Danzica (Gdańsk), Polonia

Uniwersytet Gdański

tipo di università: università
stato di università: statali

laurea triennale
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
Relazioni economiche internazionaliStudi in lingua inglese
International BusinessStudi in lingua inglese
Criminology and Criminal JusticeStudi in lingua inglese
Cultural CommunicationStudi in lingua inglese
Finance and AccountingStudi in lingua inglese
Financial AnalystStudi in lingua inglese
Intercultural and Business Ralations i EuropeStudi in lingua inglese
ArcheologiaStudi in lingua polacco
BioinformaticaStudi in lingua polacco
BiologiaStudi in lingua polacco
BiotecnologiaStudi in lingua polacco
ChimicaStudi in lingua polacco
Chimica degli alimentiStudi in lingua polacco
Analityka i diagnostyka chemicznaStudi in lingua polacco
Chemia biomedycznaStudi in lingua polacco
Chemia kosmetykówStudi in lingua polacco
CriminologiaStudi in lingua polacco
EconomiaStudi in lingua polacco
Analityk gospodarczyStudi in lingua polacco
Audytor przedsiębiorstwStudi in lingua polacco
Biznes elektronicznyStudi in lingua polacco
Ekonomika transportu i logistykaStudi in lingua polacco
Innowacyjność w gospodarceStudi in lingua polacco
Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczościStudi in lingua polacco
Teoria przedsiębiorstwStudi in lingua polacco
EtnologiaStudi in lingua polacco
Filologia classicaStudi in lingua polacco
Cywilizacja śródziemnomorskaStudi in lingua polacco
Wiedza o literaturze, książce i teatrzeStudi in lingua polacco
FilosofiaStudi in lingua polacco
FisicaStudi in lingua polacco
GeografiaStudi in lingua polacco
GeologiaStudi in lingua polacco
GestioneStudi in lingua polacco
MarketingStudi in lingua polacco
Inwestycje i nieruchomościStudi in lingua polacco
Zarządzanie organizacjamiStudi in lingua polacco
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwaStudi in lingua polacco
InformaticaStudi in lingua polacco
Aplikacje internetowe i bazy danychStudi in lingua polacco
Technologie sieciowe i bazy danychStudi in lingua polacco
Tester oprogramowaniaStudi in lingua polacco
Lavoro socialeStudi in lingua polacco
Asystent senioraStudi in lingua polacco
Asystentura rodzinStudi in lingua polacco
MatematicaStudi in lingua polacco
Matematyka ekonomicznaStudi in lingua polacco
Matematyka nauczycielskaStudi in lingua polacco
OceanografiaStudi in lingua polacco
PedagogiaStudi in lingua polacco
Educazione correzionaleStudi in lingua polacco
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawczaStudi in lingua polacco
Protezione dell'ambienteStudi in lingua polacco
Relazioni economiche internazionaliStudi in lingua polacco
International BusinessStudi in lingua inglese
Commercio internazionaleStudi in lingua polacco
Biznes międzynarodowyStudi in lingua polacco
Finanse międzynarodowe i bankowośćStudi in lingua polacco
Marketing międzynarodowyStudi in lingua polacco
Międzynarodowa ekonomia menedżerskaStudi in lingua polacco
Międzynarodowy transport i handel morskiStudi in lingua polacco
Projekty w biznesie międzynarodowymStudi in lingua polacco
Scienze politicheStudi in lingua polacco
SociologiaStudi in lingua polacco
Antropologia i socjologia kulturyStudi in lingua polacco
Socjologia życia publicznegoStudi in lingua polacco
StoriaStudi in lingua polacco
ArchiwistycznaStudi in lingua polacco
NauczycielskaStudi in lingua polacco
Storia dell'arteStudi in lingua polacco
AdministracjaStudi in lingua polacco
Akwakultura – biznes i technologiaStudi in lingua polacco
AmerykanistykaStudi in lingua polacco
Kultura, media i komunikacjaStudi in lingua polacco
Polityka, kultura i gospodarkaStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologicznaStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo narodoweStudi in lingua polacco
Biologia medycznaStudi in lingua polacco
DyplomacjaStudi in lingua polacco
Dyplomacja publicznaStudi in lingua polacco
Dyplomacja społecznaStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaStudi in lingua polacco
Etnofilologia kaszubskaStudi in lingua polacco
Animacyjno-medialnaStudi in lingua polacco
NauczycielskaStudi in lingua polacco
Filologia angielskaStudi in lingua polacco
NauczycielskaStudi in lingua polacco
TranslatorycznaStudi in lingua polacco
Filologia germańskaStudi in lingua polacco
Biznesowo-gospodarczaStudi in lingua polacco
TranslatorycznaStudi in lingua polacco
Filologia polskaStudi in lingua polacco
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowaStudi in lingua polacco
EdytorskaStudi in lingua polacco
NauczycielskaStudi in lingua polacco
Nauczycielska, edytorskaStudi in lingua polacco
Publicystyczno-dziennikarskaStudi in lingua polacco
Filologia romańskaStudi in lingua polacco
Komunikacja kulturowaStudi in lingua polacco
Kultura i mediaStudi in lingua polacco
NauczycielskaStudi in lingua polacco
TranslatorycznaStudi in lingua polacco
Filologia rosyjskaStudi in lingua polacco
Język biznesu i translatorykaStudi in lingua polacco
NauczycielskaStudi in lingua polacco
Zarządzanie kulturąStudi in lingua polacco
Finanse i rachunkowośćStudi in lingua polacco
ContabilitàStudi in lingua polacco
Bankowość i doradztwo finansoweStudi in lingua polacco
Finanse przedsiębiorstw i controllingStudi in lingua polacco
Fizyka medycznaStudi in lingua polacco
Genetyka i biologia eksperymentalnaStudi in lingua polacco
Gospodarka przestrzennaStudi in lingua polacco
Gospodarka wodna i ochrona zasobów wódStudi in lingua polacco
HydrografiaStudi in lingua polacco
IberystykaStudi in lingua polacco
MiędzykulturowaStudi in lingua polacco
TranslatorycznaStudi in lingua polacco
Informatyka i ekonometriaStudi in lingua polacco
Analityka gospodarczaStudi in lingua polacco
Aplikacje informatyczne w biznesieStudi in lingua polacco
Metody analizy danychStudi in lingua polacco
Krajoznawstwo i turystyka historycznaStudi in lingua polacco
KulturoznawstwoStudi in lingua polacco
Animacja kulturyStudi in lingua polacco
Krytyka i edukacja kulturalnaStudi in lingua polacco
Redaktor serwisów on-lineStudi in lingua polacco
Lingwistyka stosowanaStudi in lingua polacco
NauczycielskaStudi in lingua polacco
TranslatorycznaStudi in lingua polacco
LogopediaStudi in lingua polacco
NauczycielskaStudi in lingua polacco
Modelowanie matematyczne i analiza danychStudi in lingua polacco
Analiza danychStudi in lingua polacco
Eksploracja danych w finansach i ubezpieczeniachStudi in lingua polacco
Matematyka ekonomicznaStudi in lingua polacco
Modelowanie zjawisk fizycznychStudi in lingua polacco
NiemcoznawstwoStudi in lingua polacco
Biznesowo-turystycznaStudi in lingua polacco
Historyczno-filologicznaStudi in lingua polacco
Ochrona zasobów przyrodniczychStudi in lingua polacco
Podatki i doradztwo podatkoweStudi in lingua polacco
Produkcja form audiowizualnychStudi in lingua polacco
ReligioznawstwoStudi in lingua polacco
RosjoznawstwoStudi in lingua polacco
Biznesowo-gospodarczaStudi in lingua polacco
MiedioznawczaStudi in lingua polacco
SinologiaStudi in lingua polacco
SkandynawistykaStudi in lingua polacco
Język, kultura i gospodarka FinlandiiStudi in lingua polacco
Komunikacja międzykulturowaStudi in lingua polacco
Media i społeczeństwo w krajach nordyckichStudi in lingua polacco
SlawistykaStudi in lingua polacco
JęzykoznawczaStudi in lingua polacco
KulturoznawczaStudi in lingua polacco
LiteraturoznawczaStudi in lingua polacco
Studia bałkańskieStudi in lingua polacco
Studia wschodnieStudi in lingua polacco
Język rosyjski z językiem chińskimStudi in lingua polacco
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnejStudi in lingua polacco
Wiedza o teatrzeStudi in lingua polacco
Zarządzanie instytucjami artystycznymiStudi in lingua polacco
MenedżerskaStudi in lingua polacco
Sceniczno-menedżerskaStudi in lingua polacco
Zarządzanie instytucjami służby zdrowiaStudi in lingua polacco

laurea in ingegneria
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
Biznes chemicznyStudi in lingua polacco

corsi a ciclo unico
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
DirittoStudi in lingua polacco
PsicologiaStudi in lingua polacco
Psicologia clinicaStudi in lingua polacco
NeurobiopsychologiaStudi in lingua polacco
Psychologia dzieci i młodzieżyStudi in lingua polacco
Psychologia międzykulturowa i psychologia rodzajuStudi in lingua polacco
Psychologia organizacji, zarządzania i marketinguStudi in lingua polacco
Psychologia pracy i biznesuStudi in lingua polacco
Psychologia rodzinyStudi in lingua polacco
Psychologia sądowa i zagrożeń społecznychStudi in lingua polacco
Psychologia sportuStudi in lingua polacco
PsychoseksuologiaStudi in lingua polacco
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudi in lingua polacco
Pedagogika specjalnaStudi in lingua polacco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąStudi in lingua polacco
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmuStudi in lingua polacco
Wczesne wspomaganie rozwojuStudi in lingua polacco

master
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
Relazioni economiche internazionaliStudi in lingua inglese
International BusinessStudi in lingua inglese
Finance and AccountingStudi in lingua inglese
Quantum Information TechnologyStudi in lingua inglese
ArcheologiaStudi in lingua polacco
BiologiaStudi in lingua polacco
BiotecnologiaStudi in lingua polacco
ChimicaStudi in lingua polacco
Analityka i diagnostyka chemicznaStudi in lingua polacco
Chemia biomedycznaStudi in lingua polacco
Chemia i technologia środowiskowaStudi in lingua polacco
Chemia obliczeniowaStudi in lingua polacco
Zaawansowana analityka chemicznaStudi in lingua polacco
Zarządzanie substancjami niebezpiecznymiStudi in lingua polacco
CriminologiaStudi in lingua polacco
EconomiaStudi in lingua polacco
Analityk rynkuStudi in lingua polacco
Diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstwStudi in lingua polacco
E-commerceStudi in lingua polacco
Ekonomika transportu i logistykaStudi in lingua polacco
Finanse w przedsiębiorstwachStudi in lingua polacco
Innowacyjność w gospodarceStudi in lingua polacco
Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczościStudi in lingua polacco
EtnologiaStudi in lingua polacco
Filologia classicaStudi in lingua polacco
Studia klasyczneStudi in lingua polacco
Studia renesansoweStudi in lingua polacco
FilosofiaStudi in lingua polacco
FisicaStudi in lingua polacco
GestioneStudi in lingua polacco
MarketingStudi in lingua polacco
Inwestycje i nieruchomościStudi in lingua polacco
Zarządzanie organizacjamiStudi in lingua polacco
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwaStudi in lingua polacco
InformaticaStudi in lingua polacco
Lavoro socialeStudi in lingua polacco
MatematicaStudi in lingua polacco
Matematyka finansowaStudi in lingua polacco
Matematyka nauczycielskaStudi in lingua polacco
Matematyka stosowanaStudi in lingua polacco
Matematyka teoretycznaStudi in lingua polacco
OceanografiaStudi in lingua polacco
PedagogiaStudi in lingua polacco
Educazione correzionaleStudi in lingua polacco
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawczaStudi in lingua polacco
Protezione dell'ambienteStudi in lingua polacco
Relazioni economiche internazionaliStudi in lingua polacco
International BusinessStudi in lingua inglese
Commercio internazionaleStudi in lingua polacco
Biznes międzynarodowyStudi in lingua polacco
Ekonomia Unii EuropejskiejStudi in lingua polacco
Finanse międzynarodowe i bankowośćStudi in lingua polacco
Międzynarodowa ekonomia menedżerskaStudi in lingua polacco
Międzynarodowe strategie marketingoweStudi in lingua polacco
Międzynarodowy transport i handel morskiStudi in lingua polacco
Scienze politicheStudi in lingua polacco
Europeistyka i przemiany globalneStudi in lingua polacco
Międzynarodowe stosunki polityczneStudi in lingua polacco
Ustrojowo-samorządowaStudi in lingua polacco
SociologiaStudi in lingua polacco
StoriaStudi in lingua polacco
Nauczycielska w zakresie historii oraz WOSStudi in lingua polacco
Współczesne muzeumStudi in lingua polacco
Storia dell'arteStudi in lingua polacco
AdministracjaStudi in lingua polacco
AmerykanistykaStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo narodoweStudi in lingua polacco
Biologia medycznaStudi in lingua polacco
Biznes chemicznyStudi in lingua polacco
Biznes i technologia ekologicznaStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaStudi in lingua polacco
Filologia angielskaStudi in lingua polacco
NauczycielskaStudi in lingua polacco
TranslatorycznaStudi in lingua polacco
Filologia germańskaStudi in lingua polacco
Biznesowo-gospodarczaStudi in lingua polacco
NauczycielskaStudi in lingua polacco
TranslatorycznaStudi in lingua polacco
Filologia polskaStudi in lingua polacco
Relazioni pubblicheStudi in lingua polacco
EdytorskaStudi in lingua polacco
Krytyka artystyczno-literackaStudi in lingua polacco
Nauczanie języka polskiego jako obcegoStudi in lingua polacco
NauczycielskaStudi in lingua polacco
Retoryczna (public relations)Studi in lingua polacco
Wiedza o filmieStudi in lingua polacco
Filologia romańskaStudi in lingua polacco
Komunikacja kulturowaStudi in lingua polacco
TranslatorycznaStudi in lingua polacco
Filologia rosyjskaStudi in lingua polacco
Język biznesu i translatorykaStudi in lingua polacco
LingwistycznaStudi in lingua polacco
NauczycielskaStudi in lingua polacco
Finanse i rachunkowośćStudi in lingua polacco
ContabilitàStudi in lingua polacco
Bankowość i doradztwo finansoweStudi in lingua polacco
Biegły rewidentStudi in lingua polacco
Finanse przedsiębiorstw i controllingStudi in lingua polacco
Rachunkowość ACCAStudi in lingua polacco
Fizyka medycznaStudi in lingua polacco
Geografia fizyczna z geoinformacjąStudi in lingua polacco
Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GISStudi in lingua polacco
Gospodarka przestrzennaStudi in lingua polacco
Informatyka i ekonometriaStudi in lingua polacco
Informatica per l'economia e per l'aziendaStudi in lingua inglese
Analityka gospodarczaStudi in lingua polacco
Analiza danych – big dataStudi in lingua polacco
Aplikacje informatyczne w biznesieStudi in lingua polacco
Informatyka ekonomicznaStudi in lingua polacco
Krajoznawstwo i turystyka historycznaStudi in lingua polacco
KulturoznawstwoStudi in lingua polacco
Kultura audiowizualnaStudi in lingua polacco
Zarządzanie kulturąStudi in lingua polacco
Lingwistyka stosowanaStudi in lingua polacco
TranslatorycznaStudi in lingua polacco
LogopediaStudi in lingua polacco
NeurologopediaStudi in lingua polacco
Wczesna interwencja logopedycznaStudi in lingua polacco
Modelowanie matematyczne i analiza danychStudi in lingua polacco
Pedagogika specjalnaStudi in lingua polacco
Edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeńStudi in lingua polacco
Rehabilitacja społeczna i zawodowa z terapia zajęciowąStudi in lingua polacco
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościąStudi in lingua polacco
Pedagogika wczesnej edukacjiStudi in lingua polacco
Podatki i doradztwo podatkoweStudi in lingua polacco
Prawo w administracji i gospodarceStudi in lingua polacco
SkandynawistykaStudi in lingua polacco
Studia regionalneStudi in lingua polacco
TranslatorycznaStudi in lingua polacco
SlawistykaStudi in lingua polacco
Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health care technologyStudi in lingua polacco
Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarneStudi in lingua polacco
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnejStudi in lingua polacco
Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznychStudi in lingua polacco

Dottoratoaltri »
Archeologia Studi in lingua polacco
Economia e finanza Studi in lingua polacco
Filosofia Studi in lingua polacco
Linguistica Studi in lingua polacco
Matematica Studi in lingua polacco
Pedagogia Studi in lingua polacco
Psicologia Studi in lingua polacco
Scienze fisiche Studi in lingua polacco
Storia Studi in lingua polacco
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Studi in lingua polacco
Literaturoznawstwo Studi in lingua polacco
Nauki biologiczne Studi in lingua polacco
Nauki chemiczne Studi in lingua polacco
Nauki o kulturze i religii Studi in lingua polacco
Nauki o polityce i administracji Studi in lingua polacco
Nauki o sztuce Studi in lingua polacco
Nauki o zarządzaniu i jakości Studi in lingua polacco
Nauki o Ziemi i środowisku Studi in lingua polacco
Nauki prawne Studi in lingua polacco
Nauki socjologiczne Studi in lingua polacco

MBAaltri »
Executive MBA Studi in lingua inglese

Doppia laureaaltri »
Université Toulouse 1 Capitole, France

Altri programmi universitarialtri »
International Business Studi in lingua inglese
Analiza Danych – Big Data Studi in lingua polacco
MPS przygotowujące do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach "Ekonomia i finanse" oraz "Nauki o zarządzaniu i jakości" Studi in lingua polacco
PS Gerontologopedyczne Studi in lingua polacco
PS Logopedyczne Studi in lingua polacco
PS Menedżerskie Studi in lingua polacco
PS menedżerskie dla kadry kierowniczej jednostek wymiaru sprawiedliwości Studi in lingua polacco
PS przygotowujące do doktoratu z ekonomii w języku angielskim Studi in lingua polacco
SP Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe Studi in lingua polacco
SP Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem Studi in lingua polacco
SP Design w przestrzeni społecznej Studi in lingua polacco
SP Diagnostyka psychologiczna Studi in lingua polacco
SP Dwujęzyczność - metody nauki i terapii dziecka Studi in lingua polacco
SP Dyplomacja współczesna Studi in lingua polacco
SP Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Studi in lingua polacco
SP Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli Studi in lingua polacco
SP Edukacja integracyjna i włączająca osób z niepełnosprawnością Studi in lingua polacco
SP Emisji i Higieny Głosu Studi in lingua polacco
SP Event Manager Studi in lingua polacco
SP Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach Studi in lingua polacco
SP Gedanistyki Studi in lingua polacco
SP GIS - System Informacji Geograficznej Studi in lingua polacco
SP Handel Zagraniczny Studi in lingua polacco
SP Historii Studi in lingua polacco
SP Historii sztuki Studi in lingua polacco
SP Informacja i komunikacja językowa w biznesie i administracji Studi in lingua polacco
SP Italianistyczne Studi in lingua polacco
SP Komercjalizacja nieruchomości [we współpracy z firmą JLL] Studi in lingua polacco
SP Legislacja administracyjna Studi in lingua polacco
SP Logopedia medialna Studi in lingua polacco
SP Marketing Międzynarodowy Studi in lingua polacco
SP Mechanizmy funkcjonowania strefy euro (Unii Gospodarczo-Walutowej) Studi in lingua polacco
SP Mediacje sądowe i interwencja kryzysowa Studi in lingua polacco
SP Menedżer w instytucjach kultury Studi in lingua polacco
SP Nauczanie języka kaszubskiego Studi in lingua polacco
SP Nauczanie języka polskiego jako obcego Studi in lingua polacco
SP Neurologopedyczne Studi in lingua polacco
SP Niderlandzkie Studi in lingua polacco
SP Ocena ryzyka substancji chemicznych w systemie REACH Studi in lingua polacco
SP Ochrona danych osobowych Studi in lingua polacco
SP Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu Morza Bałtyckiego Studi in lingua polacco
SP Oligofrenologopedyczne Studi in lingua polacco
SP Organizacja Pomocy Społecznej Studi in lingua polacco
SP Pedagogiczne Studi in lingua polacco
SP Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studi in lingua polacco
SP Podatki i prawo podatkowe Studi in lingua polacco
SP Podstaw Informatyki Studi in lingua polacco
SP Postępowanie administracyjne Studi in lingua polacco
SP Pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie projektów europejskich Studi in lingua polacco
SP Prawa pracy Studi in lingua polacco
SP Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii Studi in lingua polacco
SP Prawo cywilne Studi in lingua polacco
SP Prawo dla mediatorów Studi in lingua polacco
SP Prawo medyczne Studi in lingua polacco
SP Prawo rynku finansowego Unii Europejskiej Studi in lingua polacco
SP Prawo Spółek Studi in lingua polacco
SP Programowanie biznesowych aplikacji internetowych i mobilnych Studi in lingua polacco
SP Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej Studi in lingua polacco
SP Przekład specjalistyczny dla tłumaczy języka niemieckiego Studi in lingua polacco
SP Psychologia Kliniczna Studi in lingua polacco
SP Psychologia Przywództwa w Organizacjach Studi in lingua polacco
SP Psychologia Sportu Studi in lingua polacco
SP Psychologia Transportu Studi in lingua polacco
SP Psychotraumatologia Studi in lingua polacco
SP Rachunkowości i Podatków Studi in lingua polacco
SP Rachunkowość ACCA Studi in lingua polacco
SP Rachunkowość ACCA – Poziom Profesjonalny Studi in lingua polacco
SP Reklama i Marketing Medialny Studi in lingua polacco
SP Resocjalizacja i Wczesna Interwencja Społeczna Studi in lingua polacco
SP Ryzyko w finansach i ubezpieczeniach – z programowaniem i analizą danych Studi in lingua polacco
SP Skandynawistyczne Studi in lingua polacco
SP Socjoterapia i praca z grupą Studi in lingua polacco
SP Stosowana Analiza Zachowania: terapia spektrum zaburzeń autystycznych Studi in lingua polacco
SP Surdologopedyczne Studi in lingua polacco
SP Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju Studi in lingua polacco
SP Terapia i edukacja dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Studi in lingua polacco
SP Tłumaczenia ustne Studi in lingua polacco
SP Translatoryka - przekład literatury popularnej Studi in lingua polacco
SP Translatoryka - przekład specjalistyczny Studi in lingua polacco
SP Translatoryka – przekład literacki Studi in lingua polacco
SP Translatoryka – przekład medyczny Studi in lingua polacco
SP Transport i Logistyka Studi in lingua polacco
SP Ubezpieczenia Społeczne Studi in lingua polacco
SP Uzupełniające Terapii Logopedycznej Studi in lingua polacco
SP Waloryzacja i Ochrona Obszarów Przyrodniczych Studi in lingua polacco
SP Warunki Prawne Prowadzenia Działalności Gospodarczej Studi in lingua polacco
SP Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla pedagogów specjalnych Studi in lingua polacco
SP Wczesne wspomaganie rozwoju i rewalidacja dziecka z autyzmem Studi in lingua polacco
SP Wczesne wspomaganie, edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju Studi in lingua polacco
SP Wczesnej Interwencji Logopedycznej Studi in lingua polacco
SP Wiedza o Oriencie Studi in lingua polacco
SP Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej Studi in lingua polacco
SP Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej Studi in lingua polacco
SP Współczesne metody analityki z elementami diagnostyki molekularnej Studi in lingua polacco
SP Współzarządzanie rozwojem miast i gmin Studi in lingua polacco
SP Wycena Nieruchomości Studi in lingua polacco
SP Zaawansowana rachunkowość finansowa, zarządcza i podatkowa Studi in lingua polacco
SP Zakładanie i prowadzenie alternatywnych placówek wczesnej edukacji Studi in lingua polacco
SP Zamówienia Publiczne Studi in lingua polacco
SP Zarządzanie jednostkami administracji publicznej Studi in lingua polacco
SP Zarządzanie Kapitałem Ludzkim Studi in lingua polacco
SP Zarządzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi [we współpracy z JLL oraz PZFD Trójmiasto] Studi in lingua polacco
SP Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi Studi in lingua polacco
SP Zarządzanie procesami w biznesie Studi in lingua polacco
SP Zarządzanie Projektami Studi in lingua polacco
SP Zarządzanie Projektami IT Studi in lingua polacco

Dipartimentialtri »
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Wydział Biologii
Wydział Chemii
Wydział Ekonomiczny
Wydział Filologiczny
Wydział Historyczny
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Oceanografii i Geografii
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Zarządzania
sito web dell'università: ug.edu.pl

mappa


« torna - Università
Privacy Policy