Siedlce, Polonia

Uniwersytet w Siedlcach

tipo di università: università
stato di università: statali

laurea triennale
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
BiologiaStudi in lingua inglese
Gestione del materialeStudi in lingua inglese
Information SecurityStudi in lingua inglese
Information Security in Business SectorStudi in lingua inglese
Information Security in Public AdministrationStudi in lingua inglese
Belle artiStudi in lingua polacco
BiologiaStudi in lingua polacco
ChimicaStudi in lingua polacco
Analityka chemicznaStudi in lingua polacco
Nauczanie chemii i przyrodyStudi in lingua polacco
CriminologiaStudi in lingua polacco
GestioneStudi in lingua polacco
Gestione d'impresaStudi in lingua polacco
Biznes międzynarodowyStudi in lingua polacco
Zarządzanie finansami i rachunkowośćStudi in lingua polacco
InfermieristicaStudi in lingua polacco
MatematicaStudi in lingua polacco
Matematyka finansowa i aktuarialnaStudi in lingua polacco
Matematyka w finansach i ekonomiiStudi in lingua polacco
Statystyczna analiza danychStudi in lingua polacco
PedagogiaStudi in lingua polacco
Doradztwo zawodowe i personalneStudi in lingua polacco
Opiekun i wychowawca dzieckaStudi in lingua polacco
Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnejStudi in lingua polacco
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogicznąStudi in lingua polacco
Sicurezza internazionaleStudi in lingua polacco
StoriaStudi in lingua polacco
Archiwistyka i biurowość współczesnaStudi in lingua polacco
Nauczanie historii i promocja dziejów ojczystychStudi in lingua polacco
AdministracjaStudi in lingua polacco
Administracja gospodarczaStudi in lingua polacco
Administracja samorządowaStudi in lingua polacco
Administracja w ochronie zdrowiaStudi in lingua polacco
Analityka z diagnostyką molekularnąStudi in lingua polacco
Analiza danychStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo informacyjneStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo informacyjne w administracji publicznejStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo informacyjne w przedsiębiorstwieStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo narodoweStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo państwaStudi in lingua polacco
Służby policyjneStudi in lingua polacco
Zarządzanie kryzysowe w administracjiStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo wewnętrzneStudi in lingua polacco
Obrona terytorialna krajuStudi in lingua polacco
Ochrona granic i bezpieczeństwo obszarów przygranicznychStudi in lingua polacco
Biologia sądowaStudi in lingua polacco
DietetykaStudi in lingua polacco
FilologiaStudi in lingua polacco
Filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimiStudi in lingua polacco
Język angielski w biznesie z translatorykąStudi in lingua polacco
Języki obce w zarządzaniu i logistyceStudi in lingua polacco
Filologia polskaStudi in lingua polacco
Kreatywne pisanie i edycje cyfroweStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
Gospodarka odpadami i recyklingStudi in lingua polacco
Infobrokerstwo i nowoczesna biurowośćStudi in lingua polacco
Instrumentalna analityka chemicznaStudi in lingua polacco
KosmetologiaStudi in lingua polacco
LogistykaStudi in lingua polacco
Logopedia z audiologiąStudi in lingua polacco
Ratownictwo medyczneStudi in lingua polacco
Turystyka i rekreacjaStudi in lingua polacco

laurea in ingegneria
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
InformaticaStudi in lingua polacco
Grafika komputerowaStudi in lingua polacco
Mobilne systemy komputeroweStudi in lingua polacco
Programowanie systemów i baz danychStudi in lingua polacco
Settore agricoloStudi in lingua polacco
AgronomiaStudi in lingua polacco
AgrobiznesStudi in lingua polacco
Ochrona środowiska przyrodniczegoStudi in lingua polacco
ZootecniaStudi in lingua polacco
Riproduzione animaleStudi in lingua polacco
Ocena i wykorzystanie produktów zwierzęcychStudi in lingua polacco
Profilaktyka zootechniczno-weterynaryjnaStudi in lingua polacco
Gospodarka przestrzennaStudi in lingua polacco
Inżynieria procesów technologicznychStudi in lingua polacco
Technologie informatyczne wspomagające organizację i zarządzanie procesami produkcjiStudi in lingua polacco
Technologie informatyczne wspomagające procesy produkcjiStudi in lingua polacco
Zoopsychologia z animaloterapiąStudi in lingua polacco

corsi a ciclo unico
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
DirittoStudi in lingua polacco
MedicinaStudi in lingua polacco
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudi in lingua polacco
Pedagogika specjalnaStudi in lingua polacco
Educazione correzionaleStudi in lingua polacco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąStudi in lingua polacco
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckaStudi in lingua polacco

master
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
ManagementStudi in lingua inglese
Management in LogisticsStudi in lingua inglese
Small and Medium Enterprise ManagementStudi in lingua inglese
MatematicaStudi in lingua inglese
Matematica applicataStudi in lingua inglese
Financial MathematicsStudi in lingua inglese
National SecurityStudi in lingua inglese
Competitive IntelligenceStudi in lingua inglese
State SecurityStudi in lingua inglese
Belle artiStudi in lingua polacco
BiologiaStudi in lingua polacco
Biologia nauczycielskaStudi in lingua polacco
Biologia sądowaStudi in lingua polacco
Biologia środowiskaStudi in lingua polacco
Biologia z analitykąStudi in lingua polacco
ChimicaStudi in lingua polacco
CriminologiaStudi in lingua polacco
GestioneStudi in lingua polacco
Gestione d'impresaStudi in lingua polacco
Biznes cyfrowyStudi in lingua polacco
Zarządzanie finansami i rachunkowośćStudi in lingua polacco
Zarządzanie procesami biznesowymiStudi in lingua polacco
InfermieristicaStudi in lingua polacco
InformaticaStudi in lingua polacco
MatematicaStudi in lingua polacco
Analityka danychStudi in lingua polacco
Matematyka finansowaStudi in lingua polacco
Matematyka stosowanaStudi in lingua polacco
PedagogiaStudi in lingua polacco
Doradztwo zawodowe i coaching karieryStudi in lingua polacco
Edukacja wieku dziecięcegoStudi in lingua polacco
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społecznąStudi in lingua polacco
Settore agricoloStudi in lingua polacco
StoriaStudi in lingua polacco
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacjąStudi in lingua polacco
Nauczanie historii i promocja dziejów ojczystychStudi in lingua polacco
ZootecniaStudi in lingua polacco
AdministracjaStudi in lingua polacco
Management pubblicoStudi in lingua polacco
Administracja gospodarczaStudi in lingua polacco
Administracja samorządowaStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo wewnętrzneStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo informacji i cyberprzestrzeniStudi in lingua polacco
Służby bezpieczeństwa wewnętrznegoStudi in lingua polacco
DietetykaStudi in lingua polacco
FilologiaStudi in lingua polacco
Filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimiStudi in lingua polacco
Język angielski w biznesie z translatorykąStudi in lingua polacco
Filologia polskaStudi in lingua polacco
Kreatywne pisanie i copywritingStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
Translatoryka i kreacja tekstuStudi in lingua polacco
Gospodarka przestrzennaStudi in lingua polacco
LogistykaStudi in lingua polacco
E-commerce w logistyceStudi in lingua polacco
Logistyka w transporcie międzynarodowymStudi in lingua polacco
LogopediaStudi in lingua polacco
GerontologopediaStudi in lingua polacco
NeurologopediaStudi in lingua polacco
Turystyka i rekreacjaStudi in lingua polacco
Zoopsychologia z animaloterapiąStudi in lingua polacco

Dottoratoaltri »
Pedagogia Studi in lingua polacco
Storia Studi in lingua polacco
Literaturoznawstwo Studi in lingua polacco
Nauki biologiczne Studi in lingua polacco
Nauki chemiczne Studi in lingua polacco
Nauki o bezpieczeństwie Studi in lingua polacco
Rolnictwo i ogrodnictwo Studi in lingua polacco
Zootechnika i rybactwo Studi in lingua polacco

Dipartimentialtri »
Wydział Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Wydział Nauk Rolniczych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
sito web dell'università:
www.uws.edu.pl/

mappa

« torna - Università
Privacy Policy