Olsztyn, Polonia

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

tipo di università: università
stato di università: statali

laurea triennale
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
BiologiaStudi in lingua polacco
Applied BiologyStudi in lingua inglese
Biologia medycznaStudi in lingua polacco
Biologia stosowanaStudi in lingua polacco
ChimicaStudi in lingua polacco
Analityka i diagnostyka chemicznaStudi in lingua polacco
Chemia stosowanaStudi in lingua polacco
CriminologiaStudi in lingua polacco
EconomiaStudi in lingua polacco
FilosofiaStudi in lingua polacco
Interakcje społeczne i kooperacjaStudi in lingua polacco
GestioneStudi in lingua polacco
InfermieristicaStudi in lingua polacco
Lavoro socialeStudi in lingua polacco
MatematicaStudi in lingua polacco
Financial and Insurance MathematicsStudi in lingua inglese
Matematyka finansowo-ubezpieczeniowaStudi in lingua polacco
Nauczanie matematykiStudi in lingua polacco
OstetriciaStudi in lingua polacco
PedagogiaStudi in lingua polacco
Doradztwo zawodowe i personalneStudi in lingua polacco
Pedagogika opiekuńczaStudi in lingua polacco
Pedagogika szkolna z animacją kulturalnąStudi in lingua polacco
Scienze politicheStudi in lingua polacco
Stosunki międzynarodowe – światowa i regionalna perspektywaStudi in lingua inglese
SociologiaStudi in lingua polacco
Socjologia nowych mediówStudi in lingua polacco
Socjologia rozwoju lokalnego i regionalnegoStudi in lingua polacco
StoriaStudi in lingua polacco
Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwieStudi in lingua polacco
AdministracjaStudi in lingua polacco
Analityka i zarządzanie publiczneStudi in lingua polacco
Analiza i kreowanie trendówStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo narodoweStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo wewnętrzneStudi in lingua polacco
DietetykaStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaStudi in lingua polacco
Dokumentalistyka medialnaStudi in lingua polacco
Nowe mediaStudi in lingua polacco
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychStudi in lingua polacco
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejStudi in lingua polacco
Filologia angielskaStudi in lingua polacco
Filologia angielska w zakresie nauczania językaStudi in lingua polacco
Filologia germańskaStudi in lingua polacco
Filologia polskaStudi in lingua polacco
Nauczanie języka polskiegoStudi in lingua polacco
Wiedza o kulturzeStudi in lingua polacco
Filologia rosyjskaStudi in lingua polacco
Gastronomia – sztuka kulinarnaStudi in lingua polacco
Lingwistyka w biznesieStudi in lingua polacco
LogopediaStudi in lingua polacco
Nauki o rodzinieStudi in lingua polacco
Mediacja rodzinnaStudi in lingua polacco
Wsparcie rodziny i wychowanie dzieckaStudi in lingua polacco
Ratownictwo medyczneStudi in lingua polacco
Turystyka i rekreacjaStudi in lingua polacco
WojskoznawstwoStudi in lingua polacco
Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapiiStudi in lingua polacco

laurea in ingegneria
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
Architettura del paesaggioStudi in lingua polacco
BiotecnologiaStudi in lingua polacco
Industria edileStudi in lingua polacco
Industria energeticaStudi in lingua polacco
InformaticaStudi in lingua polacco
Information Systems EngineeringStudi in lingua inglese
Informatyka ogólnaStudi in lingua polacco
Inżynieria systemów informatycznychStudi in lingua polacco
Ingegneria dell'ambienteStudi in lingua polacco
Ingegneria dell'ambienteStudi in lingua inglese
Inżynieria komunalnaStudi in lingua polacco
OrticolturaStudi in lingua polacco
Roślinne surowce kosmetyczne i dietetyczneStudi in lingua polacco
Protezione dell'ambienteStudi in lingua polacco
Kształtowanie środowiskaStudi in lingua polacco
Settore agricoloStudi in lingua polacco
Produzione agricolaStudi in lingua polacco
AgrobiznesStudi in lingua polacco
Rolnictwo precyzyjneStudi in lingua polacco
SilvicolturaStudi in lingua polacco
Economia forestaleStudi in lingua polacco
ZootecniaStudi in lingua polacco
Chów i hodowla zwierząt amatorskichStudi in lingua polacco
Hodowla i użytkowanie zwierzątStudi in lingua polacco
Hodowla koni i jeździectwoStudi in lingua polacco
Profilaktyka zootechniczna i rehabilitacja koniStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywnościStudi in lingua polacco
Bioinżynieria produkcji żywnościStudi in lingua polacco
Industria agroalimentareStudi in lingua polacco
Kształtowanie jakości i bezpieczeństwa w produkcji żywnościStudi in lingua polacco
Geodezja i kartografiaStudi in lingua polacco
Geodesy and GeoinformaticsStudi in lingua inglese
Geodezja i geoinformatykaStudi in lingua polacco
Geodezja i szacowanie nieruchomościStudi in lingua polacco
Zdalne systemy pomiaroweStudi in lingua polacco
Gospodarka przestrzennaStudi in lingua polacco
UrbanisticaStudi in lingua polacco
Doradztwo na rynku nieruchomościStudi in lingua polacco
Planowanie i inżynieria przestrzennaStudi in lingua polacco
Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymiStudi in lingua polacco
Inżynieria informacjiStudi in lingua polacco
Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnychStudi in lingua polacco
Inżynieria przetwórstwa żywnościStudi in lingua polacco
Mechanika i budowa maszynStudi in lingua polacco
MechatronikaStudi in lingua polacco
MikrobiologiaStudi in lingua polacco
RybactwoStudi in lingua polacco
Applied IchthyologyStudi in lingua inglese
Technologia żywności i żywienia człowiekaStudi in lingua polacco
Dairy TechnologyStudi in lingua inglese
NutrizioneStudi in lingua polacco
Sicurezza alimentareStudi in lingua polacco
Technologia mięsaStudi in lingua polacco
Technologia mleczarskaStudi in lingua polacco
Technologia produktów roślinnychStudi in lingua polacco
Zarządzanie i inżynieria produkcjiStudi in lingua polacco
Zarządzanie innowacjamiStudi in lingua polacco

corsi a ciclo unico
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
MedicinaStudi in lingua inglese
Medicina veterinariaStudi in lingua inglese
DirittoStudi in lingua polacco
MedicinaStudi in lingua polacco
Medicina veterinariaStudi in lingua polacco
PsicologiaStudi in lingua polacco
Psychologia kliniczna i zdrowiaStudi in lingua polacco
Psychologia wychowawcza i szkolnaStudi in lingua polacco
TeologiaStudi in lingua polacco
Formacja kapłańskaStudi in lingua polacco
Nauczanie religiiStudi in lingua polacco
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudi in lingua polacco
Pedagogika specjalnaStudi in lingua polacco
Educazione correzionaleStudi in lingua polacco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąStudi in lingua polacco
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmuStudi in lingua polacco

master
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
Architettura del paesaggioStudi in lingua polacco
Kształtowanie i ochrona krajobrazuStudi in lingua polacco
BiologiaStudi in lingua polacco
Biologia molecolareStudi in lingua polacco
Eksperymenty przyrodniczeStudi in lingua polacco
BiotecnologiaStudi in lingua polacco
Biotecnologie molecolariStudi in lingua polacco
Biotechnologia farmaceutycznaStudi in lingua polacco
Biotechnologia przemysłowaStudi in lingua polacco
EconomiaStudi in lingua polacco
AssicurazioneStudi in lingua polacco
Analityka gospodarczaStudi in lingua polacco
Biznes i rynki międzynarodoweStudi in lingua polacco
Ekonomia menedżerska i doradztwo finansoweStudi in lingua polacco
FilosofiaStudi in lingua polacco
Interakcje społeczne i kooperacjaStudi in lingua polacco
GestioneStudi in lingua polacco
Gestione del materialeStudi in lingua inglese
Management of a Small and Medium EnterpriseStudi in lingua inglese
LogistykaStudi in lingua polacco
Marketing i zarządzanie produktamiStudi in lingua polacco
Rachunkowość i zarządzanie finansamiStudi in lingua polacco
Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościamiStudi in lingua polacco
Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwemStudi in lingua polacco
Industria edileStudi in lingua polacco
Budowle i konstrukcje inżynierskieStudi in lingua polacco
Budownictwo energooszczędneStudi in lingua polacco
Inżynieria drogowaStudi in lingua polacco
InfermieristicaStudi in lingua polacco
InformaticaStudi in lingua polacco
Data Science in PracticeStudi in lingua inglese
BioinformaticaStudi in lingua polacco
Data Science w praktyceStudi in lingua polacco
Projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowychStudi in lingua polacco
Techniki multimedialneStudi in lingua polacco
Ingegneria dell'ambienteStudi in lingua polacco
BiotecnologiaStudi in lingua inglese
Environmental BiotechnologyStudi in lingua inglese
Process Engineering and Environmental ProtectionStudi in lingua inglese
Inżynieria ekologicznaStudi in lingua polacco
Inżynieria sanitarna i wodnaStudi in lingua polacco
Lavoro socialeStudi in lingua polacco
MatematicaStudi in lingua polacco
Matematyka stosowanaStudi in lingua polacco
Nauczanie matematykiStudi in lingua polacco
PedagogiaStudi in lingua polacco
Animacja społeczna z projektowaniem edukacyjnymStudi in lingua polacco
Pedagogika opiekuńcza z socjoterapiąStudi in lingua polacco
Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnegoStudi in lingua polacco
Protezione dell'ambienteStudi in lingua polacco
Aquatic Ecosystem ProtectionStudi in lingua inglese
Gestione dei rifiutiStudi in lingua polacco
Ochrona ekosystemów wodnychStudi in lingua polacco
Ochrona i użytkowanie ekosystemówStudi in lingua polacco
Scienze politicheStudi in lingua polacco
International Political and Economic RelationsStudi in lingua inglese
Stosunki międzynarodowe – światowa i regionalna perspektywaStudi in lingua inglese
Ente pubblico territorialeStudi in lingua polacco
Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarczeStudi in lingua polacco
Settore agricoloStudi in lingua polacco
Production ManagementStudi in lingua inglese
Protezione della floraStudi in lingua polacco
Zarządzanie produkcjąStudi in lingua polacco
StoriaStudi in lingua polacco
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesnąStudi in lingua polacco
Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwieStudi in lingua polacco
ZootecniaStudi in lingua polacco
Biotechnologia w hodowli zwierzątStudi in lingua polacco
Hodowla i użytkowanie zwierzątStudi in lingua polacco
Kształtowanie jakości produktów zwierzęcychStudi in lingua polacco
Produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywienioweStudi in lingua polacco
AdministracjaStudi in lingua polacco
Administracja skarbowaStudi in lingua polacco
Kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnymStudi in lingua polacco
Administracja i cyfryzacjaStudi in lingua polacco
Analiza i kreowanie trendówStudi in lingua polacco
Animacja pamięci społecznejStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo narodoweStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo regionalne i lokalneStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowychStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo wewnętrzneStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo radiowo-telewizyjneStudi in lingua polacco
Komunikacja wizerunkowaStudi in lingua polacco
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychStudi in lingua polacco
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejStudi in lingua polacco
Edukacja muzyczna szkolnaStudi in lingua polacco
Muzyka estradowaStudi in lingua polacco
Filologia angielskaStudi in lingua polacco
Filologia angielska w zakresie nauczania językaStudi in lingua polacco
Filologia germańskaStudi in lingua polacco
Filologia polskaStudi in lingua polacco
Edytorstwo tekstówStudi in lingua polacco
Nauczanie języka polskiegoStudi in lingua polacco
Filologia rosyjskaStudi in lingua polacco
Gastronomia – sztuka kulinarnaStudi in lingua polacco
Geodezja i kartografiaStudi in lingua polacco
Geodesy and GeoinformaticsStudi in lingua inglese
Geodesy and Satellite NavigationStudi in lingua inglese
Geodezja gospodarczaStudi in lingua polacco
Geodezja i nawigacja satelitarnaStudi in lingua polacco
Geodezja i technologie informatyczneStudi in lingua polacco
Geodezja inżynieryjnaStudi in lingua polacco
Gospodarka nieruchomościStudi in lingua polacco
Kataster nieruchomościStudi in lingua polacco
Gospodarka przestrzennaStudi in lingua polacco
Gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościamiStudi in lingua polacco
Zarządzanie przestrzeniąStudi in lingua polacco
Interdyscyplinarne studia strategiczneStudi in lingua polacco
Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczejStudi in lingua polacco
Lingwistyka w biznesieStudi in lingua polacco
LogopediaStudi in lingua polacco
Mechanika i budowa maszynStudi in lingua polacco
Eksploatacja i diagnostyka pojazdów i maszynStudi in lingua polacco
Inżynierskie zastosowanie komputerów w budowie maszynStudi in lingua polacco
MechatronikaStudi in lingua polacco
MikrobiologiaStudi in lingua polacco
Nauki o rodzinieStudi in lingua polacco
Mediacja rodzinnaStudi in lingua polacco
Wychowanie do życia w rodzinie i społeczeństwieStudi in lingua polacco
Odnawialne źródła energiiStudi in lingua polacco
Pedagogika specjalnaStudi in lingua polacco
Resocjalizacja z penitencjarystykąStudi in lingua polacco
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnościąStudi in lingua polacco
Pedagogika wczesnej edukacjiStudi in lingua polacco
RybactwoStudi in lingua polacco
Aquaculture and FisheriesStudi in lingua inglese
Akwakultura i akwarystykaStudi in lingua polacco
Technologia żywności i żywienia człowiekaStudi in lingua polacco
Ingegneria alimentareStudi in lingua inglese
NutrizioneStudi in lingua polacco
Tecnologia alimentareStudi in lingua polacco
Inżynieria przetwórstwa żywnościStudi in lingua polacco
TowaroznawstwoStudi in lingua polacco
Zarządzanie procesami w produkcji i usługachStudi in lingua polacco
Turystyka i rekreacjaStudi in lingua polacco
Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapiiStudi in lingua polacco

Dottoratoaltri »
Economia e finanza Studi in lingua polacco
Filosofia Studi in lingua polacco
Ingegneria meccanica Studi in lingua polacco
Linguistica Studi in lingua polacco
Matematica Studi in lingua polacco
Medicina veterinaria Studi in lingua polacco
Pedagogia Studi in lingua polacco
Scienze mediche Studi in lingua polacco
Storia Studi in lingua polacco
Inżynieria lądowa i transport Studi in lingua polacco
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Studi in lingua polacco
Literaturoznawstwo Studi in lingua polacco
Nauki biologiczne Studi in lingua polacco
Nauki o polityce i administracji Studi in lingua polacco
Nauki prawne Studi in lingua polacco
Nauki teologiczne Studi in lingua polacco
Rolnictwo i ogrodnictwo Studi in lingua polacco
Sztuki muzyczne Studi in lingua polacco
Technologia żywności i żywienia Studi in lingua polacco
Zootechnika i rybactwo Studi in lingua polacco

Altri programmi universitarialtri »
Agricoltura biologica Studi in lingua polacco
Contabilità Studi in lingua polacco
Diritto del lavoro Studi in lingua polacco
Gestione aziendale Studi in lingua polacco
Matematica Studi in lingua polacco
Pubblica amministrazione Studi in lingua polacco
Administracja i zarządzanie w administracji Studi in lingua polacco
Audyt i kontrola wewnętrzna Studi in lingua polacco
Bezpieczeństwo i higiena pracy Studi in lingua polacco
Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami ergonomii Studi in lingua polacco
Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe Studi in lingua polacco
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa Studi in lingua polacco
Coaching menedżerski Studi in lingua polacco
Creating e-learning content and conducting classes using distance learning methods and techniques Studi in lingua polacco
Data science w praktyce Studi in lingua polacco
Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna Studi in lingua polacco
Doskonalenie specjalistyczne z teologii Studi in lingua polacco
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Studi in lingua polacco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Studi in lingua polacco
Ekonomia - rachunkowość budżetowa Studi in lingua polacco
Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV Studi in lingua polacco
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb Studi in lingua polacco
Gospodarka nieruchomościami i podstawy geodezji Studi in lingua polacco
Gospodarowanie odpadami Studi in lingua polacco
Hortiterapia Studi in lingua polacco
Ichtiologia i akwakultura Studi in lingua polacco
Integrowana produkcja i ochrona roślin Studi in lingua polacco
Kształcenie pedagogiczne Studi in lingua polacco
Łowiectwo i aktywne formy zarządzania populacjami dzikich zwierząt Studi in lingua polacco
Marketing i zarządzanie jakością w ochronie zdrowia Studi in lingua polacco
Marketing i zarządzanie jakością w sprzedaży Studi in lingua polacco
Menedżer jakości Studi in lingua polacco
Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności Studi in lingua polacco
Meteorologia i hydrologia stosowana w gospodarce wodnej i ochronie środowiska Studi in lingua polacco
Obrona terytorialna w systemie bezpieczeństwa publicznego Studi in lingua polacco
Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w jednostkach sektora publicznego Studi in lingua polacco
Odnawialne źródła energii Studi in lingua polacco
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Studi in lingua polacco
Prawo zamówień publicznych Studi in lingua polacco
Produkcja pasz przemysłowych i doradztwo żywieniowe Studi in lingua polacco
Produkcja rolnicza i ogrodnicza Studi in lingua polacco
Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych - uwarunkowania i organizacja agrobiznesu Studi in lingua polacco
Rośliny i surowce zielarskie Studi in lingua polacco
Socjoterapia Studi in lingua polacco
Sztuka projektowania i konserwacji zieleni zabytkowej Studi in lingua polacco
Technika z elementami plastyki w zreformowanej szkole Studi in lingua polacco
Trenerstwo, coaching oraz rozwój osobisty Studi in lingua polacco
Tworzenie materiałów e-learningowych oraz prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Studi in lingua polacco
Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni Studi in lingua polacco
Usługi finansowe i bankowe w gospodarce rynkowej Studi in lingua polacco
Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska Studi in lingua polacco
Wycena nieruchomości Studi in lingua polacco
Zaawansowane metody analizy danych i data mining w biznesie Studi in lingua polacco
Zaawansowane technologie informatyczne Studi in lingua polacco
Zamówienia publiczne i podatki pośrednie Studi in lingua polacco
Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego Studi in lingua polacco
Zarządzanie i marketing w oświacie Studi in lingua polacco
Zarządzanie innowacją, informacją i wiedzą w edukacji Studi in lingua polacco
Zarządzanie logistyką Studi in lingua polacco
Zarządzanie zasobami ludzkimi Studi in lingua polacco
Zwalczanie wybranych kategorii przestępstw w Polsce Studi in lingua polacco
Żywienie człowieka i dietetyka Studi in lingua polacco

Dipartimentialtri »
Szkoła Zdrowia Publicznego
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wydział Geoinżynierii
Wydział Humanistyczny
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Wydział Lekarski
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Wydział Nauk Ekonomicznych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Technicznych
Wydział Nauki o Żywności
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Sztuki
Wydział Teologii

Altri centri educativi
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Wydział Zamiejscowy w EłkuEłk

sito web dell'università: www.uwm.edu.pl

mappa

« torna - Università
Privacy Policy