Danzica (Gdańsk), Polonia

Uniwersytet Gdański

tipo di università: università
stato di università: statali

laurea triennale
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
Criminology and Criminal JusticeStudi in lingua inglese
European Business AdministrationStudi in lingua inglese
ArcheologiaStudi in lingua polacco
BioinformaticaStudi in lingua polacco
BiologiaStudi in lingua polacco
BiotecnologiaStudi in lingua polacco
ChimicaStudi in lingua polacco
Analityka i diagnostyka chemicznaStudi in lingua polacco
Chemia biomedycznaStudi in lingua polacco
Chemia kosmetykówStudi in lingua polacco
Chemia żywościStudi in lingua polacco
CriminologiaStudi in lingua polacco
EconomiaStudi in lingua polacco
Biznes elektronicznyStudi in lingua polacco
Ekonomika transportu i logistykaStudi in lingua polacco
Innowacyjność w gospodarceStudi in lingua polacco
Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczościStudi in lingua polacco
Teoria przedsiębiorstwStudi in lingua polacco
EtnologiaStudi in lingua polacco
Filologia classicaStudi in lingua polacco
Cywilizacja śródziemnomorskaStudi in lingua polacco
Wiedza o literaturze, książce i teatrzeStudi in lingua polacco
FilosofiaStudi in lingua polacco
FisicaStudi in lingua polacco
GeografiaStudi in lingua polacco
GeologiaStudi in lingua polacco
GestioneStudi in lingua polacco
Lavoro socialeStudi in lingua polacco
Asystent senioraStudi in lingua polacco
Asystentura rodzinStudi in lingua polacco
MatematicaStudi in lingua polacco
Matematyka nauczycielskaStudi in lingua polacco
Matematyka ogólnaStudi in lingua polacco
OceanografiaStudi in lingua polacco
PedagogiaStudi in lingua polacco
Educazione correzionaleStudi in lingua polacco
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawczaStudi in lingua polacco
Protezione dell'ambienteStudi in lingua polacco
Relazioni economiche internazionaliStudi in lingua polacco
International BusinessStudi in lingua inglese
Commercio internazionaleStudi in lingua polacco
Biznes międzynarodowyStudi in lingua polacco
Finanse międzynarodowe i bankowośćStudi in lingua polacco
Międzynarodowa ekonomia menedżerskaStudi in lingua polacco
Międzynarodowy transport i handel morskiStudi in lingua polacco
Projekty w biznesie międzynarodowymStudi in lingua polacco
Scienze politicheStudi in lingua polacco
Komunikowanie polityczneStudi in lingua polacco
Międzynarodowe stosunki polityczne i studia regionalneStudi in lingua polacco
Specjalność ustrojowo-samorządowaStudi in lingua polacco
SociologiaStudi in lingua polacco
Antropologia i socjologia kulturyStudi in lingua polacco
Socjologia życia publicznegoStudi in lingua polacco
StoriaStudi in lingua polacco
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacjąStudi in lingua polacco
Historia w przestrzeni medialnejStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
Storia dell'arteStudi in lingua polacco
AdministracjaStudi in lingua polacco
Administracja bezpieczeństwa publicznegoStudi in lingua polacco
Administracja biznesu i finansówStudi in lingua polacco
Administracja gospodarczaStudi in lingua polacco
Administracja organizacji i instytucji międzynarodowychStudi in lingua polacco
Administracja wymiaru sprawiedliwościStudi in lingua polacco
Akwakultura – biznes i technologiaStudi in lingua polacco
AmerykanistykaStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologicznaStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo narodoweStudi in lingua polacco
Biologia medycznaStudi in lingua polacco
NeurobiologiaStudi in lingua polacco
Diagnostyka molekularno-biochemicznaStudi in lingua polacco
Cultural CommunicationStudi in lingua polacco
DyplomacjaStudi in lingua polacco
Dyplomacja publicznaStudi in lingua polacco
Dyplomacja społecznaStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaStudi in lingua polacco
Etnofilologia kaszubskaStudi in lingua polacco
Filologia angielskaStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
Specjalność translatorycznaStudi in lingua polacco
Filologia germańskaStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
Specjalność translatorycznaStudi in lingua polacco
Filologia polskaStudi in lingua polacco
Specjalność edytorskaStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
Specjalność publicystyczno-dziennikarskaStudi in lingua polacco
Filologia romańska z drugim językiem romańskimStudi in lingua polacco
Kultura i mediaStudi in lingua polacco
Specjalność translatorycznaStudi in lingua polacco
Filologia rosyjskaStudi in lingua polacco
Nauczanie języka rosyjskiego na specjalistycznych kursach językowychStudi in lingua polacco
Specjalność literacko-kulturowaStudi in lingua polacco
Translatoryka i język biznesuStudi in lingua polacco
Finanse i rachunkowośćStudi in lingua polacco
Financial AnalystStudi in lingua inglese
Fizyka medycznaStudi in lingua polacco
Genetyka i biologia eksperymentalnaStudi in lingua polacco
Gospodarka przestrzennaStudi in lingua polacco
Gospodarka wodna i ochrona zasobów wódStudi in lingua polacco
Hydrografia morskaStudi in lingua polacco
IberystykaStudi in lingua polacco
Specjalność międzykulturowaStudi in lingua polacco
Specjalność translatorycznaStudi in lingua polacco
Informatyka i ekonometriaStudi in lingua polacco
Informatyka, profil ogólnoakademickiStudi in lingua polacco
Aplikacje internetowe i bazy danychStudi in lingua polacco
Informatyka ogólnaStudi in lingua polacco
Informatyka, profil praktycznyStudi in lingua polacco
Krajoznawstwo i turystyka historycznaStudi in lingua polacco
KulturoznawstwoStudi in lingua polacco
Animacja kulturyStudi in lingua polacco
Krytyka i popularyzacja kulturyStudi in lingua polacco
Kultura mediów elektronicznych i redakcja stron internetowychStudi in lingua polacco
Lingwistyka stosowanaStudi in lingua polacco
LogopediaStudi in lingua polacco
MISHIH – Międzynarodowe Indywidualne Studia Humanistyczne i SpołeczneStudi in lingua polacco
Modelowanie matematyczne i analiza danychStudi in lingua polacco
Analiza danychStudi in lingua polacco
Eksploracja danych w finansach i ubezpieczeniachStudi in lingua polacco
Matematyka ekonomicznaStudi in lingua polacco
Modelowanie zjawisk fizycznychStudi in lingua polacco
NiemcoznawstwoStudi in lingua polacco
Specjalność biznesowo-turystycznaStudi in lingua polacco
Specjalność historyczno-filologicznaStudi in lingua polacco
Ochrona zasobów przyrodniczychStudi in lingua polacco
Podatki i doradztwo podatkoweStudi in lingua polacco
Produkcja form audiowizualnychStudi in lingua polacco
ReligioznawstwoStudi in lingua polacco
RosjoznawstwoStudi in lingua polacco
Specjalność biznesowo-gospodarczaStudi in lingua polacco
Specjalność medioznawczaStudi in lingua polacco
SinologiaStudi in lingua polacco
SkandynawistykaStudi in lingua polacco
SlawistykaStudi in lingua polacco
Studia bałkańskieStudi in lingua polacco
Studia wschodnieStudi in lingua polacco
Język rosyjski z językiem białoruskimStudi in lingua polacco
Język rosyjski z językiem chińskimStudi in lingua polacco
Język rosyjski z językiem japońskimStudi in lingua polacco
Język rosyjski z językiem litewskimStudi in lingua polacco
Język rosyjski z językiem łotewskimStudi in lingua polacco
Język rosyjski z językiem ukraińskimStudi in lingua polacco
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnejStudi in lingua polacco
Wiedza o teatrzeStudi in lingua polacco
Zarządzanie instytucjami artystycznymiStudi in lingua polacco
Specjalność menedżerskaStudi in lingua polacco
Specjalność sceniczno-menedżerskaStudi in lingua polacco
Zarządzanie instytucjami służby zdrowiaStudi in lingua polacco

laurea in ingegneria
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
Biznes chemicznyStudi in lingua polacco

corsi a ciclo unico
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
DirittoStudi in lingua polacco
PsicologiaStudi in lingua polacco
Psicologia clinicaStudi in lingua polacco
NeurobiopsychologiaStudi in lingua polacco
Patologie społeczne i psychologia sądowo-penitencjarnaStudi in lingua polacco
Psychologia dzieci i młodzieżyStudi in lingua polacco
Psychologia międzykulturowa i psychologia rodzajuStudi in lingua polacco
Psychologia organizacji, zarządzania i marketinguStudi in lingua polacco
Psychologia pracy i biznesuStudi in lingua polacco
Psychologia rodzinyStudi in lingua polacco
Psychologia sportuStudi in lingua polacco
PsychoseksuologiaStudi in lingua polacco
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudi in lingua polacco
Pedagogika specjalnaStudi in lingua polacco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąStudi in lingua polacco
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmuStudi in lingua polacco
Wczesne wspomaganie rozwojuStudi in lingua polacco

master
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
European and International Business LawStudi in lingua inglese
Quantum Information TechnologyStudi in lingua inglese
ArcheologiaStudi in lingua polacco
BiologiaStudi in lingua polacco
BiotecnologiaStudi in lingua polacco
ChimicaStudi in lingua polacco
Digital ChemistryStudi in lingua inglese
Analityka i diagnostyka chemicznaStudi in lingua polacco
Chemia biomedycznaStudi in lingua polacco
Chemia i technologia środowiskaStudi in lingua polacco
Chemia obliczeniowaStudi in lingua polacco
CriminologiaStudi in lingua polacco
EconomiaStudi in lingua polacco
Logistics and MobilityStudi in lingua inglese
Diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstwStudi in lingua polacco
E-commerceStudi in lingua polacco
Ekonomika transportu i logistykaStudi in lingua polacco
Innowacyjność w gospodarceStudi in lingua polacco
Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczościStudi in lingua polacco
EtnologiaStudi in lingua polacco
Filologia classicaStudi in lingua polacco
Kształcenie w zakresie językoznawstwaStudi in lingua polacco
Kształcenie w zakresie literaturoznawstwaStudi in lingua polacco
FilosofiaStudi in lingua polacco
FisicaStudi in lingua polacco
GestioneStudi in lingua polacco
ManagementStudi in lingua inglese
Lavoro socialeStudi in lingua polacco
Asystentura rodzin w pracy socjalnejStudi in lingua polacco
Środowiskowa praca socjalna: animacja, integracja, rozwój społecznościStudi in lingua polacco
MatematicaStudi in lingua polacco
Matematyka finansowaStudi in lingua polacco
Matematyka nauczycielskaStudi in lingua polacco
Matematyka teoretycznaStudi in lingua polacco
OceanografiaStudi in lingua polacco
PedagogiaStudi in lingua polacco
Educazione correzionaleStudi in lingua polacco
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawczaStudi in lingua polacco
Protezione dell'ambienteStudi in lingua polacco
Relazioni economiche internazionaliStudi in lingua polacco
International BusinessStudi in lingua inglese
Commercio internazionaleStudi in lingua polacco
Commercio internazionaleStudi in lingua polacco
Biznes międzynarodowyStudi in lingua polacco
Finanse międzynarodowe i bankowośćStudi in lingua polacco
Międzynarodowa ekonomia menedżerskaStudi in lingua polacco
Międzynarodowe strategie marketingoweStudi in lingua polacco
Międzynarodowy transport i handel morskiStudi in lingua polacco
Scienze politicheStudi in lingua polacco
Europeistyka i przemiany globalne, ustrojowo-samorządoweStudi in lingua polacco
Międzynarodowe stosunki polityczneStudi in lingua polacco
SociologiaStudi in lingua polacco
StoriaStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielska – historia i WOSStudi in lingua polacco
Współczesne muzeumStudi in lingua polacco
Storia dell'arteStudi in lingua polacco
AdministracjaStudi in lingua polacco
AmerykanistykaStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo narodoweStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo państwaStudi in lingua polacco
Służby specjalne i graniczneStudi in lingua polacco
Biologia medycznaStudi in lingua polacco
Biznes chemicznyStudi in lingua polacco
Biznes i technologie ekologiczneStudi in lingua polacco
Cultural CommunicationStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaStudi in lingua polacco
Fotografia medialna i reklamowaStudi in lingua polacco
Reklama i public relationsStudi in lingua polacco
Filologia angielskaStudi in lingua polacco
Przetwarzanie języka naturalnegoStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
Specjalność translatorycznaStudi in lingua polacco
Filologia germańskaStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
Specjalność translatorycznaStudi in lingua polacco
Filologia polskaStudi in lingua polacco
Media i PRStudi in lingua polacco
Nauczanie języka polskiego jako obcegoStudi in lingua polacco
Specjalność edytorskaStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
Filologia romańska i iberystykaStudi in lingua polacco
Filologia rosyjskaStudi in lingua polacco
Język-kultura-mediaStudi in lingua polacco
Przekład-komunikacja-kulturaStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
Finanse i rachunkowośćStudi in lingua polacco
Finance and AccountingStudi in lingua inglese
Fizyka medycznaStudi in lingua polacco
Geografia fizyczna z geoinformacjąStudi in lingua polacco
Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GISStudi in lingua polacco
Gospodarka przestrzennaStudi in lingua polacco
Informatyka i ekonometriaStudi in lingua polacco
Informatica per l'economia e per l'aziendaStudi in lingua inglese
Informatyka, profil ogólnoakademickiStudi in lingua polacco
Krajoznawstwo i turystyka historycznaStudi in lingua polacco
KulturoznawstwoStudi in lingua polacco
Kultura audiowizualnaStudi in lingua polacco
Zarządzanie kulturąStudi in lingua polacco
Lingwistyka stosowanaStudi in lingua polacco
LogopediaStudi in lingua polacco
Modelowanie matematyczne i analiza danychStudi in lingua polacco
Podatki i doradztwo podatkoweStudi in lingua polacco
Prawo w administracji i gospodarceStudi in lingua polacco
SkandynawistykaStudi in lingua polacco
SlawistykaStudi in lingua polacco
Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health care technologyStudi in lingua polacco
Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarneStudi in lingua polacco
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnejStudi in lingua polacco
Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznychStudi in lingua polacco

Dottoratoaltri »
Archeologia Studi in lingua polacco
Filosofia Studi in lingua polacco
Linguistica Studi in lingua polacco
Matematica Studi in lingua polacco
Scienze fisiche Studi in lingua polacco
Scienze mediche Studi in lingua polacco
Storia Studi in lingua polacco
Literaturoznawstwo Studi in lingua polacco
Nauki biologiczne Studi in lingua polacco
Nauki chemiczne Studi in lingua polacco
Nauki o kulturze i religii Studi in lingua polacco
Nauki o sztuce Studi in lingua polacco
Nauki o Ziemi i środowisku Studi in lingua polacco

MBAaltri »
Executive MBA Studi in lingua inglese

Doppia laureaaltri »
Université Toulouse 1 Capitole, France

Altri programmi universitarialtri »
International Business Studi in lingua inglese
SP Start for Ph.D. in Social Sciences Studi in lingua inglese
Commercio internazionale Studi in lingua polacco
Diritto civile Studi in lingua polacco
Diritto del lavoro Studi in lingua polacco
Diritto sanitario Studi in lingua polacco
Italianistica Studi in lingua polacco
Psicologia clinica Studi in lingua polacco
Storia Studi in lingua polacco
Storia dell'arte Studi in lingua polacco
Analiza danych - big data Studi in lingua polacco
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe Studi in lingua polacco
Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem Studi in lingua polacco
Design w przestrzeni społecznej (międzyuczelniane) Studi in lingua polacco
Diagnostyka psychologiczna Studi in lingua polacco
Dyplomacja współczesna Studi in lingua polacco
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli Studi in lingua polacco
Edukacja integracyjna i włączająca osób z niepełnosprawnością Studi in lingua polacco
Emisja i higiena głosu Studi in lingua polacco
Event manager Studi in lingua polacco
Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach Studi in lingua polacco
Gedanistyka Studi in lingua polacco
GIS - System Informacji Geograficznej Studi in lingua polacco
Komercjalizacja nieruchomości Studi in lingua polacco
Legislacja administracyjna Studi in lingua polacco
Logistyka dla nauczycieli Studi in lingua polacco
Logopedia Studi in lingua polacco
Logopedia medialna Studi in lingua polacco
Lokalne struktury władzy - kształtowanie elit samorządowych Studi in lingua polacco
Marketing międzynarodowy Studi in lingua polacco
Mediacje sądowe i interwencja kryzysowa Studi in lingua polacco
Menedżer w instytucjach kultury Studi in lingua polacco
Metodologia badań w naukach prawnych Studi in lingua polacco
Międzywydziałowe studia podyplomowe edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa Studi in lingua polacco
Międzywydziałowe studia podyplomowe przygotowujące do uzyskania naukowego doktora w dyscyplinie "ekonomia i finanse" oraz "nauki o zarządzaniu i jakości" Studi in lingua polacco
MPS przygotowujące do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach "Ekonomia i finanse" oraz "Nauki o zarządzaniu i jakości" Studi in lingua polacco
Nauczanie języka kaszubskiego Studi in lingua polacco
Nauczanie języka polskiego jako obcego Studi in lingua polacco
Neurologopedia Studi in lingua polacco
Ochrona danych osobowych Studi in lingua polacco
Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu Morza Bałtyckiego Studi in lingua polacco
Organizacja i zarządzanie w transporcie kolejowym Studi in lingua polacco
Podatki i prawo podatkowe Studi in lingua polacco
Podstawy informatyki Studi in lingua polacco
Podyplomowe studia menedżerskie Studi in lingua polacco
Podyplomowe studia przygotowujące do doktoratu z ekonomii Studi in lingua polacco
Postępowanie administracyjne Studi in lingua polacco
Pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie projektów europejskich Studi in lingua polacco
Prawa własności intelektualnej i prawa nowych technologii Studi in lingua polacco
Prawo dla mediatorów Studi in lingua polacco
Prawo rynku finansowego Unii Europejskiej Studi in lingua polacco
Prawo spółek Studi in lingua polacco
Programowanie biznesowych aplikacji internetowych i mobilnych Studi in lingua polacco
Psychologia edukacji Studi in lingua polacco
Psychologia przywództwa w organizacjach Studi in lingua polacco
Psychologia sportu Studi in lingua polacco
Psychologia transportu Studi in lingua polacco
Psychotraumatologia Studi in lingua polacco
Rachunkowość ACCA Studi in lingua polacco
Rachunkowość ACCA - poziom profesjonalny Studi in lingua polacco
Rachunkowość i podatki Studi in lingua polacco
Resocjalizacja i wczesna interwencja społeczna Studi in lingua polacco
Ryzyko w finansach i ubezpieczeniach - z programowaniem i analizą danych Studi in lingua polacco
Skandynawistyka Studi in lingua polacco
Socjoterapia i praca z grupą Studi in lingua polacco
Stosowana analiza zachowania: terapia spektrum zaburzeń autystycznych Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe menedżerskie dla kadry kierowniczej jednostek wymiaru sprawiedliwości Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe pedagogiczne Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe polonistyczne - nauczanie języka polskiego Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe uzupełniające terapii logopedycznej Studi in lingua polacco
Surdologopedia Studi in lingua polacco
Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju Studi in lingua polacco
Terapia i edukacja dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Studi in lingua polacco
Tłumaczenia ustne Studi in lingua polacco
Translatoryka - przekład literacki Studi in lingua polacco
Translatoryka - przekład literatury popularnej Studi in lingua polacco
Translatoryka - przekład medyczny Studi in lingua polacco
Translatoryka - przekład specjalistyczny Studi in lingua polacco
Transport i logistyka Studi in lingua polacco
Ubezpieczenia społeczne Studi in lingua polacco
Warunki prawne prowadzenia działalności gospodarczej Studi in lingua polacco
Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju Studi in lingua polacco
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla pedagogów specjalnych Studi in lingua polacco
Wiedza o Oriencie Studi in lingua polacco
Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej Studi in lingua polacco
Współczesne metody analityki z elementami diagnostyki molekularnej Studi in lingua polacco
Wycena nieruchomości Studi in lingua polacco
Zaawansowana rachunkowość finansowa, zarządcza i podatkowa Studi in lingua polacco
Zamówienia publiczne Studi in lingua polacco
Zarządzanie jednostkami administracji publicznej Studi in lingua polacco
Zarządzanie kapitałem ludzkim Studi in lingua polacco
Zarządzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi (we współpracy z Euro Styl (Grupa Dom Development) oraz JLL) Studi in lingua polacco
Zarządzanie oświatą z prawem oświatowym Studi in lingua polacco
Zarządzanie podmiotami lotniczymi Studi in lingua polacco
Zarządzanie procesami w biznesie Studi in lingua polacco
Zarządzanie projektami Studi in lingua polacco
Zarządzanie projektami IT Studi in lingua polacco

Dipartimentialtri »
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Wydział Biologii
Wydział Chemii
Wydział Ekonomiczny
Wydział Filologiczny
Wydział Historyczny
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Oceanografii i Geografii
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Zarządzania
sito web dell'università:
ug.edu.pl

mappa


« torna - Università
Privacy Policy