Cracovia (Kraków), Polonia

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

tipo di università: agraria
stato di università: statali

laurea triennale
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
EconomiaStudi in lingua polacco
Ekonomika agrobiznesuStudi in lingua polacco
GestioneStudi in lingua polacco
Zarządzanie w agrobiznesieStudi in lingua polacco

laurea in ingegneria
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
AgricultureStudi in lingua inglese
Food Processing, Safety and QualityStudi in lingua inglese
Architettura del paesaggioStudi in lingua polacco
BiotecnologiaStudi in lingua polacco
Biotechnologia stosowanaStudi in lingua polacco
Ingegneria dell'ambienteStudi in lingua polacco
Inżynieria wodna i sanitarnaStudi in lingua polacco
OrticolturaStudi in lingua polacco
Protezione dell'ambienteStudi in lingua polacco
Biotechnologia środowiskowaStudi in lingua polacco
Monitoring środowiska i zagrożenia ekosystemówStudi in lingua polacco
Settore agricoloStudi in lingua polacco
AgricultureStudi in lingua inglese
AgrobiologiaStudi in lingua polacco
AgroekonomiaStudi in lingua polacco
Doradztwo agrotechniczneStudi in lingua polacco
SilvicolturaStudi in lingua polacco
ZootecniaStudi in lingua polacco
Riproduzione animaleStudi in lingua polacco
Hodowla i użytkowanie koniStudi in lingua polacco
Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznychStudi in lingua polacco
Prewencja weterynaryjna i ochrona zdrowia zwierzątStudi in lingua polacco
BiogospodarkaStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo biosanitarneStudi in lingua polacco
Bioinżynieria produkcji pierwotnejStudi in lingua polacco
Ekonomika zrównoważonego rozwojuStudi in lingua polacco
Bioinformatyka i analiza danychStudi in lingua polacco
BioinformaticaStudi in lingua polacco
Analiza danychStudi in lingua polacco
Bioinżynieria zwierzątStudi in lingua polacco
Biologia stosowanaStudi in lingua polacco
Browarnictwo i słodownictwoStudi in lingua polacco
DietetykaStudi in lingua polacco
Etologia i psychologia zwierzątStudi in lingua polacco
Gastronomia i catering dietetycznyStudi in lingua polacco
Geodezja i kartografiaStudi in lingua polacco
Geodezja rolna i wycena nieruchomościStudi in lingua polacco
Gospodarka przestrzennaStudi in lingua polacco
Sviluppo regionaleStudi in lingua polacco
Inżynieria i gospodarka wodnaStudi in lingua polacco
Inżynieria mechatronicznaStudi in lingua polacco
Mechatronika w systemach produkcyjnychStudi in lingua polacco
Systemy komputerowe w mechatroniceStudi in lingua polacco
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadamiStudi in lingua polacco
Gestione dei rifiutiStudi in lingua polacco
Odnawialne źródła energiiStudi in lingua polacco
Sztuka ogrodowaStudi in lingua polacco
Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnychStudi in lingua polacco
Technologia żywności i żywienie człowiekaStudi in lingua polacco
NutrizioneStudi in lingua polacco
Tecnologia alimentareStudi in lingua polacco
Biotechnologia żywnościStudi in lingua polacco
Jakość i bezpieczeństwo żywnościStudi in lingua polacco
Transport i logistykaStudi in lingua polacco
Systemy informatyczne w logistyceStudi in lingua polacco
Transport specjalistyczny i spedycjaStudi in lingua polacco
Zarządzanie i inżynieria produkcjiStudi in lingua polacco
Inżynieria systemów produkcyjnychStudi in lingua polacco
Organizacja systemów produkcyjnychStudi in lingua polacco

corsi a ciclo unico
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
Medicina veterinariaStudi in lingua polacco

master
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
Ingegneria alimentareStudi in lingua inglese
AgricultureStudi in lingua inglese
Business Economics/EconomyStudi in lingua inglese
Environmental and Plant BiotechnologyStudi in lingua inglese
Environmental Protection/AgroecologyStudi in lingua inglese
International Master of Horticultural ScienceStudi in lingua inglese
Architettura del paesaggioStudi in lingua polacco
BiotecnologiaStudi in lingua polacco
Analityka biotechnologicznaStudi in lingua polacco
Biotechnologia stosowanaStudi in lingua polacco
EconomiaStudi in lingua polacco
Economia aziendaleStudi in lingua inglese
Ekonomika gospodarki żywnościowejStudi in lingua polacco
Zarządzanie i marketing w agrobiznesieStudi in lingua polacco
Ingegneria dell'ambienteStudi in lingua polacco
Infrastruktura obszarów wiejskichStudi in lingua polacco
Inżynieria sanitarnaStudi in lingua polacco
Inżynieria wodna i sanitarnaStudi in lingua polacco
OrticolturaStudi in lingua polacco
BioingegneriaStudi in lingua polacco
Agroekologia i ochrona roślinStudi in lingua polacco
Rośliny ozdobneStudi in lingua polacco
Rośliny warzywneStudi in lingua polacco
Sadownictwo i uprawa winorośliStudi in lingua polacco
Protezione dell'ambienteStudi in lingua polacco
Environment protectionStudi in lingua inglese
Monitoring ekologiczny środowiskaStudi in lingua polacco
Zagrożenia i ochrona ekosystemówStudi in lingua polacco
Settore agricoloStudi in lingua polacco
AgricultureStudi in lingua inglese
Agricoltura biologicaStudi in lingua polacco
AgrobiologiaStudi in lingua polacco
AgroekonomiaStudi in lingua polacco
Doradztwo agrotechniczneStudi in lingua polacco
SilvicolturaStudi in lingua polacco
Biotechnologia i genetyka w leśnictwieStudi in lingua polacco
Geoinformatyka w leśnictwieStudi in lingua polacco
Leśnictwo na terenach zurbanizowanychStudi in lingua polacco
Ochrona ekosystemów leśnychStudi in lingua polacco
Zarządzanie zasobami leśnymiStudi in lingua polacco
ZootecniaStudi in lingua polacco
Bioengineering in Animal ScienceStudi in lingua inglese
Akwakultura i ochrona środowiska wodnegoStudi in lingua polacco
Bioinżynieria rozrodu zwierzątStudi in lingua polacco
Hodowla i użytkowanie zwierzątStudi in lingua polacco
Żywienie i dietetyka zwierzątStudi in lingua polacco
BiogospodarkaStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo produkcji pierwotnejStudi in lingua polacco
Inżynieria surowców i bioproduktówStudi in lingua polacco
Towaroznawstwo i systemy jakościStudi in lingua polacco
Bioinżynieria zwierzątStudi in lingua polacco
Biologia stosowanaStudi in lingua polacco
DietetykaStudi in lingua polacco
Etologia i psychologia zwierzątStudi in lingua polacco
Geodezja i kartografiaStudi in lingua polacco
Geodezja rolna i wycena nieruchomościStudi in lingua polacco
GeoinformatykaStudi in lingua polacco
Gospodarka przestrzennaStudi in lingua polacco
GeoinformacjaStudi in lingua polacco
Rozwój regionalny i wycena nieruchomościStudi in lingua polacco
Inżynieria i gospodarka wodnaStudi in lingua polacco
Jakość i bezpieczeństwo środowiskaStudi in lingua polacco
Gestione ambientaleStudi in lingua polacco
Analityka środowiskowaStudi in lingua polacco
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadamiStudi in lingua polacco
Gestione dei rifiutiStudi in lingua polacco
Odnawialne źródła energiiStudi in lingua polacco
Systemy energetyczne w budynkachStudi in lingua polacco
Sztuka ogrodowaStudi in lingua polacco
Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnychStudi in lingua polacco
Technologia żywności i żywienie człowiekaStudi in lingua polacco
Transport i logistykaStudi in lingua polacco
Inżynieria transportu i spedycjaStudi in lingua polacco
Zarządzanie w logistyceStudi in lingua polacco
Winogrodnictwo i enologiaStudi in lingua polacco
Zarządzanie i inżynieria produkcjiStudi in lingua polacco
Inżynieria systemów produkcyjnychStudi in lingua polacco
Organizacja systemów produkcyjnychStudi in lingua polacco

Dottoratoaltri »
Economia e finanza Studi in lingua polacco
Ingegneria meccanica Studi in lingua polacco
Medicina veterinaria Studi in lingua polacco
Inżynieria lądowa, geodezja i transport Studi in lingua polacco
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Studi in lingua polacco
Nauki biologiczne Studi in lingua polacco
Nauki leśne Studi in lingua polacco
Rolnictwo i ogrodnictwo Studi in lingua polacco
Technologia Żywności i Żywienia Studi in lingua polacco
Zootechnika i rybactwo Studi in lingua polacco

MBAaltri »
MBA „Zarządzanie bankiem spółdzielczym” Studi in lingua polacco

Dipartimentialtri »
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Wydział Leśny
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Wydział Technologii Żywności
sito web dell'università:
urk.edu.pl

mappa

« torna - Università
Privacy Policy