Cracovia (Kraków), Polonia

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

tipo di università: pedagogiche
stato di università: statali

laurea triennale
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
Sicurezza internazionaleStudi in lingua inglese
BiologiaStudi in lingua polacco
Biologia (nauczycielska)Studi in lingua polacco
Biologia z modułem chemia (nauczycielska)Studi in lingua polacco
FisicaStudi in lingua polacco
Fizyka z informatyką (nauczycielska)Studi in lingua polacco
GeografiaStudi in lingua polacco
Geografia fizycznaStudi in lingua polacco
Geografia regionalna Ameryki ŁacińskiejStudi in lingua polacco
Geografia z podstawami przedsiębiorczości (nauczycielska)Studi in lingua polacco
Geografia z przedsiębiorczością (nauczycielska)Studi in lingua polacco
Geografia z przyrodą (nauczycielska)Studi in lingua polacco
Geografia z wiedzą o społeczeństwie (nauczycielska)Studi in lingua polacco
GeoinformacjaStudi in lingua polacco
GeomonitoringStudi in lingua polacco
GeoturystykaStudi in lingua polacco
Przedsiębiorczość i gospodarka przestrzennaStudi in lingua polacco
Zarządzanie środowiskiem geograficznymStudi in lingua polacco
GeopoliticaStudi in lingua polacco
ItalianisticaStudi in lingua polacco
Język włoski stosowanyStudi in lingua polacco
Lavoro socialeStudi in lingua polacco
Asystent rodzinyStudi in lingua polacco
Organizator pomocy instytucjonalnejStudi in lingua polacco
MatematicaStudi in lingua polacco
Matematyka nauczycielskaStudi in lingua polacco
Matematyka uniwersalnaStudi in lingua polacco
PedagogiaStudi in lingua polacco
Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnieńStudi in lingua polacco
Resocjalizacja z profilaktyką społecznąStudi in lingua polacco
Społeczno-opiekuńczaStudi in lingua polacco
PitturaStudi in lingua polacco
Politica socialeStudi in lingua polacco
Relazioni internazionaliStudi in lingua polacco
Scienze cognitiveStudi in lingua polacco
Sicurezza internazionaleStudi in lingua polacco
SociologiaStudi in lingua polacco
StoriaStudi in lingua polaccoStudi on-line
Antropologia historycznaStudi in lingua polaccoStudi on-line
Historia i wiedza o społeczeństwie (nauczycielska)Studi in lingua polaccoStudi on-line
AdministracjaStudi in lingua polacco
Architektura informacjiStudi in lingua polacco
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwoStudi in lingua polaccoStudi on-line
Bezpieczeństwo państwaStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo zdrowotneStudi in lingua polacco
DesignStudi in lingua polacco
Digital DesignStudi in lingua polacco
DziennikarstwoStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo w nowych mediachStudi in lingua polacco
Edukacja medialna i kompetencje cyfroweStudi in lingua polacco
Psychologia mediów i komunikowanie wizerunkoweStudi in lingua polacco
Ekonomia społecznaStudi in lingua polacco
Etyka – mediacje i negocjacjeStudi in lingua polacco
Filologia angielskaStudi in lingua polacco
Filologia germańskaStudi in lingua polacco
Język niemiecki w biznesieStudi in lingua polacco
Metodyka nauczania języka niemieckiego (nauczycielska)Studi in lingua polacco
Metodyka nauczania języka niemieckiego z modułem biznesowym (nauczycielska)Studi in lingua polacco
Filologia hiszpańskaStudi in lingua polacco
Języki specjalistyczne i tłumaczeniaStudi in lingua polacco
Filologia polskaStudi in lingua polacco
EdytorstwoStudi in lingua polacco
Komunikacja społeczna i medialnaStudi in lingua polacco
Nauczycielska (polonistyczna)Studi in lingua polacco
Filologia romańskaStudi in lingua polacco
Filologia romańska z językiem hiszpańskimStudi in lingua polacco
Filologia romańska z językiem włoskimStudi in lingua polacco
Język francuski stosowanyStudi in lingua polacco
NauczycielskaStudi in lingua polacco
Filologia rosyjskaStudi in lingua polacco
Filologia rosyjska z językiem angielskimStudi in lingua polacco
Filologia rosyjska z językiem francuskimStudi in lingua polacco
Filologia rosyjska z językiem hiszpańskimStudi in lingua polacco
PrzekładoznwczaStudi in lingua polacco
Filozofia i psychologia rozwoju osobistegoStudi in lingua polacco
GrafikaStudi in lingua polacco
Komunikacja wizualnaStudi in lingua polacco
KryminalistykaStudi in lingua polacco
Kulturoznawstwo i wiedza o mediachStudi in lingua polacco
LogopediaStudi in lingua polacco
Muzealnictwo oraz biznes w dziedzictwie kulturowymStudi in lingua polaccoStudi on-line
Sztuka i edukacjaStudi in lingua polacco
Animacja kulturyStudi in lingua polacco
NauczycielskaStudi in lingua polacco
Sztuka i mediaStudi in lingua polacco
Turystyka i rekreacjaStudi in lingua polacco
Turismo d'affariStudi in lingua polacco
Animacja w turystyce i rekreacjiStudi in lingua polacco
GeoturystykaStudi in lingua polacco
Pilotaż i przewodnictwo turystyczne po PolsceStudi in lingua polacco
Przedsiębiorczość w regionalnej gospodarce turystycznejStudi in lingua polacco
Przedsiębiorczość w turystyceStudi in lingua polacco
Turystyka kulturowaStudi in lingua polacco
Turystyka międzynarodowaStudi in lingua polacco
Turystyka przygodowaStudi in lingua polacco
Turystyka w krajach Grupy WyszehradzkiejStudi in lingua polacco
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfroweStudi in lingua polacco
Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymiStudi in lingua polacco
Zarządzanie w służbach społecznychStudi in lingua polacco
Asystentura medycznaStudi in lingua polacco
Ubezpieczenia społeczneStudi in lingua polacco

laurea in ingegneria
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
BioinformaticaStudi in lingua polacco
Genio civileStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo materiałowe i technologii materiałowychStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo technologii informacyjnychStudi in lingua polacco
InformaticaStudi in lingua polacco
Administracja systemami informatycznymiStudi in lingua polacco
Multimedia i technologie internetoweStudi in lingua polacco
Protezione dell'ambienteStudi in lingua polacco
Odnawialne źródła energiiStudi in lingua polacco
Zarządzanie środowiskiem geograficznymStudi in lingua polacco
Edukacja techniczno-informatycznaStudi in lingua polacco
Informatyka stosowana w techniceStudi in lingua polacco
Inżynieria materiałowa i komputerowe wspomaganie procesów produkcjiStudi in lingua polacco
Technika z informatyką (nauczycielska)Studi in lingua polacco
Gospodarka przestrzennaStudi in lingua polacco
GeoinformacjaStudi in lingua polacco
Gospodarka odnawialnymi źródłami energiiStudi in lingua polacco
Gospodarka przestrzenna obszarów miejskichStudi in lingua polacco
Przedsiębiorczość w gospodarce przestrzennejStudi in lingua polacco
Rozwój lokalny i regionalnyStudi in lingua polacco
Zarządzanie środowiskiem geograficznymStudi in lingua polacco

corsi a ciclo unico
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
DirittoStudi in lingua polacco
PsicologiaStudi in lingua polacco
Psicologia clinicaStudi in lingua polacco
Psychologia edukacyjnaStudi in lingua polacco
Filologia angielskaStudi in lingua polacco
NauczycielskaStudi in lingua polacco
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudi in lingua polacco
Pedagogika specjalnaStudi in lingua polacco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)Studi in lingua polacco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)Studi in lingua polacco
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmuStudi in lingua polacco
LogopediaStudi in lingua polacco
Terapia pedagogicznaStudi in lingua polacco
Wczesne wspomaganie rozwojuStudi in lingua polacco
Psychologia i biologia zwierzątStudi in lingua polacco

master
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
BiologiaStudi in lingua polacco
Biologia laboratoryjnaStudi in lingua polacco
Biologia środowiskowa (nauczycielska)Studi in lingua polacco
Biologia z chemią (nauczycielska)Studi in lingua polacco
FisicaStudi in lingua polacco
Fizyka z informatyką (nauczycielska)Studi in lingua polacco
Genio civileStudi in lingua polacco
Sicurezza del lavoroStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo techniczneStudi in lingua polacco
GeografiaStudi in lingua polacco
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennaStudi in lingua polacco
Geografia z podstawami przedsiębiorczości (nauczycielska)Studi in lingua polacco
Geografia z przyrodą (nauczycielska)Studi in lingua polacco
Geografia z wiedzą o społeczeństwie (nauczycielska)Studi in lingua polacco
Nauki o Ziemi i środowiskuStudi in lingua polacco
GeopoliticaStudi in lingua polacco
InformaticaStudi in lingua polacco
Administracja systemami informatycznymiStudi in lingua polacco
Multimedia i technologie internetoweStudi in lingua polacco
ItalianisticaStudi in lingua polacco
NauczycielskaStudi in lingua polacco
Tłumaczenia specjalistyczneStudi in lingua polacco
Lavoro socialeStudi in lingua polacco
Koordynator pomocy postpenitencjarnejStudi in lingua polacco
Organizator usług społecznychStudi in lingua polacco
Praca socjalna z dzieckiem i rodziną wieloproblemowąStudi in lingua polacco
Praca socjalna z osobą starszą i niepełnosprawnąStudi in lingua polacco
MatematicaStudi in lingua polacco
Matematyka nauczycielskaStudi in lingua polacco
Matematyka uniwersalnaStudi in lingua polacco
PedagogiaStudi in lingua polacco
Edukacja dorosłych z coachingiem (nauczycielska)Studi in lingua polacco
Resocjalizacja z penitencjarystyką (nauczycielska)Studi in lingua polacco
Społeczno-opiekuńcza i terapia pedagogiczna (nauczycielska)Studi in lingua polacco
PitturaStudi in lingua polacco
Politica socialeStudi in lingua polacco
Relazioni internazionaliStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo międzynarodowe i polityka zagranicznaStudi in lingua polacco
Dyplomacja publicznaStudi in lingua polacco
Studia europejskieStudi in lingua polacco
SociologiaStudi in lingua polacco
Kryminologia i dezorganizacja społecznaStudi in lingua polacco
Socjologia biznesu i zarządzaniaStudi in lingua polacco
StoriaStudi in lingua polacco
Antropologia historycznaStudi in lingua polacco
Historia i wiedza o społeczeństwie (nauczycielska)Studi in lingua polacco
AdministracjaStudi in lingua polacco
Administracja sektora prywatnegoStudi in lingua polacco
E-administracjaStudi in lingua polacco
Koordynator polityk publicznychStudi in lingua polacco
Archiwistyka, biurowość, cyfryzacjaStudi in lingua polaccoStudi on-line
Art & designStudi in lingua polacco
ArtStudi in lingua polacco
DesignStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo państwaStudi in lingua polacco
Sicurezza internazionaleStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo informacyjneStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo militarneStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo wewnętrzneStudi in lingua polacco
Edukacja i profilaktyka bezpieczeństwa z wychowaniem fizycznymStudi in lingua polacco
Zarządzanie bezpieczeństwem i obronnościąStudi in lingua polacco
Biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowegoStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo przyrodniczeStudi in lingua polacco
Nowe media w life scienceStudi in lingua polacco
PR i komunikowanie wizerunkowe w life scienceStudi in lingua polacco
Edukacja techniczno-informatycznaStudi in lingua polacco
Informatyka stosowana w techniceStudi in lingua polacco
Technika z informatyką (nauczycielska)Studi in lingua polacco
Technologie internetowe i multimedialneStudi in lingua polacco
Ekonomia społecznaStudi in lingua polacco
Biznes społecznie odpowiedzialnyStudi in lingua polacco
Menedżer społecznyStudi in lingua polacco
Etyka – mediacje i negocjacjeStudi in lingua polacco
Filologia angielskaStudi in lingua polacco
NauczycielskaStudi in lingua polacco
Filologia germańskaStudi in lingua polacco
NauczycielskaStudi in lingua polacco
Nauczycielska z modułem translatorycznymStudi in lingua polacco
Przekład w biznesieStudi in lingua polacco
Filologia hiszpańskaStudi in lingua polacco
Komunikacja międzykulturowaStudi in lingua polacco
NauczycielskaStudi in lingua polacco
Filologia polskaStudi in lingua polacco
Edytorstwo i zarządzanie treściami internetowymiStudi in lingua polacco
Komunikacja społeczna – reklama i public relationsStudi in lingua polacco
Nauczycielska z nauczaniem języka polskiego jako obcego i drugiegoStudi in lingua polacco
Filologia romańskaStudi in lingua polacco
Język francuski stosowanyStudi in lingua polacco
NauczycielskaStudi in lingua polacco
Filologia rosyjskaStudi in lingua polacco
NauczycielskaStudi in lingua polacco
PrzekładoznwczaStudi in lingua polacco
Gospodarka przestrzennaStudi in lingua polacco
GrafikaStudi in lingua polacco
KryminalistykaStudi in lingua polacco
Kulturoznawstwo i wiedza o mediachStudi in lingua polacco
Coach medialnyStudi in lingua polacco
Menedżer i animator kulturyStudi in lingua polacco
LogopediaStudi in lingua polacco
Media content & creative writingStudi in lingua polacco
Odnowa biologicznaStudi in lingua polacco
Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskieStudi in lingua polacco
Sztuka i edukacjaStudi in lingua polacco
Animacja kulturyStudi in lingua polacco
Edukacja artystyczna (nauczycielska)Studi in lingua polacco
Sztuka współczesnaStudi in lingua polacco
Turystyka i rekreacjaStudi in lingua polacco
Turismo d'affariStudi in lingua polacco
Przedsiębiorczość w regionalnej gospodarce turystycznejStudi in lingua polacco
Turystyka kulturowaStudi in lingua polacco
Turystyka przygodowaStudi in lingua polacco
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfroweStudi in lingua polacco
Zarządzanie w służbach społecznychStudi in lingua polacco
Aktywizacja i readaptacja społecznaStudi in lingua polacco
Zarządzanie kryzysem w rodzinieStudi in lingua polacco

Dottoratoaltri »
Filosofia Studi in lingua polacco
Linguistica Studi in lingua polacco
Matematica Studi in lingua polacco
Pedagogia Studi in lingua polacco
Scienze fisiche Studi in lingua polacco
Storia Studi in lingua polacco
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Studi in lingua polacco
Literaturoznawstwo Studi in lingua polacco
Nauki biologiczne Studi in lingua polacco
Nauki o bezpieczeństwie Studi in lingua polacco
Nauki o polityce i administracji Studi in lingua polacco
Nauko o Ziemi i środowisku Studi in lingua polacco
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki Studi in lingua polacco

Altri programmi universitarialtri »
Educazione civica Studi in lingua polacco
Geografia Studi in lingua polacco
Matematica Studi in lingua polacco
Storia Studi in lingua polacco
Administracja samorządowa Studi in lingua polacco
Archikultura – edukator architektoniczny Studi in lingua polacco
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją Studi in lingua polacco
Arteterapia z wykorzystaniem współczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych Studi in lingua polacco
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa Studi in lingua polacco
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim Studi in lingua polacco
Biologia molekularna z elementami biotechnologii Studi in lingua polacco
Biologia w terenie Studi in lingua polacco
Cyfrowa edukacja językowa Studi in lingua polaccoStudi on-line
Cyfrowy tłumacz — nowe technologie w przekładzie Studi in lingua polaccoStudi on-line
Diagnostyka samochodów elektrycznych i hybrydowych Studi in lingua polacco
Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna Studi in lingua polacco
Dobrostan psów i kotów. Praktyka. Etyka. Prawo Studi in lingua polacco
Dyplomacja publiczna Studi in lingua polacco
E-Nauczyciel Studi in lingua polacco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Studi in lingua polacco
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu Studi in lingua polacco
Edukacja integracyjna i włączająca Studi in lingua polacco
Edytorstwo Studi in lingua polacco
Etyka dla nauczycieli Studi in lingua polacco
European Management Studi in lingua polacco
Geoinformacja w edukacji Studi in lingua polacco
Geopolityka: Historia i Współczesność Studi in lingua polacco
Gimnastyka korekcyjna wczesnej edukacji z promocją zdrowia dla nauczycieli Studi in lingua polacco
Historia i wiedza o społeczeństwie Studi in lingua polacco
Kompetencje przyszłości i coaching Studi in lingua polacco
Kryminalistyka i psychologia kryminalistyczna Studi in lingua polacco
Logopedia Studi in lingua polacco
Marketing i kreatywna reklama Studi in lingua polacco
Mediacje i negocjacje Studi in lingua polacco
Metodyka i metodologia pracy socjalnej Studi in lingua polacco
Nauczanie biologii w szkole podstawowej Studi in lingua polacco
Nauczanie języka angielskiego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Studi in lingua polaccoStudi on-line
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego Studi in lingua polacco
Neurologopedia Studi in lingua polacco
Obsługa hiszpańskojęzycznego klienta biznesowego Studi in lingua polacco
Obsługa włoskojęzycznego klienta biznesowego Studi in lingua polacco
Ochrona danych osobowych w jednostkach administracji publicznej (Inspektor Ochrony Danych) Studi in lingua polacco
Ochrona danych osobowych w sektorze medycznym (Inspektor Ochrony Danych) Studi in lingua polacco
Organizacja i zarządzanie oświatą Studi in lingua polacco
Pedagogika społeczno-opiekuńcza, diagnoza i terapia pedagogiczna Studi in lingua polacco
Podyplomowe studia prawa Unii Europejskiej Studi in lingua polacco
Prawo dla urzędników nieprawników Studi in lingua polacco
Prawo inwestycyjno-budowlane Studi in lingua polacco
Przedsiębiorczość Studi in lingua polacco
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela Studi in lingua polacco
Przyroda Studi in lingua polacco
Przywództwo w zarządzaniu z elementami coachingu Studi in lingua polacco
Rynek sztuki współczesnej Studi in lingua polaccoStudi on-line
Rzecznik prasowy organizacji i instytucji Studi in lingua polacco
Socjoterapia Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe dla tłumaczy pisemnych i ustnych języka niemieckiego Studi in lingua polacco
Techniki w neurodiagnostyce i neuroterapii Studi in lingua polacco
Terapia pedagogiczna Studi in lingua polacco
Tłumacz języka rosyjskiego wobec potrzeb rynku Studi in lingua polacco
Tworzenie treści w języku francuskim: specjalista ds. contentu i copywriter Studi in lingua polacco
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Studi in lingua polacco
Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie Studi in lingua polacco
Wychowanie do życia w rodzinie (Instytut Pedgogiki Społecznej i Wsparcia Rodziny) Studi in lingua polacco
Wychowanie do życia w rodzinie (Instytut Spraw Społecznych) Studi in lingua polacco
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Diagnoza i profilaktyka Studi in lingua polacco
Zagadnienia teorii i praktyki legislacji Studi in lingua polacco
Zamówienia publiczne Studi in lingua polacco
Zarządzanie projektami (Instytut Nauk o Polityce i Administracji) Studi in lingua polacco
Zarządzanie projektami (Instytut Nauk Technicznych) Studi in lingua polacco
Zarządzanie w służbach społecznych Studi in lingua polaccoStudi on-line
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ZZL) Studi in lingua polacco

Dipartimentialtri »
Wydział Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Sztuki
sito web dell'università:
www.up.krakow.pl

mappa

« torna - Università
Privacy Policy