Lublino (Lublin), Polonia

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

tipo di università: università
stato di università: statali

laurea triennale
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
BiologiaStudi in lingua inglese
Medical BiologyStudi in lingua inglese
Relazioni internazionaliStudi in lingua inglese
Global EconomyStudi in lingua inglese
Regional Studies – Asia and PacificStudi in lingua inglese
Regional Studies – Central-East EuropeStudi in lingua inglese
Tourism ManagementStudi in lingua inglese
ArcheologiaStudi in lingua polacco
Archeologia Polski i powszechnaStudi in lingua polacco
BiologiaStudi in lingua polacco
BiochimicaStudi in lingua polacco
BioanalitykaStudi in lingua polacco
Biologia eksperymentalnaStudi in lingua polacco
Biologia medycznaStudi in lingua polacco
MikrobiologiaStudi in lingua polacco
BiotecnologiaStudi in lingua polacco
ChimicaStudi in lingua polacco
Analityka chemicznaStudi in lingua polacco
Chemia kryminalistycznaStudi in lingua polacco
Chemia podstawowa i stosowanaStudi in lingua polacco
Chemia środków bioaktywnych i kosmetykówStudi in lingua polacco
Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznejStudi in lingua polacco
CriminologiaStudi in lingua polacco
EconomiaStudi in lingua polacco
Biznes międzynarodowyStudi in lingua polacco
Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnejStudi in lingua polacco
Educazione correzionaleStudi in lingua polacco
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (specjalność nauczycielska)Studi in lingua polacco
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią (specjalność nauczycielska)Studi in lingua polacco
FilosofiaStudi in lingua polacco
Doradztwo i komunikacja w biznesieStudi in lingua polacco
Filozofia teoretycznaStudi in lingua polacco
FisicaStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologicznaStudi in lingua polacco
Biofizyka molekularna i medycznaStudi in lingua polacco
Fizyka doświadczalnaStudi in lingua polacco
Fizyka teoretyczna i astrofizykaStudi in lingua polacco
GeografiaStudi in lingua polacco
Geografia stosowanaStudi in lingua polacco
Monitoring i gospodarowanie zasobami środowiskaStudi in lingua polacco
Organizacja przestrzeni społeczno-gospodarczejStudi in lingua polacco
GestioneStudi in lingua polacco
E-przedsiębiorczośćStudi in lingua polacco
Menadżer produktuStudi in lingua polacco
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudi in lingua polacco
InformaticaStudi in lingua polacco
ItalianisticaStudi in lingua polacco
Lavoro socialeStudi in lingua polacco
Praca socjalna w środowisku wielokulturowymStudi in lingua polacco
Wsparcie rodziny senioraStudi in lingua polacco
MatematicaStudi in lingua polacco
PedagogiaStudi in lingua polacco
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno-zawodowym (specjalność nauczycielska)Studi in lingua polacco
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z interwencją kryzysową wobec dzieci i młodzieży (specjalność nauczycielska)Studi in lingua polacco
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną (specjalność nauczycielska)Studi in lingua polacco
Relazioni economiche internazionaliStudi in lingua polacco
Commercio internazionaleStudi in lingua polacco
Gospodarka i rynki azjatyckieStudi in lingua polacco
Przedsiębiorstwo na rynku Unii EuropejskiejStudi in lingua polacco
Relazioni internazionaliStudi in lingua polacco
Integrazione europeaStudi in lingua polacco
Sicurezza internazionaleStudi in lingua polacco
Stosunki międzynarodowe w Europie WschodniejStudi in lingua polacco
Studia regionu PacyfikuStudi in lingua polacco
Scienze cognitiveStudi in lingua polacco
Scienze politicheStudi in lingua polacco
Pubblica amministrazioneStudi in lingua polacco
Società dell'informazioneStudi in lingua polacco
E-przedsiębiorczość1Studi in lingua polacco
Elektroniczna administracjaStudi in lingua polacco
SociologiaStudi in lingua polacco
StoriaStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielska (historia i wiedza o społeczeństwie)Studi in lingua polacco
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznejStudi in lingua polacco
Studi europeiStudi in lingua polacco
Mobilność społecznaStudi in lingua polacco
Zarządzanie kulturą i komunikacja społecznaStudi in lingua polacco
Zdrowie publiczne i profilaktyka społecznaStudi in lingua polacco
Administracja i zarządzanie publiczneStudi in lingua polacco
Administracja lokalna i regionalnaStudi in lingua polacco
Administracja rządowaStudi in lingua polacco
AnglistykaStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
Animacja kulturyStudi in lingua polacco
Specjalność multimedialnaStudi in lingua polacco
Specjalność scenicznaStudi in lingua polacco
Architektura informacjiStudi in lingua polacco
Architektura systemów informacyjnychStudi in lingua polacco
Publikowanie cyfrowe i siecioweStudi in lingua polacco
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymiStudi in lingua polacco
Archiwistyka historycznaStudi in lingua polacco
Informatyka biurowa i archiwalnaStudi in lingua polacco
Zarządzanie dokumentacją współczesnąStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo narodoweStudi in lingua polacco
Zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowymStudi in lingua polacco
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznymStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo wewnętrzneStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaStudi in lingua polacco
Marketing medialnyStudi in lingua polacco
Specjalność medialnaStudi in lingua polacco
E-edytorstwo i techniki redakcyjneStudi in lingua polacco
E-edytorstwo w nowych mediachStudi in lingua polacco
WydawnictwoStudi in lingua polacco
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychStudi in lingua polacco
PitturaStudi in lingua polacco
FotografiaStudi in lingua polacco
GrafikaStudi in lingua polacco
Rzeźba i formy przestrzenneStudi in lingua polacco
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejStudi in lingua polacco
Prowadzenie zespołówStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
EkobiznesStudi in lingua polacco
Filologia polskaStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
Specjalność redaktorsko-medialnaStudi in lingua polacco
Studium teatralneStudi in lingua polacco
Finanse i rachunkowośćStudi in lingua polacco
Bankowość i rynki finansoweStudi in lingua polacco
Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstwStudi in lingua polacco
Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucjiStudi in lingua polacco
GermanistykaStudi in lingua polacco
Specjalistyczny język niemieckiStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
HispanistykaStudi in lingua polacco
Język w przekładzie i komunikacji zawodowejStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
Jazz i muzyka estradowaStudi in lingua polacco
Wykonawstwo instrumentalneStudi in lingua polacco
Wykonawstwo wokalneStudi in lingua polacco
Kreatywność społecznaStudi in lingua polacco
KulturoznawstwoStudi in lingua polacco
Antropologia i socjologia kulturyStudi in lingua polacco
JudaistykaStudi in lingua polacco
Krytyka i animacja sztukiStudi in lingua polacco
Specjalność medialnaStudi in lingua polacco
Teatrologia i filmoznawstwoStudi in lingua polacco
Lingwistyka stosowanaStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
Specjalność translatorycznaStudi in lingua polacco
LogistykaStudi in lingua polacco
Logopedia z audiologiąStudi in lingua polacco
Matematyka w finansachStudi in lingua polacco
Nauczanie fizyki i informatykiStudi in lingua polacco
Nauczanie matematyki i informatykiStudi in lingua polacco
Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskieStudi in lingua polacco
Portugalistyka – studia portugalsko-brazylijskieStudi in lingua polacco
Prawno-administracyjnyStudi in lingua polacco
Prawno-biznesowyStudi in lingua polacco
Produkcja medialnaStudi in lingua polacco
Organizacja produkcji medialnejStudi in lingua polacco
Specjalność multimedialnaStudi in lingua polacco
Public Relations i zarządzanie informacjąStudi in lingua polacco
Zarządzanie mediami społecznościowymiStudi in lingua polacco
Zarządzanie wizerunkiemStudi in lingua polacco
RomanistykaStudi in lingua polacco
Język francuski (jako podstawowy)Studi in lingua polacco
Język włoski (jako podstawowy)Studi in lingua polacco
RusycystykaStudi in lingua polacco
Język rosyjski w biznesieStudi in lingua polacco
Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznegoStudi in lingua polacco
Studia śródziemnomorskie - podróże historyczneStudi in lingua polacco
Technologie cyfrowe w animacji kulturyStudi in lingua polacco
Turystyka historycznaStudi in lingua polacco
Turystyka i rekreacjaStudi in lingua polacco
Industria alberghieraStudi in lingua polacco
Obsługa ruchu turystycznego na BałkanachStudi in lingua polacco
Organizacja i obsługa ruchu turystycznegoStudi in lingua polacco
Rekreacja ruchowa i zdrowotnaStudi in lingua polacco
Zarządzanie zasobami turystycznymiStudi in lingua polacco
UkrainistykaStudi in lingua polacco
Język ukraiński w biznesieStudi in lingua polacco
Język ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystycznejStudi in lingua polacco
Zarządzanie w politykach publicznychStudi in lingua polacco

laurea in ingegneria
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
Technical PhysicsStudi in lingua inglese
Computational PhysicsStudi in lingua inglese
Medical PhysicsStudi in lingua inglese
Modern Materials and Measurement TechniquesStudi in lingua inglese
Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysoweStudi in lingua polacco
Geografia uwarunkowania obronnościStudi in lingua polacco
Zarządzanie ryzykiem środowiskowymStudi in lingua polacco
GeoinformatykaStudi in lingua polacco
Gospodarka przestrzennaStudi in lingua polacco
UrbanisticaStudi in lingua polacco
Zarządzanie przestrzeniąStudi in lingua polacco
Inżynieria nowoczesnych materiałówStudi in lingua polacco

corsi a ciclo unico
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
DirittoStudi in lingua polacco
PitturaStudi in lingua polacco
PsicologiaStudi in lingua polacco
Psychologia kliniczna i neuropsychologiaStudi in lingua polacco
Psychologia rodzinyStudi in lingua polacco
Psychologia społecznaStudi in lingua polacco
Psychologia wspomagania rozwoju i edukacjiStudi in lingua polacco
GrafikaStudi in lingua polacco
Grafika projektowaStudi in lingua polacco
Grafika warsztatowaStudi in lingua polacco
Sztuka mediów cyfrowychStudi in lingua polacco
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudi in lingua polacco
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją dzieci o specjalnych potrzebachStudi in lingua polacco
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją w systemie MontessoriStudi in lingua polacco
Pedagogika specjalnaStudi in lingua polacco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób ze spektrum autyzmuStudi in lingua polacco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sensoryczną i terapia pedagogicznaStudi in lingua polacco

master
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
ChimicaStudi in lingua inglese
Materials ChemistryStudi in lingua inglese
Relazioni internazionaliStudi in lingua inglese
Central & Eastern Europe StudiesStudi in lingua inglese
Economic DiplomacyStudi in lingua inglese
International InstitutionsStudi in lingua inglese
International Place BrandingStudi in lingua inglese
Data ScienceStudi in lingua inglese
Graphic ArtsStudi in lingua inglese
Graphic DesignStudi in lingua inglese
PrintmakingStudi in lingua inglese
International Communication in Education and the WorkplaceStudi in lingua inglese
IT Cyber SecurityStudi in lingua inglese
ArcheologiaStudi in lingua polacco
Archeologia historycznaStudi in lingua polacco
Archeologia pradziejowaStudi in lingua polacco
BiologiaStudi in lingua polacco
BiochimicaStudi in lingua polacco
BioanalitykaStudi in lingua polacco
Biologia eksperymentalnaStudi in lingua polacco
MikrobiologiaStudi in lingua polacco
BiotecnologiaStudi in lingua polacco
Biologia molecolareStudi in lingua inglese
Biotecnologie medicheStudi in lingua polacco
Biotechnologia ogólnaStudi in lingua polacco
ChimicaStudi in lingua polacco
Analityka chemicznaStudi in lingua polacco
Chemia kryminalistycznaStudi in lingua polacco
Chemia materiałowaStudi in lingua polacco
Chemia podstawowa i stosowanaStudi in lingua polacco
Chemia środków bioaktywnych i kosmetykówStudi in lingua polacco
Technologie fotoniczne i światłowodoweStudi in lingua polacco
CriminologiaStudi in lingua polacco
Kadra kierownicza organów ochrony prawaStudi in lingua polacco
KuratorStudi in lingua polacco
Pracownik przygotowany do zapewnienia pomocy ofiarze przestępstwaStudi in lingua polacco
EconomiaStudi in lingua polacco
Economia internazionaleStudi in lingua polacco
Ekonomika i zarządzanie miastemStudi in lingua polacco
Polityka ekonomiczna a rozwój i zabezpieczenie ludnościStudi in lingua polacco
Systemy ekonomiczneStudi in lingua polacco
Ubezpieczenia społeczne i gospodarczeStudi in lingua polacco
Educazione correzionaleStudi in lingua polacco
FilosofiaStudi in lingua polacco
GeografiaStudi in lingua polacco
Gestione ambientaleStudi in lingua polacco
Klimatologia i gospodarka wodnaStudi in lingua polacco
Wizualizacja kartograficzna i projektowanie mapStudi in lingua polacco
Zarządzanie rozwojem gospodarczymStudi in lingua polacco
GestioneStudi in lingua polacco
Specjalność menadżersko-prawnaStudi in lingua polacco
Systemy informacyjne w administracji i biznesieStudi in lingua polacco
Zarządzanie kapitałem społecznymStudi in lingua polacco
Zarządzanie marką i wizerunkiem firmyStudi in lingua polacco
InformaticaStudi in lingua polacco
DeweloperStudi in lingua polacco
Tester/analityk/wdrożeniowiecStudi in lingua polacco
Lavoro socialeStudi in lingua polacco
MatematicaStudi in lingua polacco
Specjalność finansowa i ubezpieczeniowaStudi in lingua polacco
Specjalność informatycznaStudi in lingua polacco
Specjalność ogólnaStudi in lingua polacco
Statystyczna analiza danychStudi in lingua polacco
PedagogiaStudi in lingua polacco
Doradztwo zawodowe i edukacyjne (specjalność nauczycielska)Studi in lingua polacco
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z mediacją szkolną i sądową (specjalność nauczycielska)Studi in lingua polacco
Pubblica amministrazioneStudi in lingua polacco
Relazioni internazionaliStudi in lingua polacco
Dyplomacja ekonomicznaStudi in lingua polacco
Międzynarodowy marketing terytorialnyStudi in lingua polacco
Pozaeuropejskie studia regionalneStudi in lingua polacco
Projekty międzynarodoweStudi in lingua polacco
Scienze cognitiveStudi in lingua polacco
Scienze politicheStudi in lingua polacco
Pubblica amministrazioneStudi in lingua polacco
Analityka i doradztwo polityczneStudi in lingua polacco
Marketing politycznyStudi in lingua polacco
Società dell'informazioneStudi in lingua polacco
SociologiaStudi in lingua polacco
StoriaStudi in lingua polacco
Dziedzictwo historyczne regionuStudi in lingua polacco
Historia stosowanaStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
Turystyka historycznaStudi in lingua polacco
Administracja i zarządzanie publiczneStudi in lingua polacco
Analityka gospodarczaStudi in lingua polacco
AnglistykaStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
Animacja kulturyStudi in lingua polacco
Architektura informacjiStudi in lingua polacco
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymiStudi in lingua polacco
Archiwistyka historycznaStudi in lingua polacco
Informatyka biurowaStudi in lingua polacco
Zarządzanie dokumentacją współczesnąStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo narodoweStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowejStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo wewnętrzne RPStudi in lingua polacco
CyberbezpieczeństwoStudi in lingua polacco
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowychStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo wewnętrzneStudi in lingua polacco
Funkcjonowanie służb ochrony bezpieczeństwa państwaStudi in lingua polacco
Specjalność administracyjnaStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaStudi in lingua polacco
Relazioni pubblicheStudi in lingua polacco
Nowe mediaStudi in lingua polacco
Specjalność redaktorskaStudi in lingua polacco
E-edytorstwo i techniki redakcyjneStudi in lingua polacco
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychStudi in lingua polacco
Filologia polskaStudi in lingua polacco
Specjalność medioznawczaStudi in lingua polacco
Specjalność teatrologiczno-filmoznawczaStudi in lingua polacco
Specjalność wydawniczaStudi in lingua polacco
Finanse i rachunkowośćStudi in lingua polacco
Audyt i rachunkowość zarządczaStudi in lingua polacco
Doradca finansowyStudi in lingua polacco
Inwestycje kapitałoweStudi in lingua polacco
Menedżer finansowyStudi in lingua polacco
Podatki i finanse publiczneStudi in lingua polacco
GeoinformatykaStudi in lingua polacco
GermanistykaStudi in lingua polacco
Specjalistyczny język niemieckiStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
Gospodarka przestrzennaStudi in lingua polacco
Economia regionaleStudi in lingua polacco
Polityka przestrzenna i urbanistykaStudi in lingua polacco
GrafikaStudi in lingua polacco
Grafika projektowaStudi in lingua polacco
Grafika warsztatowaStudi in lingua polacco
HispanistykaStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
Inżynieria nowoczesnych materiałówStudi in lingua polacco
KulturoznawstwoStudi in lingua polacco
Antropologia i etnologiaStudi in lingua polacco
Media i kultura popularnaStudi in lingua polacco
Wielokulturowość w Polsce – tradycja i współczesnośćStudi in lingua polacco
Zarządzanie w kulturzeStudi in lingua polacco
Lingwistyka stosowanaStudi in lingua polacco
LogistykaStudi in lingua polacco
Logopedia z audiologiąStudi in lingua polacco
Logopedia klinicznaStudi in lingua polacco
SurdologopediaStudi in lingua polacco
Matematyka w finansachStudi in lingua polacco
Metody aktuarialneStudi in lingua polacco
Metody statystyczne w finansachStudi in lingua polacco
Nauczanie fizyki i informatykiStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
Nauczanie matematyki i informatykiStudi in lingua polacco
Pedagogika specjalnaStudi in lingua polacco
Edukacja i rehabilitacja osób z trudnościami w uczeniu się (specjalność nauczycielska)Studi in lingua polacco
Resocjalizacja z socjoterapią (specjalność nauczycielska)Studi in lingua polacco
Specjalna terapia pedagogiczna z terapią procesów integracji sensorycznej (specjalność nauczycielska)Studi in lingua polacco
Portugalistyka – studia portugalsko-brazylijskieStudi in lingua polacco
Specjalność tłumaczeniowaStudi in lingua polacco
Prawno-administracyjnyStudi in lingua polacco
Administracja skarbowa i gospodarczaStudi in lingua polacco
Administracja w procesach globalizacjiStudi in lingua polacco
Służba cywilnaStudi in lingua polacco
Prawno-menedżerskiStudi in lingua polacco
Specjalność biznesowaStudi in lingua polacco
Specjalność menedżerskaStudi in lingua polacco
Prawo międzynarodowe i prawo Unii EuropejskiejStudi in lingua polacco
Diritto internazionaleStudi in lingua polacco
Prawo Unii EuropejskiejStudi in lingua polacco
Produkcja medialnaStudi in lingua polacco
Produkcja w branży gierStudi in lingua polacco
Produkcja wydarzenia multimedialnegoStudi in lingua polacco
Realizacja filmowo-telewizyjnaStudi in lingua polacco
RomanistykaStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
Specjalność tłumaczeniowaStudi in lingua polacco
RusycystykaStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
Specjalność tłumaczeniowaStudi in lingua polacco
Technologie cyfrowe w animacji kulturyStudi in lingua polacco
Turystyka i rekreacjaStudi in lingua polacco
Planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacjiStudi in lingua polacco
Turystyka dzieci i młodzieżyStudi in lingua polacco
Turystyka zdrowotnaStudi in lingua polacco
Zarządzanie w hotelarstwieStudi in lingua polacco
UkrainistykaStudi in lingua polacco
Specjalność tłumaczeniowaStudi in lingua polacco

Dottoratoaltri »
Economia e finanza Studi in lingua polacco
Filosofia Studi in lingua polacco
Linguistica Studi in lingua polacco
Matematica Studi in lingua polacco
Pedagogia Studi in lingua polacco
Psicologia Studi in lingua polacco
Scienze fisiche Studi in lingua polacco
Storia Studi in lingua polacco
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Studi in lingua polacco
Literaturoznawstwo Studi in lingua polacco
Nauki biologiczne Studi in lingua polacco
Nauki chemiczne Studi in lingua polacco
Nauki o komunikacji społecznej i mediach Studi in lingua polacco
Nauki o kulturze i religii Studi in lingua polacco
Nauki o polityce i administracji Studi in lingua polacco
Nauki o zarządzaniu i jakości Studi in lingua polacco
Nauki o Ziemi i środowisku Studi in lingua polacco
Nauki prawne Studi in lingua polacco
Nauki socjologiczne Studi in lingua polacco
Rolnictwo i ogrodnictwo Studi in lingua polacco
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki Studi in lingua polacco

Altri programmi universitarialtri »
Public relations and media marketing Studi in lingua inglese
Contabilità Studi in lingua polacco
Fisica Studi in lingua polacco
Matematica Studi in lingua polacco
Pittura Studi in lingua polacco
Pubblica amministrazione Studi in lingua polacco
Administracja Studi in lingua polacco
Administrowanie sieciami komputerowymi Studi in lingua polacco
Analiza danych Studi in lingua polacco
Archiwistyka Studi in lingua polacco
Arteterapia z elementami psychologii twórczości Studi in lingua polacco
Coaching i mentoring Studi in lingua polacco
Compliance w zarządzaniu organizacją Studi in lingua polacco
Diagnoza i terapia neuropsychologiczna Studi in lingua polacco
Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu (dla nauczycieli mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej) Studi in lingua polacco
Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu (dla nauczycieli niemających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej) Studi in lingua polacco
Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji informatycznej Studi in lingua polacco
Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli informatyki Studi in lingua polacco
Edukacja dla bezpieczeństwa i zdrowia z metodyką pierwszej pomocy (studia kwalifikacyjne) Studi in lingua polacco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dla osób mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej) Studi in lingua polacco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dla osób niemających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej) Studi in lingua polacco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (dla osób mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej) Studi in lingua polacco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (dla osób niemających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej) Studi in lingua polacco
Edukacja włączająca z projektowaniem uniwersalnym w pracy nauczyciela Studi in lingua polacco
Edukacja zdrowotna z elementami pierwszej pomocy Studi in lingua polacco
Filozofia i etyka Studi in lingua polacco
Grafika komputerowa i dtp Studi in lingua polacco
Grafika wydawnicza Studi in lingua polacco
Historia i wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli Studi in lingua polacco
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - grupa C Studi in lingua polacco
Innowacyjne zarządzanie produkcją Studi in lingua polacco
Kompetencje wychowawcze Studi in lingua polacco
Kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie informatyki Studi in lingua polacco
Logopedia - studia czterosemestralne Studi in lingua polacco
Marketing internetowy i brokering informacji Studi in lingua polacco
Mediacja szkolna i sądowa Studi in lingua polacco
Menedżer XXI wieku Studi in lingua polacco
Metodyka i metodologia pracy socjalnej Studi in lingua polacco
Monitoring i zarządzanie środowiskiem Studi in lingua polacco
Muzealnictwo Studi in lingua polacco
Muzykoterapia Studi in lingua polacco
Nauczanie biologii Studi in lingua polacco
Nauczanie chemii Studi in lingua polacco
Nauczanie geografii Studi in lingua polacco
Nauczanie języka polskiego jako obcego Studi in lingua polacco
Neurologopedia Studi in lingua polacco
Nowe technologie dla kultury i administracji Studi in lingua polacco
Obywatel i przedsiębiorstwo na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej Studi in lingua polacco
Ochrona danych osobowych Studi in lingua polacco
Ochrona i zarządzanie środowiskiem Studi in lingua polacco
Ochrona własności intelektualnej w dziedzinie nauki i kultury Studi in lingua polacco
Pedagogika Marii Montessori Studi in lingua polacco
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie Studi in lingua polacco
Podyplomowe studia humanistyczne dla cudzoziemców Studi in lingua polacco
Podyplomowe Studium Legislacji Studi in lingua polacco
Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego Studi in lingua polacco
Praktyka edukacji medialnej dla nauczycieli i bibliotekarzy Studi in lingua polacco
Prawne instrumenty ochrony środowiska Studi in lingua polacco
Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych (studia w formule kształcenia zdalnego) Studi in lingua polacco
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Studi in lingua polacco
Programowanie i bazy danych Studi in lingua polacco
Programowanie i informatyka w szkole Studi in lingua polacco
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu Studi in lingua polacco
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela Studi in lingua polacco
Psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym Studi in lingua polacco
Public relations i marketing medialny Studi in lingua polacco
Radioekologia Studi in lingua polacco
Surdologopedia Studi in lingua polacco
Systemy informacji geograficznej w praktyce Studi in lingua polacco
Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne (jęz. angielski) Studi in lingua polacco
Tłumaczenie audiowizualne Studi in lingua polacco
Tłumaczenie ustne (język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, portugalski) Studi in lingua polacco
Tworzenie kolekcji cyfrowych Studi in lingua polacco
Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe Studi in lingua polacco
Wychowanie fizyczne z elementami edukacji zdrowotnej Studi in lingua polacco
Zamówienia publiczne Studi in lingua polacco
Zarządzanie Transportem-Spedycją-Logistyką Studi in lingua polacco
Zarządzanie w administracji publicznej Studi in lingua polacco

Dipartimentialtri »
Wydział Artystyczny
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wydział Chemii
Wydział Ekonomiczny
Wydział Filologiczny
Wydział Filozofii i Socjologii
Wydział Historii i Archeologii
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Wydział Prawa i Administracji

Altri centri educativi
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Zamiejscowy w PuławachPuławy
Maria Curie-Skłodowska University (UMCS) in Lublin is the biggest publicly-funded university east of the Vistula river. As an institution with deep roots in the region, it has been fulfilling its culture- and opinion-forming role and significantly contributing to the creation of knowledge-based economy for nearly 70 years. Up to this date, our Alma Mater has produced over 210,000 graduates. Currently, we are educating over 24,000 undergraduate, graduate, post-graduate and doctoral students.
sito web dell'università:
www.umcs.pl

mappa

YouTube

« torna - Università
Privacy Policy