Lublino (Lublin), Polonia

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

tipo di università: università
stato di università: statali

laurea triennale
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
BiologiaStudi in lingua inglese
Medical MiologyStudi in lingua inglese
Relazioni internazionaliStudi in lingua inglese
Global EconomyStudi in lingua inglese
Regional Studies – Central-East EuropeStudi in lingua inglese
Regional Studies Asia and PacificStudi in lingua inglese
Business AnalyticsStudi in lingua inglese
Tourism and ManagementStudi in lingua inglese
ArcheologiaStudi in lingua polacco
Archeologia Polski i powszechnaStudi in lingua polacco
BiologiaStudi in lingua polacco
BiochimicaStudi in lingua polacco
BioanalitykaStudi in lingua polacco
Biologia eksperymentalnaStudi in lingua polacco
Biologia medycznaStudi in lingua polacco
MikrobiologiaStudi in lingua polacco
BiotecnologiaStudi in lingua polacco
ChimicaStudi in lingua polacco
Analityka chemicznaStudi in lingua polacco
Chemia kryminalistycznaStudi in lingua polacco
Chemia podstawowa i stosowanaStudi in lingua polacco
Chemia środków bioaktywnych i kosmetykówStudi in lingua polacco
Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznejStudi in lingua polacco
CriminologiaStudi in lingua polacco
EconomiaStudi in lingua polacco
Biznes międzynarodowyStudi in lingua polacco
Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnejStudi in lingua polacco
FilosofiaStudi in lingua polacco
Doradztwo i komunikacja w biznesieStudi in lingua polacco
Filozofia teoretycznaStudi in lingua polacco
Kultury azjatyckieStudi in lingua polacco
FisicaStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologicznaStudi in lingua polacco
Biofizyka molekularna i medycznaStudi in lingua polacco
Fizyka doświadczalnaStudi in lingua polacco
Fizyka teoretyczna i astrofizykaStudi in lingua polacco
GeografiaStudi in lingua polacco
Geografia stosowanaStudi in lingua polacco
Monitoring i gospodarowanie zasobami środowiskaStudi in lingua polacco
Organizacja przestrzeni społeczno-gospodarczejStudi in lingua polacco
GestioneStudi in lingua polacco
E-przedsiębiorczośćStudi in lingua polacco
Menedżer produktuStudi in lingua polacco
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudi in lingua polacco
InformaticaStudi in lingua polacco
Lavoro socialeStudi in lingua polacco
Edukacja międzykulturowaStudi in lingua polacco
Wsparcie rodziny i senioraStudi in lingua polacco
MatematicaStudi in lingua polacco
BiomatematykaStudi in lingua polacco
Matematyka finansowa i ubezpieczeniowaStudi in lingua polacco
Matematyka obliczeniowaStudi in lingua polacco
Matematyka teoretycznaStudi in lingua polacco
Matematyka z informatyką (specjalność nauczycielska)Studi in lingua polacco
Specjalność informatycznaStudi in lingua polacco
Statystyczna analiza danychStudi in lingua polacco
Zastosowanie matematykiStudi in lingua polacco
PedagogiaStudi in lingua polacco
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno-zawodowym (specjalność nauczycielska)Studi in lingua polacco
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną (specjalność nauczycielska)Studi in lingua polacco
Pedagogika resocjalizacyjna (specjalność nauczycielska)Studi in lingua polacco
Relazioni internazionaliStudi in lingua polacco
Integrazione europeaStudi in lingua polacco
Sicurezza internazionaleStudi in lingua polacco
Stosunki międzynarodowe w Europie WschodniejStudi in lingua polacco
Studia regionu PacyfikuStudi in lingua polacco
Scienze cognitiveStudi in lingua polacco
Scienze politicheStudi in lingua polacco
Pubblica amministrazioneStudi in lingua polacco
Doradztwo polityczne i medialneStudi in lingua polacco
Società dell'informazioneStudi in lingua polacco
E-przedsiębiorczośćStudi in lingua polacco
Elektroniczna administracjaStudi in lingua polacco
SociologiaStudi in lingua polacco
StoriaStudi in lingua polacco
NauczycielskaStudi in lingua polacco
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznejStudi in lingua polacco
Studi europeiStudi in lingua polacco
Zarządzanie kulturą i komunikacja społecznaStudi in lingua polacco
Zarządzanie zdrowiem i profilaktyka społecznaStudi in lingua polacco
Analityka gospodarczaStudi in lingua polacco
AnglistykaStudi in lingua polacco
Animacja kulturyStudi in lingua polacco
MultimedialnaStudi in lingua polacco
ScenicznaStudi in lingua polacco
Architektura informacjiStudi in lingua polacco
Architektura systemów informacyjnychStudi in lingua polacco
Publikowanie cyfrowe i siecioweStudi in lingua polacco
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymiStudi in lingua polacco
Archiwistyka historycznaStudi in lingua polacco
Informatyka biurowa i archiwalnaStudi in lingua polacco
Zarządzanie dokumentacją współczesnąStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo narodoweStudi in lingua polacco
Zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowymStudi in lingua polacco
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznymStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaStudi in lingua polacco
Marketing politycznyStudi in lingua polacco
MedialnaStudi in lingua polacco
E-edytorstwo i techniki redakcyjneStudi in lingua polacco
E-edytorstwo w nowych mediachStudi in lingua polacco
WydawnictwoStudi in lingua polacco
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychStudi in lingua polacco
PitturaStudi in lingua polacco
FotografiaStudi in lingua polacco
GrafikaStudi in lingua polacco
IntermediaStudi in lingua polacco
Rzeźba i formy przestrzenneStudi in lingua polacco
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejStudi in lingua polacco
NauczycielskaStudi in lingua polacco
Filologia polskaStudi in lingua polacco
NauczycielskaStudi in lingua polacco
Redaktorsko-medialnaStudi in lingua polacco
Studium teatralneStudi in lingua polacco
Finanse i rachunkowośćStudi in lingua polacco
Bankowość i rynki finansoweStudi in lingua polacco
Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstwStudi in lingua polacco
Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucjiStudi in lingua polacco
Specjalista bankowyStudi in lingua polacco
GermanistykaStudi in lingua polacco
NauczycielskaStudi in lingua polacco
Specjalistyczny język niemieckiStudi in lingua polacco
HispanistykaStudi in lingua polacco
Języka hiszpański w przekładzie i komunikacji zawodowejStudi in lingua polacco
NauczycielskaStudi in lingua polacco
Jazz i muzyka estradowaStudi in lingua polacco
Kreatywność społecznaStudi in lingua polacco
KulturoznawstwoStudi in lingua polacco
Antropologia i socjologia kulturyStudi in lingua polacco
JudaistykaStudi in lingua polacco
Krytyka i animacja sztukiStudi in lingua polacco
MedialnaStudi in lingua polacco
Teatrologia i filmoznawstwoStudi in lingua polacco
Lingwistyka stosowanaStudi in lingua polacco
NauczycielskaStudi in lingua polacco
TranslatorycznaStudi in lingua polacco
LogistykaStudi in lingua polacco
Logistyka międzynarodowaStudi in lingua polacco
Zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznymStudi in lingua polacco
Logopedia z audiologiąStudi in lingua polacco
Matematyka w finansachStudi in lingua polacco
Matematyka ubezpieczeniowaStudi in lingua polacco
Metody statystyczne w finansachStudi in lingua polacco
Nauczanie matematyki i informatykiStudi in lingua polacco
Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskieStudi in lingua polacco
Portugalistyka: studia portugalsko-brazylijskieStudi in lingua polacco
Prawno-administracyjnyStudi in lingua polacco
Prawno-biznesowyStudi in lingua polacco
Prawo bezpieczeństwa wewnętrznegoStudi in lingua polacco
Produkcja medialnaStudi in lingua polacco
MultimediaStudi in lingua polacco
Organizacja produkcji medialnejStudi in lingua polacco
Public Relations i zarządzanie informacjąStudi in lingua polacco
Zarządzanie mediami społecznościowymStudi in lingua polacco
Zarządzanie wizerunkiem,Studi in lingua polacco
RomanistykaStudi in lingua polacco
Język francuski w biznesieStudi in lingua polacco
NauczycielskaStudi in lingua polacco
TłumaczeniowaStudi in lingua polacco
RusycystykaStudi in lingua polacco
Język rosyjski w biznesieStudi in lingua polacco
Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznegoStudi in lingua polacco
Technologie cyfrowe w animacji kulturyStudi in lingua polacco
Turystyka historycznaStudi in lingua polacco
Turystyka i rekreacjaStudi in lingua polacco
Industria alberghieraStudi in lingua polacco
Organizacja i obsługa ruchu turystycznegoStudi in lingua polacco
Rekreacja ruchowa i zdrowotnaStudi in lingua polacco
Zarządzanie zasobami turystycznymiStudi in lingua polacco
UkrainistykaStudi in lingua polacco
Język ukraiński w biznesieStudi in lingua polacco
Języka ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystycznejStudi in lingua polacco
Zarządzanie w politykach publicznychStudi in lingua polacco
Politica economicaStudi in lingua polacco
Politica regionaleStudi in lingua polacco
Politica sanitariaStudi in lingua polacco
Migracje i polityka migracyjna UEStudi in lingua polacco
Polityka kulturalna i edukacyjnaStudi in lingua polacco

laurea in ingegneria
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
Fizyka technicznaStudi in lingua polacco
Fizyka komputerowaStudi in lingua polacco
Fizyka medycznaStudi in lingua polacco
Nowoczesne materiały i techniki pomiaroweStudi in lingua polacco
GeoinformatykaStudi in lingua polacco
Gospodarka przestrzennaStudi in lingua polacco
UrbanisticaStudi in lingua polacco
Zarządzanie przestrzeniąStudi in lingua polacco
Inżynieria nowoczesnych materiałówStudi in lingua polacco

corsi a ciclo unico
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
DirittoStudi in lingua polacco
PitturaStudi in lingua polacco
Malarstwo użytkoweStudi in lingua polacco
Sztuka obrazuStudi in lingua polacco
PsicologiaStudi in lingua polacco
Psychologia kliniczna i neuropsychologiaStudi in lingua polacco
Psychologia rodzinyStudi in lingua polacco
Psychologia społecznaStudi in lingua polacco
Psychologia wspomagania rozwoju i edukacjiStudi in lingua polacco
GrafikaStudi in lingua polacco
Grafika projektowaStudi in lingua polacco
Grafika warsztatowaStudi in lingua polacco
Sztuka mediów cyfrowychStudi in lingua polacco
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudi in lingua polacco
Pedagogika specjalnaStudi in lingua polacco

master
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
ChimicaStudi in lingua inglese
Materials ChemistryStudi in lingua inglese
Relazioni internazionaliStudi in lingua inglese
Economic DiplomacyStudi in lingua inglese
International Place BrandingStudi in lingua inglese
International Relations in East – Central EuropeStudi in lingua inglese
Education and TherapyStudi in lingua inglese
Terapia occupazionaleStudi in lingua inglese
Rahabilitation of People with DisabilitiesStudi in lingua inglese
Special Education Needs SupportStudi in lingua inglese
Graphic ArtsStudi in lingua inglese
Intercultural Communication in Education and the WorkplaceStudi in lingua inglese
ArcheologiaStudi in lingua polacco
BiologiaStudi in lingua polacco
BiochimicaStudi in lingua polacco
BioanalitykaStudi in lingua polacco
Biologia eksperymentalnaStudi in lingua polacco
MikrobiologiaStudi in lingua polacco
BiotecnologiaStudi in lingua polacco
Biotecnologie medicheStudi in lingua polacco
Biotechnologia ogólnaStudi in lingua polacco
ChimicaStudi in lingua polacco
Analityka chemicznaStudi in lingua polacco
Chemia kryminalistycznaStudi in lingua polacco
Chemia materiałowaStudi in lingua polacco
Chemia podstawowa i stosowanaStudi in lingua polacco
Chemia środków bioaktywnych i kosmetykówStudi in lingua polacco
Technologie fotoniczne i światłowodoweStudi in lingua polacco
CriminologiaStudi in lingua polacco
Kadra kierownicza organów ochrony prawaStudi in lingua polacco
KuratorStudi in lingua polacco
Pracownik socjalny przygotowany do zapewnienia pomocy ofierze przestępstwaStudi in lingua polacco
EconomiaStudi in lingua polacco
Economia internazionaleStudi in lingua polacco
Gospodarka samorządowaStudi in lingua polacco
Polityka społeczna a rozwój i zabezpieczenie ludnościStudi in lingua polacco
Systemy ekonomiczneStudi in lingua polacco
Ubezpieczenia społeczne i gospodarczeStudi in lingua polacco
FilosofiaStudi in lingua polacco
GeografiaStudi in lingua polacco
Gestione ambientaleStudi in lingua polacco
Klimatologia i gospodarka wodnaStudi in lingua polacco
Wizualizacja kartograficzna i projektowanie mapStudi in lingua polacco
Zarządzanie rozwojem gospodarczymStudi in lingua polacco
GestioneStudi in lingua polacco
Menedżersko-prawnaStudi in lingua polacco
Systemy informacyjne w administracji i biznesieStudi in lingua polacco
Zarządzanie kapitałem społecznymStudi in lingua polacco
Zarządzanie marką i wizerunkiem firmyStudi in lingua polacco
InformaticaStudi in lingua polacco
Deweloperska (programistyczna)Studi in lingua polacco
Inżynieria danychStudi in lingua polacco
Testowanie/analizy/wdrożenia oprogramowaniaStudi in lingua polacco
Lavoro socialeStudi in lingua polacco
MatematicaStudi in lingua polacco
BiomatematykaStudi in lingua polacco
Matematyka finansowa i ubezpieczeniowaStudi in lingua polacco
Matematyka teoretycznaStudi in lingua polacco
Matematyka z informatyką (specjalność nauczycielska)Studi in lingua polacco
Specjalność informatycznaStudi in lingua polacco
Statystyczna analiza danychStudi in lingua polacco
Zastosowanie matematykiStudi in lingua polacco
Zastosowanie matematyki w fizyceStudi in lingua polacco
PedagogiaStudi in lingua polacco
Doradztwo zawodowe i personalneStudi in lingua polacco
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną (specjalizacja nauczycielska)Studi in lingua polacco
Pubblica amministrazioneStudi in lingua polacco
Relazioni internazionaliStudi in lingua polacco
Dyplomacja ekonomicznaStudi in lingua polacco
Międzynarodowy marketing terytorialnyStudi in lingua polacco
Pozaeuropejskie studia regionalneStudi in lingua polacco
Projekty międzynarodoweStudi in lingua polacco
Scienze cognitiveStudi in lingua polacco
Scienze politicheStudi in lingua polacco
Pubblica amministrazioneStudi in lingua polacco
Sicurezza pubblicaStudi in lingua polacco
Società dell'informazioneStudi in lingua polacco
SociologiaStudi in lingua polacco
StoriaStudi in lingua polacco
Dziedzictwo historyczne regionuStudi in lingua polacco
Historia stosowanaStudi in lingua polacco
NauczycielskaStudi in lingua polacco
Studi europeiStudi in lingua polacco
Analityka gospodarczaStudi in lingua polacco
Anglistyka z uprawnieniami nauczycielskimiStudi in lingua polacco
Animacja kulturyStudi in lingua polacco
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymiStudi in lingua polacco
Archiwistyka historycznaStudi in lingua polacco
Informatyka biurowaStudi in lingua polacco
Zarządzanie dokumentacją współczesnąStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo narodoweStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowejStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo wewnętrzne RPStudi in lingua polacco
CyberbezpieczeństwoStudi in lingua polacco
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowychStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaStudi in lingua polacco
Relazioni pubblicheStudi in lingua polacco
Digital MediaStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo on-lineStudi in lingua polacco
RedaktorskaStudi in lingua polacco
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychStudi in lingua polacco
ArteterapiaStudi in lingua polacco
Rzeźba i formy przestrzenneStudi in lingua polacco
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejStudi in lingua polacco
Muzyka sakralnaStudi in lingua polacco
MuzykoterapiaStudi in lingua polacco
Prowadzenie zespołówStudi in lingua polacco
Filologia polskaStudi in lingua polacco
MedioznawczaStudi in lingua polacco
NauczycielskaStudi in lingua polacco
Teatrologiczno-filmoznawczaStudi in lingua polacco
WydawniczaStudi in lingua polacco
Finanse i rachunkowośćStudi in lingua polacco
Audyt i rachunkowość zarządczaStudi in lingua polacco
Certyfikowany menedżer bankowyStudi in lingua polacco
Doradca finansowyStudi in lingua polacco
Inwestycje kapitałoweStudi in lingua polacco
Menedżer finansowyStudi in lingua polacco
Podatki i finanse publiczneStudi in lingua polacco
Fizyka technicznaStudi in lingua polacco
GeoinformatykaStudi in lingua polacco
GermanistykaStudi in lingua polacco
NauczycielskaStudi in lingua polacco
Specjalistyczny język niemieckiStudi in lingua polacco
Gospodarka przestrzennaStudi in lingua polacco
Economia regionaleStudi in lingua polacco
Urbanistyka i polityka przestrzennaStudi in lingua polacco
GrafikaStudi in lingua polacco
Grafika projektowaStudi in lingua polacco
Grafika warsztatowaStudi in lingua polacco
HispanistykaStudi in lingua polacco
NauczycielskaStudi in lingua polacco
TłumaczeniowaStudi in lingua polacco
Informatologia stosowanaStudi in lingua polacco
Bibliologiczne zasoby dziedzictwa kulturowego w dobie cyfrowejStudi in lingua polacco
Cyfrowe zasoby informacjiStudi in lingua polacco
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucji publicznejStudi in lingua polacco
Inżynieria nowoczesnych materiałówStudi in lingua polacco
KulturoznawstwoStudi in lingua polacco
Antropologia i etnologiaStudi in lingua polacco
Media i kultura popularnaStudi in lingua polacco
Wielokulturowość w Polsce – tradycja i współczesnośćStudi in lingua polacco
Zarządzanie w kulturzeStudi in lingua polacco
Lingwistyka stosowanaStudi in lingua polacco
NauczycielskaStudi in lingua polacco
TranslatorycznaStudi in lingua polacco
LogistykaStudi in lingua polacco
Koordynator procesów logistycznychStudi in lingua polacco
Logopedia z audiologiąStudi in lingua polacco
Logopedia klinicznaStudi in lingua polacco
SurdologopediaStudi in lingua polacco
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudi in lingua polacco
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją dzieci o specjalnych potrzebachStudi in lingua polacco
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją w systemie Marii MontessoriStudi in lingua polacco
Pedagogika specjalnaStudi in lingua polacco
Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i z trudnościami w uczeniu się ( specjalność nauczycielska)Studi in lingua polacco
Resocjalizacja z socjoterapią (specjalność nauczycielska)Studi in lingua polacco
Specjalna terapia pedagogiczna z terapią procesów integracji sensorycznej (specjalność nauczycielska)Studi in lingua polacco
PortugalistykaStudi in lingua polacco
Prawno-administracyjnyStudi in lingua polacco
Administracja skarbowa i gospodarczaStudi in lingua polacco
Administracja w procesach globalizacjiStudi in lingua polacco
Służba cywilnaStudi in lingua polacco
Prawno-menedżerskiStudi in lingua polacco
BiznesowaStudi in lingua polacco
MenedżerskaStudi in lingua polacco
Prawo bezpieczeństwa wewnętrznegoStudi in lingua polacco
Prawo międzynarodowe i prawo Unii EuropejskiejStudi in lingua polacco
Diritto internazionaleStudi in lingua polacco
Prawo Unii EuropejskiejStudi in lingua polacco
Produkcja medialnaStudi in lingua polacco
Produkcja w branży gierStudi in lingua polacco
Produkcja wydarzenia multimedialnegoStudi in lingua polacco
Realizacja filmowo-telewizyjnaStudi in lingua polacco
RomanistykaStudi in lingua polacco
NauczycielskaStudi in lingua polacco
TłumaczeniowaStudi in lingua polacco
RusycystykaStudi in lingua polacco
TłumaczeniowaStudi in lingua polacco
Technologie cyfrowe w animacji kulturyStudi in lingua polacco
Turystyka i rekreacjaStudi in lingua polacco
Planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacjiStudi in lingua polacco
Turystyka dzieci i młodzieżyStudi in lingua polacco
Turystyka zdrowotnaStudi in lingua polacco
UkrainistykaStudi in lingua polacco
TłumaczeniowaStudi in lingua polacco

Dottoratoaltri »
Economia e finanza Studi in lingua polacco
Filosofia Studi in lingua polacco
Linguistica Studi in lingua polacco
Matematica Studi in lingua polacco
Pedagogia Studi in lingua polacco
Psicologia Studi in lingua polacco
Scienze fisiche Studi in lingua polacco
Storia Studi in lingua polacco
Literaturoznawstwo Studi in lingua polacco
Nauki biologiczne Studi in lingua polacco
Nauki chemiczne Studi in lingua polacco
Nauki o komunikacji społecznej i mediach Studi in lingua polacco
Nauki o kulturze i religii Studi in lingua polacco
Nauki o polityce i administracji Studi in lingua polacco
Nauki o zarządzaniu i jakości Studi in lingua polacco
Nauki o Ziemi i środowisku Studi in lingua polacco
Nauki prawne Studi in lingua polacco
Nauki socjologiczne Studi in lingua polacco
Sztuki muzyczne Studi in lingua polacco
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki Studi in lingua polacco

Altri programmi universitarialtri »
Contabilità Studi in lingua polacco
Fisica Studi in lingua polacco
Matematica Studi in lingua polacco
Pittura Studi in lingua polacco
Pubblica amministrazione Studi in lingua polacco
Administracja Studi in lingua polacco
Administrowanie sieciami komputerowymi Studi in lingua polacco
Analiza danych Studi in lingua polacco
Architektura książki - projektowanie i edycja Studi in lingua polacco
Archiwistyka Studi in lingua polacco
Arteterapia z elementami psychologii twórczości Studi in lingua polacco
Chemia praktyczna Studi in lingua polacco
Coaching i mentoring Studi in lingua polacco
Compliance w zarządzaniu organizacją Studi in lingua polacco
Diagnoza i terapia neuropsychologiczna Studi in lingua polacco
Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu (dla nauczycieli mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej) Studi in lingua polacco
Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu (dla nauczycieli niemających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej) Studi in lingua polacco
Diagnoza,terapia i edukacja osób z autyzmem Studi in lingua polacco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dla osób mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej) Studi in lingua polacco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dla osób niemających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej) Studi in lingua polacco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (dla osób mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej) Studi in lingua polacco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (dla osób niemających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej) Studi in lingua polacco
Edukacja muzealna Studi in lingua polacco
Europejski Certyfikat Bankowca EFCB Studi in lingua polacco
Filozofia i etyka Studi in lingua polacco
Grafika komputerowa i dtp Studi in lingua polacco
Grafika wydawnicza Studi in lingua polacco
Historia i wiedza o społeczeństwie Studi in lingua polacco
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - grupa C Studi in lingua polacco
Innowacyjne zarządzanie produkcją Studi in lingua polacco
Języki skandynawskie dla rynku pracy Studi in lingua polacco
Kompetencje wychowawcze Studi in lingua polacco
Logopedia Studi in lingua polacco
Marketing internetowy i brokering informacji Studi in lingua polacco
Mediacja szkolna i sądowa Studi in lingua polacco
Monitoring i zarządzanie środowiskiem Studi in lingua polacco
Muzealnictwo Studi in lingua polacco
Muzykoterapia Studi in lingua polacco
Nauczanie biologii Studi in lingua polacco
Nauczanie chemii Studi in lingua polacco
Nauczanie geografii Studi in lingua polacco
Nauczanie języka polskiego jako obcego Studi in lingua polacco
Neurologopedia Studi in lingua polacco
Nowe technologie dla kultury i administracji Studi in lingua polacco
Nowoczesne techniki badawcze Studi in lingua polacco
Obywatel i przedsiębiorstwo na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej Studi in lingua polacco
Ochrona danych osobowych Studi in lingua polacco
Ochrona własności intelektualnej w dziedzinie nauki i kultury Studi in lingua polacco
Pedagogiczne studia kwalifikacyjne Studi in lingua polacco
Pedagogika Marii Montessori Studi in lingua polacco
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną Studi in lingua polacco
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie Studi in lingua polacco
Pedagogika specjalna Studi in lingua polacco
Podyplomowe studia humanistyczne dla cudzoziemców Studi in lingua polacco
Podyplomowe Studium Legislacji Studi in lingua polacco
Prawne instrumenty ochrony środowiska Studi in lingua polacco
Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych Studi in lingua polacco
Prawo gospodarcze i handlowe studia podyplomowe Studi in lingua polacco
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Studi in lingua polacco
Profesjonalny Event Manager Studi in lingua polacco
Programowanie i bazy danych Studi in lingua polacco
Programowanie i informatyka w szkole Studi in lingua polacco
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela Studi in lingua polacco
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela psychologa Studi in lingua polacco
Psychologia sądowa Studi in lingua polacco
Psychologia sportu dla psychologów Studi in lingua polacco
Psychologia sportu dla trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego Studi in lingua polacco
Public relations and media marketing Studi in lingua polacco
Radioekologia Studi in lingua polacco
Surdologopedia Studi in lingua polacco
Systemy informacji geograficznej w praktyce Studi in lingua polacco
Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne (Jęz. Angielski, Niemiecki, Francuski, Rosyjski) Studi in lingua polacco
Tłumaczenie ustne (język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, portugalski) Studi in lingua polacco
Tworzenie kolekcji cyfrowych Studi in lingua polacco
Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe Studi in lingua polacco
Wychowanie fizyczne z elementami edukacji zdrowotnej Studi in lingua polacco
Zamówienia publiczne Studi in lingua polacco
Zarządzanie Transportem-Spedycją-Logistyką Studi in lingua polacco
Administracja samorządowa w państwach Unii Europejskiej - studia w języku ukraińskim Studi in lingua ucraino

Dipartimentialtri »
Wydział Artystyczny
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wydział Chemii
Wydział Ekonomiczny
Wydział Filozofii i Socjologii
Wydział Humanistyczny
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Wydział Prawa i Administracji

Altri centri educativi
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Zamiejscowy w PuławachPuławy
Maria Curie-Skłodowska University (UMCS) in Lublin is the biggest publicly-funded university east of the Vistula river. As an institution with deep roots in the region, it has been fulfilling its culture- and opinion-forming role and significantly contributing to the creation of knowledge-based economy for nearly 70 years. Up to this date, our Alma Mater has produced over 210,000 graduates. Currently, we are educating over 24,000 undergraduate, graduate, post-graduate and doctoral students.
sito web dell'università: www.umcs.pl

mappa

YouTube

« torna - Università
Privacy Policy