Lublino (Lublin), Polonia

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

tipo di università: università
stato di università: statali

laurea triennale
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
BiologiaStudi in lingua inglese
Biologia molecolareStudi in lingua inglese
Medical BiologyStudi in lingua inglese
Relazioni internazionaliStudi in lingua inglese
Global EconomyStudi in lingua inglese
Regional Studies – Asia and PacificStudi in lingua inglese
Regional Studies – Central-East EuropeStudi in lingua inglese
Business Analytics and Data ScienceStudi in lingua inglese
Sustainability ManagementStudi in lingua inglese
Tourism ManagementStudi in lingua inglese
ArcheologiaStudi in lingua polacco
Archeologia historycznaStudi in lingua polacco
Archeologia konfliktu. Wojna i przemoc w pradziejachStudi in lingua polacco
Archeologia Polski i powszechnaStudi in lingua polacco
Archeologia pradziejowaStudi in lingua polacco
BiologiaStudi in lingua polacco
BiochimicaStudi in lingua polacco
BioinformaticaStudi in lingua polacco
Biologia ambientaleStudi in lingua polacco
Biologia molecolareStudi in lingua polacco
BioanalitykaStudi in lingua polacco
Biochemia z biologią molekularnąStudi in lingua polacco
Biologia eksperymentalnaStudi in lingua polacco
Biologia medycznaStudi in lingua polacco
MikrobiologiaStudi in lingua polacco
BiotecnologiaStudi in lingua polacco
Biotecnologie medicheStudi in lingua polacco
Biotechnologia ogólnaStudi in lingua polacco
ChimicaStudi in lingua polacco
Analityka chemicznaStudi in lingua polacco
Analiza żywnościStudi in lingua polacco
Chemia kryminalistycznaStudi in lingua polacco
Chemia środków bioaktywnych i kosmetykówStudi in lingua polacco
CriminologiaStudi in lingua polacco
EconomiaStudi in lingua polacco
E-gospodarkaStudi in lingua polacco
Ekonomia menadżerskaStudi in lingua polacco
Gospodarka publiczna i rozwój regionalnyStudi in lingua polacco
Educazione correzionaleStudi in lingua polacco
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (specjalność nauczycielska)Studi in lingua polacco
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią (specjalność nauczycielska)Studi in lingua polacco
Readaptacja społeczna z pomocą postpenitencjarną (specjalność nauczycielska)Studi in lingua polacco
Resocjalizacja penitencjarna z probacją (specjalność nauczycielska)Studi in lingua polacco
FilosofiaStudi in lingua polacco
FisicaStudi in lingua polacco
NanotecnologiaStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologicznaStudi in lingua polacco
Biofizyka molekularna i medycznaStudi in lingua polacco
Fizyka teoretyczna i astrofizykaStudi in lingua polacco
GeografiaStudi in lingua polacco
Sorveglianza dell'ambienteStudi in lingua polacco
Geografia granicStudi in lingua polacco
Geografia w administracji publicznejStudi in lingua polacco
Geografia zasobówStudi in lingua polacco
Geopomiary w teorii i praktyceStudi in lingua polacco
GeoturystykaStudi in lingua polacco
Globalne zmiany środowiskaStudi in lingua polacco
HydrometeorologiaStudi in lingua polacco
Miasta przyszłościStudi in lingua polacco
Naturalne zdarzenia ekstremalneStudi in lingua polacco
Opracowanie cyfrowych map tematycznychStudi in lingua polacco
Systemy informacji przestrzennejStudi in lingua polacco
GestioneStudi in lingua polacco
E-biznesStudi in lingua polacco
Menedżer produktuStudi in lingua polacco
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudi in lingua polacco
InformaticaStudi in lingua polacco
ItalianisticaStudi in lingua polacco
Lavoro socialeStudi in lingua polacco
Koordynator usług społecznychStudi in lingua polacco
Wsparcie rodziny i senioraStudi in lingua polacco
MatematicaStudi in lingua polacco
PedagogiaStudi in lingua polacco
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno-zawodowym (specjalność nauczycielska)Studi in lingua polacco
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z interwencją kryzysową wobec dzieci i młodzieży (specjalność nauczycielska)Studi in lingua polacco
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną (specjalność nauczycielska)Studi in lingua polacco
Pubblica amministrazioneStudi in lingua polacco
Relazioni economiche internazionaliStudi in lingua polacco
Enterprises in the Global MarketStudi in lingua inglese
Commercio internazionaleStudi in lingua polacco
Finanze internazionaliStudi in lingua polacco
Gospodarka i rynki azjatyckieStudi in lingua polacco
Międzynarodowa ekonomia menedżerskaStudi in lingua polacco
Przedsiębiorstwo na rynku Unii EuropejskiejStudi in lingua polacco
Relazioni internazionaliStudi in lingua polacco
Integrazione europeaStudi in lingua polacco
Sicurezza internazionaleStudi in lingua polacco
Dyplomacja ekonomicznaStudi in lingua polacco
Międzynarodowy marketing terytorialnyStudi in lingua polacco
Pozaeuropejskie studia regionalneStudi in lingua polacco
Projekty międzynarodoweStudi in lingua polacco
Stosunki międzynarodowe w Europie WschodniejStudi in lingua polacco
Studia regionu PacyfikuStudi in lingua polacco
Scienze cognitiveStudi in lingua polacco
Scienze politicheStudi in lingua polacco
Analityka i doradztwo polityczneStudi in lingua polacco
Marketing politycznyStudi in lingua polacco
Strategie i rywalizacja politycznaStudi in lingua polacco
Zarządzanie rozwojemStudi in lingua polacco
Società dell'informazioneStudi in lingua polacco
E-przedsiębiorczośćStudi in lingua polacco
Elektroniczna administracjaStudi in lingua polacco
SociologiaStudi in lingua polacco
StoriaStudi in lingua polacco
Historia stosowanaStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
Turystyka historycznaStudi in lingua polacco
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznejStudi in lingua polacco
Studi europeiStudi in lingua polacco
Mobilność społecznaStudi in lingua polacco
Zarządzanie kulturą i komunikacja społecznaStudi in lingua polacco
Zdrowie publiczne i profilaktyka społecznaStudi in lingua polacco
Administracja i zarządzanie publiczneStudi in lingua polacco
Administracja lokalna i regionalna,Studi in lingua polacco
Administracja rządowaStudi in lingua polacco
Analityka gospodarczaStudi in lingua polacco
AnglistykaStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
Specjalność translatorska (przekład tekstów kulturowych i użytkowych)Studi in lingua polacco
Animacja kulturyStudi in lingua polacco
MultimedialnaStudi in lingua polacco
ScenicznaStudi in lingua polacco
Architektura informacjiStudi in lingua polacco
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymiStudi in lingua polacco
Archiwistyka historycznaStudi in lingua polacco
Informatyka biurowa i archiwalnaStudi in lingua polacco
Zarządzanie dokumentacją współczesnąStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo narodoweStudi in lingua polacco
Zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowymStudi in lingua polacco
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznymStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo wewnętrzneStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaStudi in lingua polacco
Relazioni pubblicheStudi in lingua polacco
Marketing medialnyStudi in lingua polacco
Nowe mediaStudi in lingua polacco
Specjalność medialnaStudi in lingua polacco
Specjalność redaktorskaStudi in lingua polacco
E-edytorstwo i techniki redakcyjneStudi in lingua polacco
E-edytorstwo w nowych mediachStudi in lingua polacco
WydawnictwoStudi in lingua polacco
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejStudi in lingua polacco
Animacja kultury muzycznejStudi in lingua polacco
Muzyka rozrywkowaStudi in lingua polacco
Prowadzenie zespołówStudi in lingua polacco
EkobiznesStudi in lingua polacco
Filologia polskaStudi in lingua polacco
Media i copywritingStudi in lingua polacco
Redaktorsko-medialnaStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
Finanse i rachunkowośćStudi in lingua polacco
Analityk finansowyStudi in lingua polacco
Finansowe wsparcie biznesuStudi in lingua polacco
Podatki i rachunkowość w małym i średnim przedsiębiorstwieStudi in lingua polacco
Rachunkowość i sprawozdawczośćStudi in lingua polacco
GeoarcheologiaStudi in lingua polacco
Geowizualizacja historyczna i archeologicznaStudi in lingua polacco
GermanistykaStudi in lingua polacco
Specjalistyczny język niemieckiStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
HispanistykaStudi in lingua polacco
Język w przekładzie i komunikacji zawodowejStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
Specjalność tłumaczeniowaStudi in lingua polacco
Jazz i muzyka estradowaStudi in lingua polacco
Produkcja muzycznaStudi in lingua polacco
Wykonawstwo instrumentalneStudi in lingua polacco
Wykonawstwo wokalneStudi in lingua polacco
Kreatywność społecznaStudi in lingua polacco
KulturoznawstwoStudi in lingua polacco
Kultura i sztuki wizualneStudi in lingua polacco
Media i kultura popularnaStudi in lingua polacco
Organizacja i zarządzanie wydarzeniami kulturalnymiStudi in lingua polacco
Zarządzanie w kulturzeStudi in lingua polacco
Lingwistyka stosowanaStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
Specjalność translatorycznaStudi in lingua polacco
Tłumaczenia audiowizualne i artystyczneStudi in lingua polacco
Tłumaczenia specjalistyczne pisemne i ustneStudi in lingua polacco
LogistykaStudi in lingua polacco
Logopedia z audiologiąStudi in lingua polacco
Logopedia klinicznaStudi in lingua polacco
SurdologopediaStudi in lingua polacco
Marketing i lobbing politycznyStudi in lingua polacco
Matematyka w finansachStudi in lingua polacco
Matematyka ubezpieczeniowaStudi in lingua polacco
Metody statystyczne w finansachStudi in lingua polacco
Specjalność aktuarialnaStudi in lingua polacco
Specjalność statystycznaStudi in lingua polacco
Nauczanie matematyki i informatykiStudi in lingua polacco
Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskieStudi in lingua polacco
Portugalistyka studia portugalsko-brazylijskieStudi in lingua polacco
Prawno-administracyjnyStudi in lingua polacco
Prawno-biznesowyStudi in lingua polacco
Produkcja medialnaStudi in lingua polacco
MultimediaStudi in lingua polacco
Organizacja produkcji medialnejStudi in lingua polacco
Produkcja dźwiękuStudi in lingua polacco
Produkcja w branży gierStudi in lingua polacco
Produkcja wydarzenia multimedialnegoStudi in lingua polacco
Realizacja filmowo-telewizyjnaStudi in lingua polacco
Public Relations i zarządzanie informacjąStudi in lingua polacco
Zarządzanie mediami społecznościowymiStudi in lingua polacco
Zarządzanie wizerunkiemStudi in lingua polacco
RomanistykaStudi in lingua polacco
Język francuski biznesuStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
Specjalność tłumaczeniowaStudi in lingua polacco
RusycystykaStudi in lingua polacco
Język rosyjski w biznesieStudi in lingua polacco
Język rosyjski z językiem angielskim w logistyceStudi in lingua polacco
Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznegoStudi in lingua polacco
Specjalność tłumaczeniowaStudi in lingua polacco
Socjologia cyfrowaStudi in lingua polacco
Strategiczne studia wschodnioeuropejskieStudi in lingua polacco
Analityka strategii Europy Środkowej i Południowo-WschodniejStudi in lingua polacco
Analityka strategii Europy Wschodniej (państwa byłego ZSRR)Studi in lingua polacco
Europa Środkowa i Południowo-WschodniaStudi in lingua polacco
Europa WschodniaStudi in lingua polacco
Studia miejskieStudi in lingua polacco
Menedżer miasta lub miasta przyszłościStudi in lingua polacco
Partycypacja lokalna lub Fundusze UE i zarządzanie projektamiStudi in lingua polacco
Technologie cyfrowe w animacji kulturyStudi in lingua polacco
Gry wideo w przemysłach kreatywnychStudi in lingua polacco
Multimedia w promocji dziedzictwa kulturowegoStudi in lingua polacco
Nowoczesne narzędzia w praktykach kulturowychStudi in lingua polacco
Projektowanie na potrzeby rynku gier wideoStudi in lingua polacco
Turystyka historycznaStudi in lingua polacco
Turystyka i rekreacjaStudi in lingua polacco
Industria alberghieraStudi in lingua polacco
E-marketing usług turystycznychStudi in lingua polacco
Marketing i zarządzanie w turystyceStudi in lingua polacco
Obsługa ruchu turystycznego na BałkanachStudi in lingua polacco
Planowanie i organizacja turystyki i rekreacjiStudi in lingua polacco
Reakcja ruchowa i zdrowotnaStudi in lingua polacco
Rekreacja i turystyka aktywnaStudi in lingua polacco
Zarządzanie zasobami turystycznymiStudi in lingua polacco
UkrainistykaStudi in lingua polacco
Język ukraiński w biznesieStudi in lingua polacco
Język ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystyceStudi in lingua polacco
Specjalność tłumaczeniowaStudi in lingua polacco
Zarządzanie w politykach publicznychStudi in lingua polacco

laurea in ingegneria
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
Technical PhysicsStudi in lingua inglese
Computational PhysicsStudi in lingua inglese
Medical PhysicsStudi in lingua inglese
Modern Materials and Measurement TechniquesStudi in lingua inglese
Bezpieczeństwo radiacyjneStudi in lingua polacco
Monitoring i ochrona radiologicznaStudi in lingua polacco
Zastosowanie promieniowania jonizującegoStudi in lingua polacco
Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysoweStudi in lingua polacco
Geograficzne uwarunkowania obronnościStudi in lingua polacco
Zarządzanie ryzykiem środowiskowymStudi in lingua polacco
GeoinformatykaStudi in lingua polacco
Gospodarka przestrzennaStudi in lingua polacco
Economia regionaleStudi in lingua polacco
UrbanisticaStudi in lingua polacco
Polityka przestrzenna i urbanistykaStudi in lingua polacco
Strategiczne zarządzanie przestrzeniąStudi in lingua polacco
Inżynieria druku 3DStudi in lingua polacco
Inżynieria nowoczesnych materiałówStudi in lingua polacco
Inżynieria polimerówStudi in lingua polacco
Inżynieria światłowodowaStudi in lingua polacco
Materiałoznawstwo fotoniczneStudi in lingua polacco
Technologie światłowodoweStudi in lingua polacco

corsi a ciclo unico
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
DirittoStudi in lingua polacco
PitturaStudi in lingua polacco
PsicologiaStudi in lingua polacco
Psychologia kliniczna i neuropsychologiaStudi in lingua polacco
Psychologia społecznaStudi in lingua polacco
Psychologia wspomagania rozwoju i edukacjiStudi in lingua polacco
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychStudi in lingua polacco
GeoarcheologiaStudi in lingua polacco
GrafikaStudi in lingua polacco
Grafika projektowaStudi in lingua polacco
Grafika warsztatowaStudi in lingua polacco
Sztuka mediów cyfrowychStudi in lingua polacco
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudi in lingua polacco
Pedagogika specjalnaStudi in lingua polacco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób ze spektrum autyzmuStudi in lingua polacco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sensoryczną i terapia pedagogicznaStudi in lingua polacco

master
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
BiologiaStudi in lingua inglese
Biologia molecolareStudi in lingua inglese
Medical BiologyStudi in lingua inglese
ChimicaStudi in lingua inglese
Materials ChemistryStudi in lingua inglese
Business Analytics and Data ScienceStudi in lingua inglese
Graphic ArtsStudi in lingua inglese
Graphic DesignStudi in lingua inglese
Print MarketingStudi in lingua inglese
Intercultural Communication in Education and the WorkplaceStudi in lingua inglese
International Political CommunicationStudi in lingua inglese
AI and New Media International Political CommunicationStudi in lingua inglese
Strategic CommunicationStudi in lingua inglese
IT Cyber SecurityStudi in lingua inglese
Public History in International RelationsStudi in lingua inglese
ArcheologiaStudi in lingua polacco
Archeologia historycznaStudi in lingua polacco
Archeologia konfliktu. Wojna i przemoc w pradziejachStudi in lingua polacco
Archeologia Polski i powszechnaStudi in lingua polacco
Archeologia pradziejowaStudi in lingua polacco
BiologiaStudi in lingua polacco
BiochimicaStudi in lingua polacco
BioinformaticaStudi in lingua polacco
Biologia ambientaleStudi in lingua polacco
Biologia molecolareStudi in lingua polacco
BioanalitykaStudi in lingua polacco
Biochemia z biologią molekularnąStudi in lingua polacco
Biologia eksperymentalnaStudi in lingua polacco
Biologia medycznaStudi in lingua polacco
MikrobiologiaStudi in lingua polacco
BiotecnologiaStudi in lingua polacco
Biotecnologie medicheStudi in lingua polacco
Biotechnologia ogólnaStudi in lingua polacco
ChimicaStudi in lingua polacco
Analityka chemicznaStudi in lingua polacco
Analiza żywnościStudi in lingua polacco
Chemia kryminalistycznaStudi in lingua polacco
Chemia materiałowaStudi in lingua polacco
Chemia środków bioaktywnych i kosmetykówStudi in lingua polacco
CriminologiaStudi in lingua polacco
Kadra kierownicza organów ochrony prawaStudi in lingua polacco
KuratorStudi in lingua polacco
Pracownik przygotowany do zapewnienia pomocy ofiarze przestępstwaStudi in lingua polacco
EconomiaStudi in lingua polacco
Business Sercices SectorStudi in lingua inglese
Ekonomia startupuStudi in lingua polacco
Ekonomia stosowanaStudi in lingua polacco
Educazione correzionaleStudi in lingua polacco
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (specjalność nauczycielska)Studi in lingua polacco
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią (specjalność nauczycielska)Studi in lingua polacco
Readaptacja społeczna z pomocą postpenitencjarną (specjalność nauczycielska)Studi in lingua polacco
Resocjalizacja penitencjarna z probacją (specjalność nauczycielska)Studi in lingua polacco
FilosofiaStudi in lingua polacco
FisicaStudi in lingua polacco
NanotecnologiaStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologicznaStudi in lingua polacco
Biofizyka molekularna i medycznaStudi in lingua polacco
Fizyka teoretyczna i astrofizykaStudi in lingua polacco
GeografiaStudi in lingua polacco
Gestione ambientaleStudi in lingua polacco
Klimatologia i gospodarka wodnaStudi in lingua polacco
Wizualizacja kartograficzna i projektowanie mapStudi in lingua polacco
Zarządzanie rozwojem gospodarczymStudi in lingua polacco
GestioneStudi in lingua polacco
Specjalność menedżerskaStudi in lingua polacco
Systemy informacyjne w administracji i biznesieStudi in lingua polacco
Zarządzanie e-biznesemStudi in lingua polacco
Zarządzanie marką i wizerunkiem firmyStudi in lingua polacco
Zarządzanie zasobami ludzkimi IIStudi in lingua polacco
InformaticaStudi in lingua polacco
Lavoro socialeStudi in lingua polacco
Interwencja kryzysowa w pracy socjalnejStudi in lingua polacco
Zarządzanie usługami społecznymiStudi in lingua polacco
MatematicaStudi in lingua polacco
PedagogiaStudi in lingua polacco
Doradztwo zawodowe i edukacyjne (specjalność nauczycielska)Studi in lingua polacco
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z mediacją szkolną i sądową (specjalność nauczycielska)Studi in lingua polacco
Pubblica amministrazioneStudi in lingua polacco
Relazioni economiche internazionaliStudi in lingua polacco
Enterprises in the Global MarketStudi in lingua inglese
Commercio internazionaleStudi in lingua polacco
Finanze internazionaliStudi in lingua polacco
Gospodarka i rynki azjatyckieStudi in lingua polacco
Międzynarodowa ekonomia menedżerskaStudi in lingua polacco
Przedsiębiorstwo na rynku Unii EuropejskiejStudi in lingua polacco
Relazioni internazionaliStudi in lingua polacco
Integrazione europeaStudi in lingua polacco
Sicurezza internazionaleStudi in lingua polacco
Dyplomacja ekonomicznaStudi in lingua polacco
Międzynarodowy marketing terytorialnyStudi in lingua polacco
Pozaeuropejskie studia regionalneStudi in lingua polacco
Projekty międzynarodoweStudi in lingua polacco
Stosunki międzynarodowe w Europie WschodniejStudi in lingua polacco
Studia regionu PacyfikuStudi in lingua polacco
Scienze cognitiveStudi in lingua polacco
Scienze politicheStudi in lingua polacco
Analityka i doradztwo polityczneStudi in lingua polacco
Marketing politycznyStudi in lingua polacco
Strategie i rywalizacja politycznaStudi in lingua polacco
Zarządzanie rozwojemStudi in lingua polacco
Società dell'informazioneStudi in lingua polacco
E-przedsiębiorczośćStudi in lingua polacco
Elektroniczna administracjaStudi in lingua polacco
SociologiaStudi in lingua polacco
StoriaStudi in lingua polacco
Historia stosowanaStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
Turystyka historycznaStudi in lingua polacco
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznejStudi in lingua polacco
Analityka gospodarczaStudi in lingua polacco
AnglistykaStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
Specjalność translatorska (przekład tekstów kulturowych i użytkowych)Studi in lingua polacco
Animacja kulturyStudi in lingua polacco
MultimedialnaStudi in lingua polacco
ScenicznaStudi in lingua polacco
Architektura informacjiStudi in lingua polacco
Archiwistyka i elektroniczne zarządzanie dokumentacjąStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo narodoweStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowejStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo wewnętrzne RPStudi in lingua polacco
CyberbezpieczeństwoStudi in lingua polacco
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowychStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo wewnętrzneStudi in lingua polacco
AdministracjaStudi in lingua polacco
Funkcjonowanie służb ochrony bezpieczeństwa państwaStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaStudi in lingua polacco
Relazioni pubblicheStudi in lingua polacco
Marketing medialnyStudi in lingua polacco
Nowe mediaStudi in lingua polacco
Specjalność medialnaStudi in lingua polacco
Specjalność redaktorskaStudi in lingua polacco
E-edytorstwo i techniki redakcyjneStudi in lingua polacco
E-edytorstwo w nowych mediachStudi in lingua polacco
WydawnictwoStudi in lingua polacco
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychStudi in lingua polacco
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejStudi in lingua polacco
Animacja kultury muzycznejStudi in lingua polacco
Muzyka rozrywkowaStudi in lingua polacco
Prowadzenie zespołówStudi in lingua polacco
Filologia polskaStudi in lingua polacco
Media i copywritingStudi in lingua polacco
Redaktorsko-medialnaStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
Finanse i rachunkowośćStudi in lingua polacco
Controlling i rewizja finansowaStudi in lingua polacco
Doradztwo podatkoweStudi in lingua polacco
Finanse zrównoważoneStudi in lingua polacco
FinTechStudi in lingua polacco
Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysoweStudi in lingua polacco
GeoinformatykaStudi in lingua polacco
GermanistykaStudi in lingua polacco
Specjalistyczny język niemieckiStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
Gospodarka przestrzennaStudi in lingua polacco
Economia regionaleStudi in lingua polacco
UrbanisticaStudi in lingua polacco
Polityka przestrzenna i urbanistykaStudi in lingua polacco
Strategiczne zarządzanie przestrzeniąStudi in lingua polacco
GrafikaStudi in lingua polacco
Grafika projektowaStudi in lingua polacco
Grafika warsztatowaStudi in lingua polacco
HispanistykaStudi in lingua polacco
Język w przekładzie i komunikacji zawodowejStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
Specjalność tłumaczeniowaStudi in lingua polacco
Inżynieria nowoczesnych materiałówStudi in lingua polacco
Jazz i muzyka estradowaStudi in lingua polacco
Produkcja muzycznaStudi in lingua polacco
Wykonawstwo instrumentalneStudi in lingua polacco
Wykonawstwo wokalneStudi in lingua polacco
Kreatywność i projektowanie społeczneStudi in lingua polacco
KulturoznawstwoStudi in lingua polacco
Kultura i sztuki wizualneStudi in lingua polacco
Media i kultura popularnaStudi in lingua polacco
Organizacja i zarządzanie wydarzeniami kulturalnymiStudi in lingua polacco
Zarządzanie w kulturzeStudi in lingua polacco
Lingwistyka stosowanaStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
Specjalność translatorycznaStudi in lingua polacco
Tłumaczenia audiowizualne i artystyczneStudi in lingua polacco
Tłumaczenia specjalistyczne pisemne i ustneStudi in lingua polacco
LogistykaStudi in lingua polacco
Logopedia z audiologiąStudi in lingua polacco
Logopedia klinicznaStudi in lingua polacco
SurdologopediaStudi in lingua polacco
Matematyka w finansachStudi in lingua polacco
Matematyka ubezpieczeniowaStudi in lingua polacco
Metody statystyczne w finansachStudi in lingua polacco
Specjalność aktuarialnaStudi in lingua polacco
Specjalność statystycznaStudi in lingua polacco
Migracje i mobilnośćStudi in lingua polacco
Nauczanie matematyki i informatykiStudi in lingua polacco
Nowe mediaStudi in lingua polacco
Komunikacja wizerunkowaStudi in lingua polacco
Social mediaStudi in lingua polacco
PortugalistykaStudi in lingua polacco
Specjalność tłumaczeniowaaaStudi in lingua polacco
Prawno-administracyjnyStudi in lingua polacco
Administracja skarbowa i gospodarczaStudi in lingua polacco
Administracja w procesach globalizacjiStudi in lingua polacco
Służba cywilnaStudi in lingua polacco
Prawno-menedżerskiStudi in lingua polacco
Specjalność biznesowaStudi in lingua polacco
Specjalność menedżerskaStudi in lingua polacco
Prawo międzynarodowe i prawo UEStudi in lingua polacco
Diritto internazionaleStudi in lingua polacco
Prawo Unii EuropejskiejStudi in lingua polacco
Produkcja medialnaStudi in lingua polacco
MultimediaStudi in lingua polacco
Organizacja produkcji medialnejStudi in lingua polacco
Produkcja dźwiękuStudi in lingua polacco
Produkcja w branży gierStudi in lingua polacco
Produkcja wydarzenia multimedialnegoStudi in lingua polacco
Realizacja filmowo-telewizyjnaStudi in lingua polacco
RomanistykaStudi in lingua polacco
Język francuski biznesuStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
Specjalność tłumaczeniowaStudi in lingua polacco
Rozwój zasobów ludzkichStudi in lingua polacco
Coaching z elementami psychologiiStudi in lingua polacco
Specjalista do spraw szkoleń i rozwojuStudi in lingua polacco
RusycystykaStudi in lingua polacco
Język rosyjski w biznesieStudi in lingua polacco
Język rosyjski z językiem angielskim w logistyceStudi in lingua polacco
Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznegoStudi in lingua polacco
Specjalność tłumaczeniowaStudi in lingua polacco
Strategiczne studia wschodnioeuropejskieStudi in lingua polacco
Analityka strategii Europy Środkowej i Południowo-WschodniejStudi in lingua polacco
Analityka strategii Europy Wschodniej (państwa byłego ZSRR)Studi in lingua polacco
Europa Środkowa i Południowo-WschodniaStudi in lingua polacco
Europa WschodniaStudi in lingua polacco
Technologie cyfrowe w animacji kulturyStudi in lingua polacco
Gry wideo w przemysłach kreatywnychStudi in lingua polacco
Multimedia w promocji dziedzictwa kulturowegoStudi in lingua polacco
Nowoczesne narzędzia w praktykach kulturowychStudi in lingua polacco
Projektowanie na potrzeby rynku gier wideoStudi in lingua polacco
Turystyka i rekreacjaStudi in lingua polacco
Industria alberghieraStudi in lingua polacco
E-marketing usług turystycznychStudi in lingua polacco
Marketing i zarządzanie w turystyceStudi in lingua polacco
Obsługa ruchu turystycznego na BałkanachStudi in lingua polacco
Planowanie i organizacja turystyki i rekreacjiStudi in lingua polacco
Reakcja ruchowa i zdrowotnaStudi in lingua polacco
Rekreacja i turystyka aktywnaStudi in lingua polacco
Zarządzanie zasobami turystycznymiStudi in lingua polacco
UkrainistykaStudi in lingua polacco
Język ukraiński w biznesieStudi in lingua polacco
Język ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystyceStudi in lingua polacco
Specjalność tłumaczeniowaStudi in lingua polacco
Wschodniosłowiańskie studia translatoryczneStudi in lingua polacco
Translatoryczna polsko-rosyjskaStudi in lingua polacco
Translatoryczna polsko-ukraińskaStudi in lingua polacco

Dottoratoaltri »
Archeologia Studi in lingua polacco
Economia e finanza Studi in lingua polacco
Filosofia Studi in lingua polacco
Linguistica Studi in lingua polacco
Matematica Studi in lingua polacco
Pedagogia Studi in lingua polacco
Psicologia Studi in lingua polacco
Relazioni internazionali Studi in lingua polacco
Scienze fisiche Studi in lingua polacco
Storia Studi in lingua polacco
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Studi in lingua polacco
Literaturoznawstwo Studi in lingua polacco
Nauki biologiczne Studi in lingua polacco
Nauki chemiczne Studi in lingua polacco
Nauki o komunikacji społecznej i mediach Studi in lingua polacco
Nauki o kulturze i religii Studi in lingua polacco
Nauki o polityce i administracji publicznej Studi in lingua polacco
Nauki o zarządzaniu i jakości Studi in lingua polacco
Nauki o Ziemi i środowisku Studi in lingua polacco
Nauki prawne Studi in lingua polacco
Nauki socjologiczne Studi in lingua polacco
Rolnictwo i ogrodnictwo Studi in lingua polacco
Sztuki muzyczne Studi in lingua polacco
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki Studi in lingua polacco

Dipartimentialtri »
Wydział Artystyczny
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wydział Chemii
Wydział Ekonomiczny
Wydział Filologiczny
Wydział Filozofii i Socjologii
Wydział Historii i Archeologii
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Wydział Prawa i Administracji

Altri centri educativi
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Zamiejscowy w PuławachPuławy
Maria Curie-Skłodowska University (UMCS) in Lublin is the biggest publicly-funded university east of the Vistula river. As an institution with deep roots in the region, it has been fulfilling its culture- and opinion-forming role and significantly contributing to the creation of knowledge-based economy for nearly 70 years. Up to this date, our Alma Mater has produced over 210,000 graduates. Currently, we are educating over 24,000 undergraduate, graduate, post-graduate and doctoral students.
sito web dell'università:
www.umcs.pl

mappa

YouTube

« torna - Università
Privacy Policy