi in lingua polacco
EdytorstwoStudi in lingua polacco
Interpretacja historiiStudi in lingua polacco
Materialne dziedzictwo cywilizacyjne w przestrzeni publicznejStudi in lingua polacco
Pamięć i polityka historycznaStudi in lingua polacco
PopularyzacjaStudi in lingua polacco
Indywidualne studia międzyobszaroweStudi in lingua polacco
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwoStudi in lingua polacco
Cyfrowe dziedzictwo kulturyStudi in lingua polacco
InfobrokeringStudi in lingua polacco
Zarządzanie informacjąStudi in lingua polacco
Interdyscyplinarne studia europejskieStudi in lingua polacco
Europeizajca i regionalizacjaStudi in lingua polacco
Pamięć kulturowa i tożsamośćStudi in lingua polacco
JudaistykaStudi in lingua polacco
Komunikacja wizerunkowaStudi in lingua polacco
Communication ManagementStudi in lingua inglese
Relazioni pubblicheStudi in lingua polacco
BrandingStudi in lingua polacco
Communication designStudi in lingua polacco
Konsulting prawny i gospodarczyStudi in lingua polacco
Kryminologia prawniczaStudi in lingua polacco
KulturoznawstwoStudi in lingua polacco
Kultura i mediaStudi in lingua polacco
Kulturowa krytyka sztukiStudi in lingua polacco
MikrobiologiaStudi in lingua polacco
NiderlandystykaStudi in lingua polacco
Publikowanie cyfrowe i siecioweStudi in lingua polacco
Digitalizacja i publikowanie zbiorówStudi in lingua polacco
Instructional designer – projektant materiałów dydaktycznych i szkoleniowychStudi in lingua polacco
Socjologia ekonomicznaStudi in lingua polacco
Socjologia grup dyspozycyjnychStudi in lingua polacco
Badania i ewaluacja polityk publicznychStudi in lingua polacco
Socjologia bezpieczeństwa paramilitarnegoStudi in lingua polacco
Socjologia zarządzania sektorem bezpieczeństwaStudi in lingua polacco
Socjotechniki wpływu społecznegoStudi in lingua polacco
Zarządzanie strukturami logistycznymiStudi in lingua polacco
Stosunki śródziemnomorskieStudi in lingua polacco
Specjalność klasycznaStudi in lingua polacco
Specjalność włoskaStudi in lingua polacco
Studia romanistyczneStudi in lingua polacco
Specjalność translatorskaStudi in lingua polacco
Studia śródziemnomorskie i klasyczneStudi in lingua polacco
Zarządzanie bezpieczeństwem państwaStudi in lingua polacco
Zarządzanie informacjąStudi in lingua polacco
Zarządzanie projektami społecznymiStudi in lingua polacco
Analityk społecznyStudi in lingua polacco
Komunikator w projektach społecznychStudi in lingua polacco
Lider projektów społecznychStudi in lingua polacco
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczymStudi in lingua polacco

Dottoratoaltri »
Archeologia Studi in lingua polacco
Astronomia Studi in lingua polacco
Filosofia Studi in lingua polacco
Informatica Studi in lingua polacco
Linguistica Studi in lingua polacco
Matematica Studi in lingua polacco
Pedagogia Studi in lingua polacco
Psicologia Studi in lingua polacco
Scienze fisiche Studi in lingua polacco
Storia Studi in lingua polacco
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Studi in lingua polacco
Literaturoznawstwo Studi in lingua polacco
Nauki biologiczne Studi in lingua polacco
Nauki chemiczne Studi in lingua polacco
Nauki o bezpieczeństwie Studi in lingua polacco
Nauki o komunikacji społecznej i mediach Studi in lingua polacco
Nauki o kulturze i religii Studi in lingua polacco
Nauki o polityce i administracji Studi in lingua polacco
Nauki o sztuce Studi in lingua polacco
Nauki o Ziemi i środowisku Studi in lingua polacco
Nauki prawne Studi in lingua polacco
Nauki socjologiczne Studi in lingua polacco

Altri programmi universitarialtri »
Criminologia Studi in lingua polacco
Diritto dell'ambiente Studi in lingua polacco
Pubblica amministrazione Studi in lingua polacco
Angielski język specjalistyczny Studi in lingua polacco
Archeologia sądowa Studi in lingua polacco
Audyt wewnętrzny podmiotów leczniczych Studi in lingua polacco
Bezpieczeństwo i higiena pracy Studi in lingua polacco
Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach administracji publicznej - sytuacje zagrożenia Studi in lingua polacco
Compliance w praktyce kadry zarządczej Studi in lingua polacco
Dziennikarstwo i Public Relations Studi in lingua polacco
Dźwięk i audiosfera Studi in lingua polacco
Egzekucja administracyjna Studi in lingua polacco
Informatyzacja administracji publicznej Studi in lingua polacco
Język czeski w administracji, turystyce i biznesie Studi in lingua polacco
Joga klasyczna Studi in lingua polacco
Komunikowanie i kreowanie wizerunku publicznego Studi in lingua polacco
Kryminalistyka Studi in lingua polacco
Kształcenie tłumaczy języka niemieckiego Studi in lingua polacco
Literatura dla dzieci i młodzieży: kultura - edukacja - nowe media Studi in lingua polacco
Logopedia ogólna i kliniczna Studi in lingua polacco
Nadzór i kontrola w samorządzie terytorialnym Studi in lingua polacco
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego Studi in lingua polacco
Nauczanie matematyki Studi in lingua polacco
Nauki sądowe Studi in lingua polacco
Ochrona danych osobowych Studi in lingua polacco
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia Studi in lingua polacco
Podatki Studi in lingua polacco
Pozyskiwanie i wykorzystywanie informacji w sferze publicznej Studi in lingua polacco
Prawo geologiczne i górnicze Studi in lingua polacco
Prawo gospodarcze i handlowe Studi in lingua polacco
Prawo gospodarki nieruchomościami Studi in lingua polacco
Prawo gospodarki odpadami Studi in lingua polacco
Prawo i systemy teleinformatyczne Studi in lingua polacco
Prawo inwestycyjne Studi in lingua polacco
Prawo karne gospodarcze Studi in lingua polacco
Prawo karne wykonawcze Studi in lingua polacco
Prawo medyczne i bioetyki Studi in lingua polacco
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Studi in lingua polacco
Prawo w biznesie Studi in lingua polacco
Prawo zamówień publicznych Studi in lingua polacco
Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci Studi in lingua polacco
Przekład (filologia angielska) Studi in lingua polacco
Psychodietetyka Studi in lingua polacco
Psychogerontologia Studi in lingua polacco
Psychologia zarządzania Studi in lingua polacco
Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami Studi in lingua polacco
Rola i zadania inspektora danych osobowych w ujęciu praktycznym Studi in lingua polacco
Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją Studi in lingua polacco
Stosowanie prawa Studi in lingua polacco
Zarządzanie bezpieczeństwem chemicznym Studi in lingua polacco
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Studi in lingua polacco
Zarządzanie oświatą Studi in lingua polacco
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym "ekoznawca" Studi in lingua polacco
Zatrudnienie cudzoziemców Studi in lingua polacco
Zawód mediator Studi in lingua polacco

Dipartimentialtri »
Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych
Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska
Wydział Biotechnologii
Wydział Chemii
Wydział Filologiczny
Wydział Fizyki i Astronomii
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Biologicznych
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
sito web dell'università:
uni.wroc.pl

mappa

YouTube

« torna - Università
Privacy Policy