Breslavia (Wrocław), Polonia

Uniwersytet Wrocławski

tipo di università: università
stato di università: statali

Contatto:

pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
tel. 71 375 22 37,
71 375 22 55,
71 375 22 84

laurea triennale
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
BiotecnologiaStudi in lingua inglese
Businness and AdministrationStudi in lingua inglese
BusinessStudi in lingua inglese
FinanzaStudi in lingua inglese
GovernanceStudi in lingua inglese
Criminal JusticeStudi in lingua inglese
Culture, Thought and HumanityStudi in lingua inglese
English for Knowledge, Culture and InnovationStudi in lingua inglese
European CulturesStudi in lingua inglese
International and European Environmental LawStudi in lingua inglese
Analisi sociologicaStudi in lingua polacco
ArcheologiaStudi in lingua polacco
AstronomiaStudi in lingua polacco
BiologiaStudi in lingua polacco
Biologia ambientaleStudi in lingua polacco
Biologia człowiekaStudi in lingua polacco
Biologia eksperymentalnaStudi in lingua polacco
MikrobiologiaStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
BiotecnologiaStudi in lingua polacco
ChimicaStudi in lingua polacco
CriminologiaStudi in lingua polacco
EconomiaStudi in lingua polacco
Diritto tributarioStudi in lingua polacco
Economia internazionaleStudi in lingua polacco
Ekonomia innowacjiStudi in lingua polacco
Finanse i rachunkowośćStudi in lingua polacco
Prawo w biznesieStudi in lingua polacco
EticaStudi in lingua polacco
Filologia classicaStudi in lingua polacco
FilosofiaStudi in lingua polacco
FisicaStudi in lingua polacco
EkonofizykaStudi in lingua polacco
Fizyka doświadczalnaStudi in lingua polacco
Fizyka komputerowaStudi in lingua polacco
Fizyka teoretycznaStudi in lingua polacco
GeografiaStudi in lingua polacco
GeologiaStudi in lingua polacco
ItalianisticaStudi in lingua polacco
Lavoro socialeStudi in lingua polacco
MatematicaStudi in lingua polacco
Analiza danychStudi in lingua polacco
Matematyka aktuarialno-finansowaStudi in lingua polacco
Matematyka nauczycielskaStudi in lingua polacco
Matematyka stosowanaStudi in lingua polacco
Matematyka teoretycznaStudi in lingua polacco
Matematyka w ekonomiiStudi in lingua polacco
MusicologiaStudi in lingua polacco
PedagogiaStudi in lingua polacco
Edukacja dorosłych i marketing społecznyStudi in lingua polacco
Pedagogika opiekuńcza z terapiąStudi in lingua polacco
Poradnictwo i pomoc psychopedagogicznaStudi in lingua polacco
ResocjalizacjaStudi in lingua polacco
Protezione dell'ambienteStudi in lingua polacco
Relazioni internazionaliStudi in lingua polacco
Global StudiesStudi in lingua inglese
Gospodarka i biznes międzynarodowyStudi in lingua polacco
Służby zagraniczneStudi in lingua polacco
Studia europejskieStudi in lingua polacco
Studia niemieckieStudi in lingua polacco
Studia wschodnieStudi in lingua polacco
Zarządzanie komunikacją w stosunkach międzynarodowychStudi in lingua polacco
Scienza militareStudi in lingua polacco
Animacja odtwórstwa historycznegoStudi in lingua polacco
Popularyzacja wiedzy o militariachStudi in lingua polacco
Scienze politicheStudi in lingua polacco
Comparative PoliticsStudi in lingua inglese
Europe in the WorldStudi in lingua inglese
Global SecurityStudi in lingua inglese
Media and PoliticsStudi in lingua inglese
Pubblica amministrazioneStudi in lingua polacco
Marketing politycznyStudi in lingua polacco
Media i dziennikarstwoStudi in lingua polacco
Przywództwo polityczneStudi in lingua polacco
Służby zagraniczneStudi in lingua polacco
SociologiaStudi in lingua polacco
StoriaStudi in lingua polacco
AmerykanistykaStudi in lingua polacco
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacjąStudi in lingua polacco
Dokumentalistyka konserwatorskaStudi in lingua polacco
Regionalistyka i kształtowanie społeczności lokalnejStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielska z historiąStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielska z wosStudi in lingua polacco
Storia dell'arteStudi in lingua polacco
Studi europeiStudi in lingua polacco
Kadry w europejskiej przestrzeni publicznejStudi in lingua polacco
Przedsiębiorczość i europejski rynek pracyStudi in lingua polacco
Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnymStudi in lingua polacco
TurismoStudi in lingua polacco
AdministracjaStudi in lingua polacco
Ente pubblico territorialeStudi in lingua polacco
Administracja europejskaStudi in lingua polacco
Administracja sektora publicznegoStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo wewnętrzneStudi in lingua polacco
AnglistykaStudi in lingua polacco
Globalne kultury i odmiany języka angielskiegoStudi in lingua polacco
Język angielski w komunikacji profesjonalnejStudi in lingua polacco
Specjalność tłumaczeniowaStudi in lingua polacco
Tłumaczenia pisemneStudi in lingua polacco
Tłumaczenia ustneStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo narodoweStudi in lingua polacco
Biologia człowiekaStudi in lingua polacco
Chemia i toksykologia sądowaStudi in lingua polacco
Chemia medycznaStudi in lingua polacco
Dyplomacja europejskaStudi in lingua polacco
Dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanieStudi in lingua polacco
Gospodarowanie dziedzictwem kultury materialnejStudi in lingua polacco
Turystyka historycznaStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo audiowizualneStudi in lingua polacco
Media content creationStudi in lingua polacco
Twórcze pisanie (creative writign): film – teatr – telewizjaStudi in lingua polacco
Etnologia i antropologia kulturowaStudi in lingua polacco
Filologia chorwacka z językiem serbskimStudi in lingua polacco
Filologia czeskaStudi in lingua polacco
Filologia francuskaStudi in lingua polacco
Filologia germańskaStudi in lingua polacco
Komunikacja językowa i medialna w teorii i praktyceStudi in lingua polacco
Kultura krajów niemieckojęzycznych i ŚląskaStudi in lingua polacco
Literatura i media krajów niemieckojęzycznychStudi in lingua polacco
Filologia hiszpańskaStudi in lingua polacco
Filologia indyjskaStudi in lingua polacco
HindiStudi in lingua polacco
SanskrytStudi in lingua polacco
Filologia polskaStudi in lingua polacco
EdytorstwoStudi in lingua polacco
KomunikologiaStudi in lingua polacco
Retoryka stosowanaStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielska (język polski i historia)Studi in lingua polacco
Specjalność nauczycielska (język polski)Studi in lingua polacco
TeatrologiaStudi in lingua polacco
Filologia rosyjskaStudi in lingua polacco
Filologia ukraińskaStudi in lingua polacco
Filologia ukraińska z językiem angielskimStudi in lingua polacco
UkrainistykaStudi in lingua polacco
Genetyka i biologia eksperymentalnaStudi in lingua polacco
Gospodarka przestrzennaStudi in lingua polacco
Indywidualne studia informatyczno-matematyczneStudi in lingua polacco
Indywidualne studia międzydziedzinoweStudi in lingua polacco
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwoStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
JudaistykaStudi in lingua polacco
Komunikacja wizerunkowaStudi in lingua polacco
BrandingStudi in lingua polacco
Communication Design (projektowanie komunikacji)Studi in lingua polacco
KoreanistykaStudi in lingua polacco
Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwoStudi in lingua polacco
KulturoznawstwoStudi in lingua polacco
Ekologie kulturyStudi in lingua polacco
Kultura filmowaStudi in lingua polacco
Studia miejskie i globalneStudi in lingua polacco
MikrobiologiaStudi in lingua polacco
NiderlandystykaStudi in lingua polacco
Język, kultura i literatura niderlandzka w kontekście środkowoeuropejskim (DCC)Studi in lingua polacco
Prawo e-biznesuStudi in lingua polacco
Publikowanie cyfrowe i siecioweStudi in lingua polacco
SinologiaStudi in lingua polacco
Socjologia ekonomicznaStudi in lingua polacco
Studia śródziemnomorskieStudi in lingua polacco
Zarządzanie migracjamiStudi in lingua polacco
Zarządzanie projektami społecznymiStudi in lingua polacco
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczymStudi in lingua polacco
Zielona chemiaStudi in lingua polacco

laurea in ingegneria
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
InformaticaStudi in lingua polacco
Informatyka stosowana i systemy pomiaroweStudi in lingua polacco
Inżynieria geologicznaStudi in lingua polacco

corsi a ciclo unico
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
DirittoStudi in lingua polacco
PsicologiaStudi in lingua polacco
Psychologia biznesu i organizacjiStudi in lingua polacco
Psychologia kliniczna i wychowawcza dzieci i młodzieżyStudi in lingua polacco
Psychologia kliniczna i zdrowiaStudi in lingua polacco
Indywidualne studia międzydziedzinoweStudi in lingua polacco
LogopediaStudi in lingua polacco
Medyczna biotechnologia molekularnaStudi in lingua polacco
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudi in lingua polacco
Pedagogika specjalnaStudi in lingua polacco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąStudi in lingua polacco
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckaStudi in lingua polacco

master
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
AstrofisicaStudi in lingua inglese
Biotecnologie medicheStudi in lingua inglese
Economia e finanzaStudi in lingua inglese
Administration in International OrganizationsStudi in lingua inglese
Communication ManagementStudi in lingua inglese
Culture, Thought and HumanityStudi in lingua inglese
Data ScienceStudi in lingua inglese
Eastern European Jewish StudiesStudi in lingua inglese
Global communicationStudi in lingua inglese
Relazioni pubbliche e comunicazione d'impresaStudi in lingua inglese
Media and/for developmentStudi in lingua inglese
Public DiplomacyStudi in lingua inglese
International and European LawStudi in lingua inglese
Madia Content CreationStudi in lingua inglese
Public HistoryStudi in lingua inglese
ArcheologiaStudi in lingua polacco
Archeologia powszechnaStudi in lingua polacco
Archeologia w przestrzeni publicznejStudi in lingua polacco
AstronomiaStudi in lingua polacco
BiologiaStudi in lingua polacco
Integrative BiodiversityStudi in lingua inglese
Biologia człowiekaStudi in lingua polacco
Biologia eksperymentalna i mikrobiologiaStudi in lingua polacco
Ekologia i różnorodność biologicznaStudi in lingua polacco
ChimicaStudi in lingua polacco
Advanced Synthesis In ChemistryStudi in lingua inglese
Analityka instrumentalnaStudi in lingua polacco
Chemia fizycznaStudi in lingua polacco
Chemia materiałów dla nowoczesnych technologiiStudi in lingua polacco
Chemia nieorganiczna i katalizaStudi in lingua polacco
Chemia organicznaStudi in lingua polacco
EconomiaStudi in lingua polacco
Diritto tributarioStudi in lingua polacco
Economia internazionaleStudi in lingua polacco
Finanse i rachunkowośćStudi in lingua polacco
Prawo w biznesieStudi in lingua polacco
EticaStudi in lingua polacco
FilosofiaStudi in lingua polacco
Filosofia della scienzaStudi in lingua polacco
Studia nad religiami i dialogiem międzykulturowymStudi in lingua polacco
FisicaStudi in lingua polacco
Fizyka doświadczalnaStudi in lingua polacco
Fizyka komputerowaStudi in lingua polacco
Fizyka nauczycielskaStudi in lingua polacco
Fizyka teoretycznaStudi in lingua polacco
GeografiaStudi in lingua polacco
Tourism and HospitalityStudi in lingua inglese
Analizy lokalne i regionalneStudi in lingua polacco
GeoekologiaStudi in lingua polacco
Geoinformatyka i kartografiaStudi in lingua polacco
Ochrona klimatu i zarządzanie jakością powietrzaStudi in lingua polacco
GeologiaStudi in lingua polacco
Applied GeoscienceStudi in lingua inglese
IdrogeologiaStudi in lingua polacco
Geochemia środowiska i gospodarka odpadamiStudi in lingua polacco
Geologia poszukiwawczaStudi in lingua polacco
Petrologia i meneralogia stosowanaStudi in lingua polacco
InformaticaStudi in lingua polacco
Inteligentne przetwarzanie danychStudi in lingua polacco
MatematicaStudi in lingua polacco
Analiza danychStudi in lingua polacco
Matematyka aktuarialno-finansowaStudi in lingua polacco
Matematyka nauczycielskaStudi in lingua polacco
Matematyka stosowanaStudi in lingua polacco
Matematyka teoretycznaStudi in lingua polacco
Matematyka w ekonomiiStudi in lingua polacco
MusicologiaStudi in lingua polacco
PedagogiaStudi in lingua polacco
Animacja społeczno-kulturalnaStudi in lingua polacco
Edukacja dorosłych i marketing społecznyStudi in lingua polacco
Pedagogika opiekuńcza z terapiąStudi in lingua polacco
Poradnictwo i pomoc psychopedagogicznaStudi in lingua polacco
Poradnictwo rodzinneStudi in lingua polacco
Poradnictwo zawodowe i coaching karieryStudi in lingua polacco
ResocjalizacjaStudi in lingua polacco
Terapia pedagogicznaStudi in lingua polacco
Protezione dell'ambienteStudi in lingua polacco
Analityka środowiskowaStudi in lingua polacco
Ocena oddziaływania na środowiskoStudi in lingua polacco
Relazioni internazionaliStudi in lingua polacco
Global StudiesStudi in lingua inglese
Dyplomacja publiczna i mediaStudi in lingua polacco
Gospodarka i biznes międzynarodowyStudi in lingua polacco
Studia niemieckieStudi in lingua polacco
Studia regionalne i rozwojoweStudi in lingua polacco
Studia wschodnieStudi in lingua polacco
Współczesne służby dyplomatyczneStudi in lingua polacco
Scienze politicheStudi in lingua polacco
Pubblica amministrazioneStudi in lingua inglese
Central and East European StudiesStudi in lingua inglese
Democracy and Development in Europe and CaucasusStudi in lingua inglese
Political CommunicationStudi in lingua inglese
Public PolicyStudi in lingua inglese
Sicurezza internazionaleStudi in lingua polacco
SociologiaStudi in lingua polacco
Intercultural MediationStudi in lingua inglese
StoriaStudi in lingua polacco
AmerykanistykaStudi in lingua polacco
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacjąStudi in lingua polacco
Dokumentalistyka konserwatorskaStudi in lingua polacco
Regionalistyka i kształtowanie społeczności lokalnejStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielska – historiaStudi in lingua polacco
Storia dell'arteStudi in lingua polacco
Studi europeiStudi in lingua polacco
EU PoliticsStudi in lingua inglese
TurismoStudi in lingua polacco
AdministracjaStudi in lingua polacco
Administracja bezpieczeństwa wewnętrznegoStudi in lingua polacco
Administracja penitencjarna i służba kuratorskaStudi in lingua polacco
Administracja usług publicznychStudi in lingua polacco
Doradztwo podatkowe i podatkiStudi in lingua polacco
Komunikacja elektronicznaStudi in lingua polacco
AnglistykaStudi in lingua polacco
Antropologia literatury, teatru i filmuStudi in lingua polacco
Chemia i toksykologia sądowaStudi in lingua polacco
Chemia medycznaStudi in lingua polacco
Dyplomacja europejskaStudi in lingua polacco
Politica esteraStudi in lingua polacco
Sicurezza internazionaleStudi in lingua polacco
Kultura polityczna i mediaStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo audiowizualneStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo specjalistyczneStudi in lingua polacco
Fotografia i filmStudi in lingua polacco
Media relationsStudi in lingua polacco
Etnologia i antropologia kulturowaStudi in lingua polacco
Filologia germańskaStudi in lingua polacco
Komunikacja językowa i medialna w teorii i praktyceStudi in lingua polacco
Literatura, kultura i media krajów niemieckojęzycznych i ŚląskaStudi in lingua polacco
TranslatorykaStudi in lingua polacco
Filologia polskaStudi in lingua polacco
EdytorstwoStudi in lingua polacco
FilmoznawstwoStudi in lingua polacco
Krytyka literacka i artystycznaStudi in lingua polacco
Lider i animator społecznyStudi in lingua polacco
Nauczanie języka polskiego jako obcegoStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielska (język polski i historia)Studi in lingua polacco
Specjalność nauczycielska (język polski)Studi in lingua polacco
Genetyka i biologia eksperymentalnaStudi in lingua polacco
Gospodarka przestrzennaStudi in lingua polacco
Historia w przestrzeni publicznejStudi in lingua polacco
Archiwistyka cyfrowaStudi in lingua polacco
EdytorstwoStudi in lingua polacco
Interpretacje historiiStudi in lingua polacco
Materialne dziedzictwo cywilizacyjne w przestrzeni publicznejStudi in lingua polacco
Pamięć i polityka historycznaStudi in lingua polacco
PopularyzacjaStudi in lingua polacco
Indywidualne studia międzydziedzinoweStudi in lingua polacco
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwoStudi in lingua polacco
Cyfrowe dziedzictwo kulturyStudi in lingua polacco
InfobrokeringStudi in lingua polacco
Zarządzanie informacjąStudi in lingua polacco
Interdyscyplinarne studia europejskiStudi in lingua polacco
JudaistykaStudi in lingua polacco
Komunikacja wizerunkowaStudi in lingua polacco
Kryminologia prawniczaStudi in lingua polacco
KulturoznawstwoStudi in lingua polacco
Kultura i mediaStudi in lingua polacco
Kulturowa krytyka sztukiStudi in lingua polacco
MikrobiologiaStudi in lingua polacco
NiderlandystykaStudi in lingua polacco
Organizacja i zarządzanie usługami społecznymiStudi in lingua polacco
Projektowanie mediówStudi in lingua polacco
Publikowanie cyfrowe i siecioweStudi in lingua polacco
Digitaizacja i publikowanie zbiorówStudi in lingua polacco
Instruction designer – projektowanie materiałów dydaktycznych i szkoleniowychStudi in lingua polacco
SlawistykaStudi in lingua polaccoStudi on-line
Filologia chorwacka z językiem serbskimStudi in lingua polaccoStudi on-line
Filologia czeskaStudi in lingua polaccoStudi on-line
Filologia rosyjskaStudi in lingua polaccoStudi on-line
Filologia ukraińska z językiem angielskimStudi in lingua polaccoStudi on-line
UkrainistykaStudi in lingua polaccoStudi on-line
Socjologia ekonomicznaStudi in lingua polacco
Studia romanistyczneStudi in lingua polacco
Specjalność translatorskaStudi in lingua polacco
Studia śródziemnomorskie i klasyczneStudi in lingua polacco
Filologia classicaStudi in lingua polacco
Specjalność włoska i arabskaStudi in lingua polacco
Sztuka przekładu, twórcze pisanie i krytyka literackaStudi in lingua polacco
Zarządzanie bezpieczeństwem państwaStudi in lingua polacco
Zarządzanie informacjąStudi in lingua polacco
Analityka danychStudi in lingua polacco
Cyfrowe dziedzictwo kulturyStudi in lingua polacco
Zarządzanie projektami społecznymiStudi in lingua polacco
Analityk społecznyStudi in lingua polacco
Komunikator w projektach społecznychStudi in lingua polacco
Lider projektów społecznychStudi in lingua polacco
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczymStudi in lingua polacco

Dottoratoaltri »
Archeologia Studi in lingua polacco
Astronomia Studi in lingua polacco
Filosofia Studi in lingua polacco
Informatica Studi in lingua polacco
Ingegneria biomedica Studi in lingua polacco
Linguistica Studi in lingua polacco
Matematica Studi in lingua polacco
Pedagogia Studi in lingua polacco
Psicologia Studi in lingua polacco
Scienze fisiche Studi in lingua polacco
Scienze mediche Studi in lingua polacco
Storia Studi in lingua polacco
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Studi in lingua polacco
Literaturoznawstwo Studi in lingua polacco
Nauki biologiczne Studi in lingua polacco
Nauki chemiczne Studi in lingua polacco
Nauki o bezpieczeństwie Studi in lingua polacco
Nauki o komunikacji społecznej i mediach Studi in lingua polacco
Nauki o kulturze i religii Studi in lingua polacco
Nauki o polityce i administracji Studi in lingua polacco
Nauki o sztuce Studi in lingua polacco
Nauki o Ziemi i środowisku Studi in lingua polacco
Nauki prawne Studi in lingua polacco
Nauki socjologiczne Studi in lingua polacco

Dipartimentialtri »
Kolegium Międzydziedzinowych Studiów Indywidualnych
Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska
Wydział Biotechnologii
Wydział Chemii
Wydział Filologiczny
Wydział Fizyki i Astronomii
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Biologicznych
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
sito web dell'università:
uni.wroc.pl

mappa

« torna - Università
Privacy Policy