Danzica (Gdańsk), Polonia

Uniwersytet Gdański

tipo di università: università
stato di università: statali

Contatto:

ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

Biuro Rekrutacji (budynek Rektoratu):
tel. +48 58 523 25 32

laurea triennale
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
Criminology and Criminal JusticeStudi in lingua inglese
Cultural CommunicationStudi in lingua inglese
International BusinessStudi in lingua inglese
ArcheologiaStudi in lingua polacco
BioinformaticaStudi in lingua polacco
BiologiaStudi in lingua polacco
BiotecnologiaStudi in lingua polacco
ChimicaStudi in lingua polacco
CriminologiaStudi in lingua polacco
EconomiaStudi in lingua polacco
Biznes ekonomicznyStudi in lingua polacco
Ekonomika biznesuStudi in lingua polacco
Innowacyjność w gospodarceStudi in lingua polacco
Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczościStudi in lingua polacco
Przedsiębiorstwo – finanse i rynekStudi in lingua polacco
EtnologiaStudi in lingua polacco
Filologia classicaStudi in lingua polacco
Cywilizacja śródziemnomorskaStudi in lingua polacco
Wiedza o literaturze, książce i teatrzeStudi in lingua polacco
FilosofiaStudi in lingua polacco
FisicaStudi in lingua polacco
GeografiaStudi in lingua polacco
GeologiaStudi in lingua polacco
GestioneStudi in lingua polacco
Lavoro socialeStudi in lingua polacco
Asystent senioraStudi in lingua polacco
Asystentura rodzinStudi in lingua polacco
MatematicaStudi in lingua polacco
OceanografiaStudi in lingua polacco
PedagogiaStudi in lingua polacco
Educazione correzionaleStudi in lingua polacco
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawczaStudi in lingua polacco
Protezione dell'ambienteStudi in lingua polacco
Relazioni economiche internazionaliStudi in lingua polacco
Commercio internazionaleStudi in lingua polacco
Finanse międzynarodowe i bankowośćStudi in lingua polacco
Marketing międzynarodowyStudi in lingua polacco
Międzynarodowa ekonomia menedżerskaStudi in lingua polacco
Międzynarodowy transport i handel morskiStudi in lingua polacco
Projekty w biznesie międzynarodowymStudi in lingua polacco
Scienze politicheStudi in lingua polacco
SociologiaStudi in lingua polacco
Antropologia i socjologia kulturyStudi in lingua polacco
Socjologia życia publicznegoStudi in lingua polacco
StoriaStudi in lingua polacco
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacjąStudi in lingua polacco
Historia w przestrzeni medialnejStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
Storia dell'arteStudi in lingua polacco
AdministracjaStudi in lingua polacco
Akwakultura – biznes i technologiaStudi in lingua polacco
AmerykanistykaStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologicznaStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo narodoweStudi in lingua polacco
Biologia medycznaStudi in lingua polacco
NeurobiologiaStudi in lingua polacco
Diagnostyka molekularno-biochemicznaStudi in lingua polacco
DyplomacjaStudi in lingua polacco
Dyplomacja publicznaStudi in lingua polacco
Dyplomacja społecznaStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaStudi in lingua polacco
Etnofilologia kaszubskaStudi in lingua polacco
Filologia angielskaStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
Specjalność translatorycznaStudi in lingua polacco
Filologia germańskaStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
Filologia polskaStudi in lingua polacco
Filologia romańska z drugim językiem romańskimStudi in lingua polacco
Filologia rosyjskaStudi in lingua polacco
Finanse i rachunkowośćStudi in lingua polacco
Financial AnalystStudi in lingua inglese
Fizyka medycznaStudi in lingua polacco
Genetyka i biologia eksperymentalnaStudi in lingua polacco
Gospodarka przestrzennaStudi in lingua polacco
Gospodarka wodna i ochrona zasobów wódStudi in lingua polacco
IberystykaStudi in lingua polacco
Specjalność międzykulturowaStudi in lingua polacco
Specjalność translatorycznaStudi in lingua polacco
Indywidualne studia międzydziedzinoweStudi in lingua polacco
Informatyka i ekonometriaStudi in lingua polacco
Informatyka, profil ogólnoakademickiStudi in lingua polacco
Informatyka, profil praktycznyStudi in lingua polacco
JaponistykaStudi in lingua polacco
Krajoznawstwo i turystyka historycznaStudi in lingua polacco
KulturoznawstwoStudi in lingua polacco
Animacja kulturyStudi in lingua polacco
Krytyka i popularyzacja kulturyStudi in lingua polacco
Kultura mediów elektronicznych i redakcja stron internetowychStudi in lingua polacco
Lingwistyka stosowanaStudi in lingua polacco
Modelowanie matematyczne i analiza danychStudi in lingua polacco
NiemcoznawstwoStudi in lingua polacco
Specjalność biznesowo-turystycznaStudi in lingua polacco
Specjalność historyczno-filologicznaStudi in lingua polacco
Ochrona dóbr kultury i muzealnictwoStudi in lingua polacco
Ochrona zasobów przyrodniczychStudi in lingua polacco
Podatki i doradztwo podatkoweStudi in lingua polacco
Produkcja form audiowizualnychStudi in lingua polacco
ReligioznawstwoStudi in lingua polacco
RosjoznawstwoStudi in lingua polacco
SinologiaStudi in lingua polacco
Skandynawistyka – duńska lub fińska ścieżka językowaStudi in lingua polacco
Skandynawistyka – norweska lub szwedzka ścieżka językowaStudi in lingua polacco
SlawistykaStudi in lingua polacco
Studia bałkańskieStudi in lingua polacco
Studia wschodnieStudi in lingua polacco
Sztuka kreatywnego pisaniaStudi in lingua polacco
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnejStudi in lingua polacco
Wiedza o kulturze audiowizualnejStudi in lingua polacco
Wiedza o teatrzeStudi in lingua polacco
Zarządzanie instytucjami artystycznymiStudi in lingua polacco
Specjalność menedżerskaStudi in lingua polacco
Specjalność sceniczno-menedżerskaStudi in lingua polacco
Zarządzanie instytucjami służby zdrowiaStudi in lingua polacco
Zarządzanie w sporcie – studia menedżerskieStudi in lingua polacco

laurea in ingegneria
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
Biznes chemicznyStudi in lingua polacco
Hydrografia morskaStudi in lingua polacco

corsi a ciclo unico
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
DirittoStudi in lingua polacco
PsicologiaStudi in lingua polacco
Psicologia clinicaStudi in lingua polacco
NeurobiopsychologiaStudi in lingua polacco
Psychologia dzieci i młodzieżyStudi in lingua polacco
Psychologia organizacji, zarządzania i marketinguStudi in lingua polacco
Psychologia pracy i biznesuStudi in lingua polacco
Psychologia sądowa i zagrożeń społecznychStudi in lingua polacco
PsychoseksuologiaStudi in lingua polacco
LogopediaStudi in lingua polacco
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudi in lingua polacco
Pedagogika specjalnaStudi in lingua polacco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąStudi in lingua polacco
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmuStudi in lingua polacco
Wczesne wspomaganie rozwojuStudi in lingua polacco

master
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
Global StudiesStudi in lingua inglese
International BusinessStudi in lingua inglese
Marine BiotechnologyStudi in lingua inglese
Quantum Information TechnologyStudi in lingua inglese
Tourism and HospitalityStudi in lingua inglese
ArcheologiaStudi in lingua polacco
BiologiaStudi in lingua polacco
BiotecnologiaStudi in lingua polacco
ChimicaStudi in lingua polacco
Digital ChemistryStudi in lingua inglese
CriminologiaStudi in lingua polacco
EconomiaStudi in lingua polacco
Logistics and MobilityStudi in lingua inglese
Business intelligence w gospodarce otwartejStudi in lingua polacco
Diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstwStudi in lingua polacco
E-commerceStudi in lingua polacco
LogistykaStudi in lingua polacco
Morskie sektory offshoreStudi in lingua polacco
Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczościStudi in lingua polacco
EtnologiaStudi in lingua polacco
Filologia classicaStudi in lingua polacco
Specjalność translatorycznaStudi in lingua polacco
FilosofiaStudi in lingua polacco
FisicaStudi in lingua polacco
GestioneStudi in lingua polacco
ManagementStudi in lingua inglese
Lavoro socialeStudi in lingua polacco
MatematicaStudi in lingua polacco
OceanografiaStudi in lingua polacco
PedagogiaStudi in lingua polacco
Protezione dell'ambienteStudi in lingua polacco
Relazioni economiche internazionaliStudi in lingua polacco
Commercio internazionaleStudi in lingua polacco
Finanse międzynarodowe i bankowośćStudi in lingua polacco
Międzynarodowa ekonomia menedżerskaStudi in lingua polacco
Międzynarodowe strategie marketingoweStudi in lingua polacco
Międzynarodowy transport i handel morskiStudi in lingua polacco
Scienze politicheStudi in lingua polacco
Europeistyka i przemiany globalneStudi in lingua polacco
Międzynarodowe stosunki polityczneStudi in lingua polacco
Specjalność ustrojowo-samorządowaStudi in lingua polacco
SociologiaStudi in lingua polacco
StoriaStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielska – historia i WOSStudi in lingua polacco
Współczesne muzeumStudi in lingua polacco
Storia dell'arteStudi in lingua polacco
AdministracjaStudi in lingua polacco
AmerykanistykaStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo narodoweStudi in lingua polacco
Biologia medycznaStudi in lingua polacco
Biznes chemicznyStudi in lingua polacco
Biznes i technologia ekologicznaStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaStudi in lingua polacco
Filologia angielskaStudi in lingua polacco
Przetwarzanie języka naturalnegoStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
Specjalność translatorycznaStudi in lingua polacco
Filologia germańskaStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
Filologia polskaStudi in lingua polacco
Filologia romańska i iberystykaStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
Specjalność translatorycznaStudi in lingua polacco
Filologia rosyjskaStudi in lingua polacco
Finanse i rachunkowośćStudi in lingua polacco
Finance and AccountingStudi in lingua inglese
Fizyka medycznaStudi in lingua polacco
Geografia fizyczna z geoinformacjąStudi in lingua polacco
Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GISStudi in lingua polacco
Gospodarka przestrzennaStudi in lingua polacco
Informatyka i ekonometriaStudi in lingua polacco
Informatica per l'economia e per l'aziendaStudi in lingua inglese
Informatyka, profil ogólnoakademickiStudi in lingua polacco
Krajoznawstwo i turystyka historycznaStudi in lingua polacco
KulturoznawstwoStudi in lingua polacco
Kultura audiowizualnaStudi in lingua polacco
Zarządzanie kulturąStudi in lingua polacco
Lingwistyka stosowanaStudi in lingua polacco
LogopediaStudi in lingua polacco
Modelowanie matematyczne i analiza danychStudi in lingua polacco
Oceanografia fizyczna stosowanaStudi in lingua polacco
Podatki i doradztwo podatkoweStudi in lingua polacco
Prawo administracyjne w gospodarceStudi in lingua polacco
ReligioznawstwoStudi in lingua polacco
SkandynawistykaStudi in lingua polacco
SlawistykaStudi in lingua polacco
Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health care technologyStudi in lingua polacco
Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarneStudi in lingua polacco
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnejStudi in lingua polacco
Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznychStudi in lingua polacco

Dottoratoaltri »
Archeologia Studi in lingua polacco
Economia e finanza Studi in lingua polacco
Filosofia Studi in lingua polacco
Linguistica Studi in lingua polacco
Matematica Studi in lingua polacco
Pedagogia Studi in lingua polacco
Psicologia Studi in lingua polacco
Scienze fisiche Studi in lingua polacco
Scienze mediche Studi in lingua polacco
Storia Studi in lingua polacco
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Studi in lingua polacco
Literaturoznawstwo Studi in lingua polacco
Nauki biologiczne Studi in lingua polacco
Nauki chemiczne Studi in lingua polacco
Nauki o kulturze i religii Studi in lingua polacco
Nauki o polityce i administracji Studi in lingua polacco
Nauki o sztuce Studi in lingua polacco
Nauki o zarządzaniu i jakości Studi in lingua polacco
Nauki o Ziemi i środowisku Studi in lingua polacco
Nauki prawne Studi in lingua polacco
Nauki socjologiczne Studi in lingua polacco

MBAaltri »
Executive MBA Studi in lingua inglese

Doppia laureaaltri »
Université Toulouse 1 Capitole, France

Dipartimentialtri »
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Wydział Biologii
Wydział Chemii
Wydział Ekonomiczny
Wydział Filologiczny
Wydział Historyczny
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Oceanografii i Geografii
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Zarządzania
sito web dell'università:
ug.edu.pl

mappa


« torna - Università
Privacy Policy