Rzeszów, Polonia

Uniwersytet Rzeszowski

tipo di università: università
stato di università: statali

laurea triennale
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
ArcheologiaStudi in lingua polacco
Arti visiveStudi in lingua polacco
BiologiaStudi in lingua polacco
EconomiaStudi in lingua polacco
Educazione fisicaStudi in lingua polacco
FilosofiaStudi in lingua polacco
InfermieristicaStudi in lingua polacco
Lavoro socialeStudi in lingua polacco
MatematicaStudi in lingua polacco
PedagogiaStudi in lingua polacco
Relazioni internazionaliStudi in lingua polacco
Sanità pubblicaStudi in lingua polacco
Scienze politicheStudi in lingua polacco
SociologiaStudi in lingua polacco
StoriaStudi in lingua polacco
AdministracjaStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo wewnętrzneStudi in lingua polacco
DietetykaStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaStudi in lingua polacco
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejStudi in lingua polacco
ElektroradiologiaStudi in lingua polacco
Filologia germańskaStudi in lingua polacco
Filologia polskaStudi in lingua polacco
Filologia rosyjskaStudi in lingua polacco
Finanse i rachunkowośćStudi in lingua polacco
Jazz i muzyka rozrywkowaStudi in lingua polacco
Komunikacja międzykulturowaStudi in lingua polacco
KulturoznawstwoStudi in lingua polacco
Logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcegoStudi in lingua polacco
Menedżer rozwoju produktuStudi in lingua polacco
Nauki o rodzinieStudi in lingua polacco
Ratownictwo medyczneStudi in lingua polacco
Turystyka historyczna i kulturowaStudi in lingua polacco
Turystyka i rekreacjaStudi in lingua polacco
Zarządzanie państwemStudi in lingua polacco

laurea in ingegneria
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
AgrosilvicolturaStudi in lingua polacco
Architettura del paesaggioStudi in lingua polacco
BiotecnologiaStudi in lingua polacco
InformaticaStudi in lingua polacco
NanotecnologiaStudi in lingua polacco
Protezione dell'ambienteStudi in lingua polacco
Settore agricoloStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywnościStudi in lingua polacco
Informatyka i ekonometriaStudi in lingua polacco
Inżynieria materiałowaStudi in lingua polacco
Logistyka w sektorze rolno-spożywczymStudi in lingua polacco
MechatronikaStudi in lingua polacco
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadamiStudi in lingua polacco
OptometriaStudi in lingua polacco
Systemy diagnostyczne w medycynieStudi in lingua polacco
Technologia żywności i żywienia człowiekaStudi in lingua polacco

corsi a ciclo unico
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
MedicinaStudi in lingua inglese
DirittoStudi in lingua polacco
FisioterapiaStudi in lingua polacco
MedicinaStudi in lingua polacco
PitturaStudi in lingua polacco
Analityka medycznaStudi in lingua polacco
GrafikaStudi in lingua polacco
Nauczanie języków obcych – język angielski i rosyjskiStudi in lingua polacco
Pedagogik specjalnaStudi in lingua polacco
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudi in lingua polacco

master
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
ArcheologiaStudi in lingua polacco
Arti visiveStudi in lingua polacco
BiologiaStudi in lingua polacco
EconomiaStudi in lingua polacco
Educazione fisicaStudi in lingua polacco
Lavoro socialeStudi in lingua polacco
MatematicaStudi in lingua polacco
OstetriciaStudi in lingua polacco
Sanità pubblicaStudi in lingua polacco
Scienze politicheStudi in lingua polacco
SociologiaStudi in lingua polacco
StoriaStudi in lingua polacco
AdministracjaStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo wewnętrzneStudi in lingua polacco
DietetykaStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaStudi in lingua polacco
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejStudi in lingua polacco
Filologia angielskaStudi in lingua polacco
Filologia germańskaStudi in lingua polacco
Filologia polskaStudi in lingua polacco
Filologia rosyjskaStudi in lingua polacco
Finanse i rachunkowośćStudi in lingua polacco
Jazz i muzyka rozrywkowaStudi in lingua polacco
Komunikacja międzykulturowaStudi in lingua polacco
KulturoznawstwoStudi in lingua polacco
Lingwistyka stosowanaStudi in lingua polacco
Studia miejskieStudi in lingua polacco
Turystyka historyczna i kulturowaStudi in lingua polacco
Turystyka i rekreacjaStudi in lingua polacco

Dottoratoaltri »

MBAaltri »
sito web dell'università:
www.ur.edu.pl/pl

mappa

Privacy Policy