Toruń, Polonia

Università Nicolò Copernico

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

tipo di università: università
stato di università: statali

laurea triennale
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
InfermieristicaStudi in lingua inglese
ArcheologiaStudi in lingua polacco
AstronomiaStudi in lingua polacco
BiologiaStudi in lingua polacco
BiotecnologiaStudi in lingua polacco
Biotecnologie medicheStudi in lingua polacco
ChimicaStudi in lingua polacco
Design degli interniStudi in lingua polacco
EconomiaStudi in lingua polacco
FilosofiaStudi in lingua polacco
FisicaStudi in lingua polacco
GeografiaStudi in lingua polacco
GestioneStudi in lingua polacco
InfermieristicaStudi in lingua polacco
InformaticaStudi in lingua polacco
ItalianisticaStudi in lingua polacco
Lavoro socialeStudi in lingua polacco
MatematicaStudi in lingua polacco
OstetriciaStudi in lingua polacco
PedagogiaStudi in lingua polacco
Relazioni internazionaliStudi in lingua polacco
Scienze cognitiveStudi in lingua polacco
Scienze politicheStudi in lingua polacco
SociologiaStudi in lingua polacco
StoriaStudi in lingua polacco
Storia dell'arteStudi in lingua polacco
Terapia occupazionaleStudi in lingua polacco
AdministracjaStudi in lingua polacco
Architektura informacjiStudi in lingua polacco
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacjąStudi in lingua polacco
AudiofonologiaStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo narodoweStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo wewnętrzneStudi in lingua polacco
Biologia sądowaStudi in lingua polacco
Chemia i technologia żywnościStudi in lingua polacco
Chemia kosmetycznaStudi in lingua polacco
Chemia medycznaStudi in lingua polacco
DietetykaStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaStudi in lingua polacco
ElektroradiologiaStudi in lingua polacco
Etnologia – antropologia kulturowaStudi in lingua polacco
Filologia angielskaStudi in lingua polacco
Filologia bałkańskaStudi in lingua polacco
Filologia germańskaStudi in lingua polacco
Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskieStudi in lingua polacco
Filologia polskaStudi in lingua polacco
Filologia polska jako obcaStudi in lingua polacco
Filologia romańskaStudi in lingua polacco
Filologia rosyjskaStudi in lingua polacco
Finanse i rachunkowośćStudi in lingua polacco
JaponistykaStudi in lingua polacco
Komunikacja i psychologia w biznesieStudi in lingua polacco
KosmetologiaStudi in lingua polacco
Krytyka artystycznaStudi in lingua polacco
KulturoznawstwoStudi in lingua polacco
Lingwistyka praktyczna i copywritingStudi in lingua polacco
Lingwistyka stosowanaStudi in lingua polacco
LogistykaStudi in lingua polacco
Matematyka i ekonomiaStudi in lingua polacco
MedioznawstwoStudi in lingua polacco
Międzynarodowe indywidualne studia humanistyczno-społeczneStudi in lingua polacco
Nauki o rodzinieStudi in lingua polacco
Ochrona dóbr kulturyStudi in lingua polacco
Optyka okularowa z elementami optometriiStudi in lingua polacco
Ratownictwo medyczneStudi in lingua polacco
Studia skandynawsko-bałtyckieStudi in lingua polacco
Sztuka mediów i edukacja wizualnaStudi in lingua polacco
Turystyka i rekreacjaStudi in lingua polacco
WojskoznawstwoStudi in lingua polacco

laurea in ingegneria
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
InformaticaStudi in lingua polacco
Informatica applicataStudi in lingua polacco
Automatyka i robotykaStudi in lingua polacco
Fizyka technicznaStudi in lingua polacco
Gospodarka przestrzennaStudi in lingua polacco
Matematyka stosowanaStudi in lingua polacco

corsi a ciclo unico
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
FarmaciaStudi in lingua inglese
FisioterapiaStudi in lingua inglese
MedicinaStudi in lingua inglese
DirittoStudi in lingua polacco
FarmaciaStudi in lingua polacco
FisioterapiaStudi in lingua polacco
MedicinaStudi in lingua polacco
Medicina veterinariaStudi in lingua polacco
PitturaStudi in lingua polacco
PsicologiaStudi in lingua polacco
TeologiaStudi in lingua polacco
Analityka medycznaStudi in lingua polacco
GrafikaStudi in lingua polacco
Konserwacja i restauracja dzieł sztukiStudi in lingua polacco
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudi in lingua polacco
Pedagogika specjalnaStudi in lingua polacco

master
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
EconomiaStudi in lingua inglese
ManagementStudi in lingua inglese
Politica internazionale e diplomaziaStudi in lingua inglese
Scienze cognitiveStudi in lingua inglese
Global Change BiologyStudi in lingua inglese
Physics and AstronomyStudi in lingua inglese
ArcheologiaStudi in lingua polacco
AstronomiaStudi in lingua polacco
BiologiaStudi in lingua polacco
BiotecnologiaStudi in lingua polacco
Biotecnologie medicheStudi in lingua polacco
ChimicaStudi in lingua polacco
EconomiaStudi in lingua polacco
FilosofiaStudi in lingua polacco
FisicaStudi in lingua polacco
GeografiaStudi in lingua polacco
GestioneStudi in lingua polacco
InfermieristicaStudi in lingua polacco
InformaticaStudi in lingua polacco
Informatica applicataStudi in lingua polacco
MatematicaStudi in lingua polacco
OstetriciaStudi in lingua polacco
PedagogiaStudi in lingua polacco
Relazioni internazionaliStudi in lingua polacco
Sanità pubblicaStudi in lingua polacco
Scienze cognitiveStudi in lingua polacco
Scienze politicheStudi in lingua polacco
SociologiaStudi in lingua polacco
StoriaStudi in lingua polacco
Storia dell'arteStudi in lingua polacco
AdministracjaStudi in lingua polacco
Analiza danychStudi in lingua polacco
Architektura informacjiStudi in lingua polacco
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacjąStudi in lingua polacco
Automatyka i robotykaStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo wewnętrzneStudi in lingua polacco
Chemia kosmetycznaStudi in lingua polacco
Chemia kryminalistycznaStudi in lingua polacco
Chemia medycznaStudi in lingua polacco
Diagnostyka molekularnaStudi in lingua polacco
DietetykaStudi in lingua polacco
Doradztwo podatkoweStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaStudi in lingua polacco
Filologia angielskaStudi in lingua polacco
Filologia bałkańskaStudi in lingua polacco
Filologia germańskaStudi in lingua polacco
Filologia polskaStudi in lingua polacco
Filologia romańskaStudi in lingua polacco
Filologia rosyjskaStudi in lingua polacco
Finanse i rachunkowośćStudi in lingua polacco
Fizyka technicznaStudi in lingua polacco
Geoinformacja środowiskowaStudi in lingua polacco
Gospodarka przestrzenna i goezarządzanieStudi in lingua polacco
JaponistykaStudi in lingua polacco
KosmetologiaStudi in lingua polacco
KulturoznawstwoStudi in lingua polacco
Nauki o rodzinieStudi in lingua polacco
Ochrona dóbr kulturyStudi in lingua polacco
OptometriaStudi in lingua polacco
Studia nad nauką i technologiąStudi in lingua polacco
Turystyka i rekreacjaStudi in lingua polacco
WojskoznawstwoStudi in lingua polacco
Wychowanie fizyczne i sportStudi in lingua polacco

Dottoratoaltri »
Archeologia Studi in lingua polacco
Astronomia Studi in lingua polacco
Economia e finanza Studi in lingua polacco
Filosofia Studi in lingua polacco
Linguistica Studi in lingua polacco
Matematica Studi in lingua polacco
Pedagogia Studi in lingua polacco
Scienze fisiche Studi in lingua polacco
Scienze mediche Studi in lingua polacco
Storia Studi in lingua polacco
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Studi in lingua polacco
Literaturoznawstwo Studi in lingua polacco
Nauki biologiczne Studi in lingua polacco
Nauki chemiczne Studi in lingua polacco
Nauki farmaceutyczne Studi in lingua polacco
Nauki o bezpieczeństwie Studi in lingua polacco
Nauki o komunikacji społecznej i mediach Studi in lingua polacco
Nauki o polityce i administracji Studi in lingua polacco
Nauki o sztuce Studi in lingua polacco
Nauki o zarządzaniu i jakości Studi in lingua polacco
Nauki o zdrowiu Studi in lingua polacco
Nauki o Ziemi i środowisku Studi in lingua polacco
Nauki prawne Studi in lingua polacco
Nauki socjologiczne Studi in lingua polacco
Nauki teologiczne Studi in lingua polacco
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki Studi in lingua polacco

Altri programmi universitarialtri »
Studia podyplomowe w zakresie Administracji publicznej Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe w zakresie Analityki w ochronie środowiska i zdrowiu człowieka Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe w zakresie Archiwistyki i zarządzania dokumentacją Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe w zakresie Audytu wewnętrznego sektora finansów publicznych Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i higieny pracy Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe w zakresie bioetyki Wydział Teologiczny Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe w zakresie Budowania kompetencji menedżerskich liderów biznesu Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe w zakresie Controllingu „Business Controlling” Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe w zakresie Data Science w Biznesie Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe w zakresie Diagnozy i terapii jąkania (Balbutologopedia) Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe w zakresie Egzekucji administracyjnej Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe w zakresie etnologii Wydział Humanistyczny 2 Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe w zakresie fizjoterapii w geriatrii Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe w zakresie Infobrokerstwa i zarządzania informacją Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe w zakresie Kancelarii tajnej i ochrony informacji niejawnych Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe w zakresie konserwacji obiektów archeologicznych – metal, skóra, glina suszona, ceramika i szkło Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe w zakresie Kształcenia tłumaczy Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe w zakresie Logopedii Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe w zakresie Logorytmiki z elementami arteterapii Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe w zakresie militariów z okresu I i II Wojny Światowej Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe w zakresie muzykoterapii Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe w zakresie Nauczania języka polskiego jako obcego Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe w zakresie Neurologopedii Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe w zakresie Ochrony i zarządzania kolekcją muzealną Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe w zakresie Organizacji opieki geriatrycznej, długoterminowej i paliatywnej Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe w zakresie Planowania przestrzennego Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe w zakresie Prawa medycznego Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe w zakresie prawa ochrony danych osobowych Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe w zakresie Prawa podatkowego Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe w zakresie Prawa pracy Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe w zakresie Prawa zamówień publicznych Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe w zakresie Programowania i zastosowań komputerów Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe w zakresie projektowania gier komputerowych Game ART Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe w zakresie Psychogeriatrii Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe w zakresie Publikowania sieciowego Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe w zakresie Rachunkowości Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe w zakresie Ratownictwa chemiczno-ekologicznego Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe w zakresie Redakcyjno-wydawniczym Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe w zakresie Resocjalizacji i profilaktyki społecznej Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe w zakresie Rozwoju i wspomagania osób ze spektrum autyzmu Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe w zakresie Socjoterapii w opiece i resocjalizacji Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe w zakresie teologiczno-katechetycznym realizowane w Toruniu i w Pelplinie Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe w zakresie teologii realizowane w Toruniu Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe w zakresie terapii integracji sensorycznej Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe w zakresie Wczesnej interwencji i rehabilitacji logopedycznej Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe w zakresie Wczesnej interwencji i rehabilitacji pedagogicznej Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe w zakresie zakresie fizjologii stosowanej i klinicznej z elementami fizjologii wysiłku fizycznego Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania jakością MENEDŻER JAKOŚCI Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami “Project Management” – edycja TORUŃ Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania zasobami ludzkimi Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe w zakresie Żywienia klinicznego, zbiorowego oraz wspomagania żywieniowego w aktywności ruchowej (w sporcie i rekreacji) Studi in lingua polacco

Dipartimentialtri »
Wydział Chemii
Wydział Farmaceutyczny (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wydział Humanistyczny
Wydział Lekarski (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Wydział Nauk Historycznych
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Sztuk Pięknych
Wydział Teologiczny

Altri centri educativi
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ToruniuBydgoszcz


Università Nicolò Copernico (UNC)


Università Nicolò Copernico (UNC) è stata fondata nel 1945. È una delle più grandi università in Polonia. Attualmente conta 17 facoltà (di cui 3 mediche in Collegium Medicum- Accademia medica UNC al campus di Bydgoszcz). Attualmente dell'offerta dell'UNC approfittano quasi 30.000 studenti che si formano in oltre 80 corsi di studio, più di 100 specializzazioni e più di 50 programmi post-laurea. In entrambi i campus UNC: di Torun e di Bydgoszcz lavorano 4300 persone, di cui più della metà sono docenti universitari. L'UNC ha formato finora quasi 200.000 laureati.

L' UNC partecipa allo scambio accademico al livello internazionale (il programma ERASMUS) e nazionale (il programma PONTE). Si stanno sviluppando gli studi condotti con le università straniere, attualmente con l'Università di Angers (economia) e con quella di Mosca (storia).

L'università dispone di una moderna infrastruttura di ricerca, tra l'altro Laboratorio Nazionale di Fisica Atomica, Molecolare e Ottica (FAMO), Centro di Ottica Quantistica e Centro Interdisciplinare per le Moderne Tecnologie. Ci sono anche le strutture didattiche, fra l'altro Collegium Humanisticum (Facoltà di Scienze Umanistiche). Tra le strutture universitarie c'è il Centro Sportivo Accademico, il più recente. Il Centro per l'Astronomia dell'UNC nelle vicine Piwnice si può vantare di un unico radiotelescopio di 32 metri. A Spitsbergen (Mar Arctico) si trova la stazione polare dell'UNC. L'Università fa anche l'organizzatrice della Missione Storica Polacca all'Università di Würzburg. Gli scienziati dell'UNC riportano moltissimi successi spettacolari: hanno fra l'altro costruito il tomografo ottico- uno strumento supermoderno per esaminare il fondo oculare.

Impressionanti sono le risorse della Biblioteca Universitaria, che offre circa 3.000.000 volumi di libri , periodici e unità delle collezioni speciali. Presso l'UNC funziona anche il Centro Accademico per la Cultura e l'Arte "Od Nowa" - uno dei più antichi club studenteschi in Polonia.

Il tutto fa sì che l'UNC è una delle cinque migliori università in Polonia e secondo QS World University Rankings rientra tra le migliori università del mondo (4 % delle migliori università di tutto il mondo).

sito web dell'università:
www.umk.pl

mappa

YouTube

« torna - Università
Privacy Policy