Cracovia (Kraków), Polonia

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

tipo di università: pedagogiche
stato di università: statali

laurea triennale
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
Bezpieczeństwo międzynarodowe (pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW)Studi in lingua inglese
BiologiaStudi in lingua polacco
FilosofiaStudi in lingua polacco
FisicaStudi in lingua polacco
GeografiaStudi in lingua polacco
ItalianisticaStudi in lingua polacco
Lavoro socialeStudi in lingua polacco
MatematicaStudi in lingua polacco
PedagogiaStudi in lingua polacco
PitturaStudi in lingua polacco
Politica socialeStudi in lingua polacco
Relazioni internazionaliStudi in lingua polacco
Scienze cognitiveStudi in lingua polacco
Scienze politicheStudi in lingua polacco
SociologiaStudi in lingua polacco
StoriaStudi in lingua polacco
AministracjaStudi in lingua polacco
Architektura informacjiStudi in lingua polacco
Archiwistyka, zarządzanie informacją i infobrokerstwoStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo państwaStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo zdrowotneStudi in lingua polacco
Chemia – nauczyciel chemiiStudi in lingua polacco
DesignStudi in lingua polacco
Digital DesignStudi in lingua polacco
Ekonomia społecznaStudi in lingua polacco
Etyka – mediacje i negocjacjeStudi in lingua polacco
Filologia angielskaStudi in lingua polacco
Filologia germańskaStudi in lingua polacco
Filologia hiszpańskaStudi in lingua polacco
Filologia polskaStudi in lingua polacco
Filologia romańskaStudi in lingua polacco
Filologia rosyjskaStudi in lingua polacco
Geopolityka (pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW)Studi in lingua polacco
GrafikaStudi in lingua polacco
Komunikacja wizualnaStudi in lingua polacco
Kulturoznawstwo i wiedza o mediachStudi in lingua polacco
LogopediaStudi in lingua polacco
Sztuka i edukacjaStudi in lingua polacco
Sztuka i mediaStudi in lingua polacco
Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturoweStudi in lingua polacco
Turystyka i rekreacjaStudi in lingua polacco
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfroweStudi in lingua polacco
Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymiStudi in lingua polacco
Zarządzanie w służbach społecznychStudi in lingua polacco

laurea in ingegneria
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
BioinformaticaStudi in lingua polacco
Genio civileStudi in lingua polacco
InformaticaStudi in lingua polacco
Protezione dell'ambienteStudi in lingua polacco
Edukacja techniczno-informatycznaStudi in lingua polacco
Gospodarka przestrzennaStudi in lingua polacco

corsi a ciclo unico
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
DirittoStudi in lingua polacco
PsicologiaStudi in lingua polacco
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudi in lingua polacco
Pedagogika specjalnaStudi in lingua polacco

master
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
BiologiaStudi in lingua polacco
FilosofiaStudi in lingua polacco
FisicaStudi in lingua polacco
GeografiaStudi in lingua polacco
InformaticaStudi in lingua polacco
ItalianisticaStudi in lingua polacco
Lavoro socialeStudi in lingua polacco
MatematicaStudi in lingua polacco
PedagogiaStudi in lingua polacco
Politica socialeStudi in lingua polacco
Relazioni internazionaliStudi in lingua polacco
Scienze politicheStudi in lingua polacco
SociologiaStudi in lingua polacco
StoriaStudi in lingua polacco
AministracjaStudi in lingua polacco
Archiwistyka, zarządzanie informacją i infobrokerstwoStudi in lingua polacco
Art & designStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo państwaStudi in lingua polacco
Edukacja techniczno-informatycznaStudi in lingua polacco
Ekonomia społecznaStudi in lingua polacco
Etyka – mediacje i negocjacjeStudi in lingua polacco
Filologia angielskaStudi in lingua polacco
Filologia germańskaStudi in lingua polacco
Filologia hiszpańskaStudi in lingua polacco
Filologia polskaStudi in lingua polacco
Filologia romańskaStudi in lingua polacco
Filologia rosyjskaStudi in lingua polacco
Geopolityka (pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW)Studi in lingua polacco
Gospodarka przestrzennaStudi in lingua polacco
GrafikaStudi in lingua polacco
Kulturoznawstwo i wiedza o mediachStudi in lingua polacco
LogopediaStudi in lingua polacco
Odnowa biologicznaStudi in lingua polacco
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudi in lingua polacco
Pedagogika specjalnaStudi in lingua polacco
Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskieStudi in lingua polacco
Sztuka i edukacjaStudi in lingua polacco
Sztuka współczesnaStudi in lingua polacco
Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturoweStudi in lingua polacco
Turystyka i rekreacjaStudi in lingua polacco
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfroweStudi in lingua polacco

Dottoratoaltri »
Filosofia Studi in lingua polacco
Linguistica Studi in lingua polacco
Matematica Studi in lingua polacco
Pedagogia Studi in lingua polacco
Scienze fisiche Studi in lingua polacco
Storia Studi in lingua polacco
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Studi in lingua polacco
Literaturoznawstwo Studi in lingua polacco
Nauki biologiczne Studi in lingua polacco
Nauki o bezpieczeństwie Studi in lingua polacco
Nauki o polityce i administracji Studi in lingua polacco
Nauki o Ziemi i środowisku Studi in lingua polacco
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki Studi in lingua polacco

Altri programmi universitarialtri »
Educazione civica Studi in lingua polacco
Geografia Studi in lingua polacco
Matematica Studi in lingua polacco
Storia Studi in lingua polacco
Administracja samorządowa Studi in lingua polacco
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją Studi in lingua polacco
Bezpieczeństwo ekologiczne Studi in lingua polacco
Bezpieczeństwo w obrocie nieruchomościami Studi in lingua polacco
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa Studi in lingua polacco
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim Studi in lingua polacco
Biologia molekularna z elementami biotechnologii Studi in lingua polacco
Biologia w terenie Studi in lingua polacco
Cracoviana - miasto i region w turystyce Studi in lingua polacco
Cyberbezpieczeńswo. Prawo i media Studi in lingua polacco
Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna Studi in lingua polacco
E-Nauczyciel Studi in lingua polacco
Edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe Studi in lingua polacco
Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Studi in lingua polacco
Edytorstwo Studi in lingua polacco
Geoinformacja w edukacji Studi in lingua polacco
Gimnastyka korekcyjna wczesnej edukacji z promocją zdrowia dla nauczycieli Studi in lingua polacco
Historia i wiedza o społeczeństwie Studi in lingua polacco
Innowacyjne metody kształcenia algorytmicznego Studi in lingua polacco
Kreatywne nowe media w służbach społecznych Studi in lingua polacco
Kryminalistyka i psychologia kryminalistyczna Studi in lingua polacco
Leadership w edukacji i biznesie Studi in lingua polacco
Logopedia Studi in lingua polacco
Marketing i kreatywna reklama Studi in lingua polacco
Mediacje i negocjacje Studi in lingua polacco
Nauczanie biologii w szkole podstawowej Studi in lingua polacco
Nauczanie języka angielskiego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Studi in lingua polaccoStudi on-line
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego Studi in lingua polacco
Naurologopedia Studi in lingua polacco
Ochrona danych osobowych w jednostkach administracji publicznej (Inspektor Ochrony Danych) Studi in lingua polacco
Organizacja i zarządzanie oświatą Studi in lingua polacco
Pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Studi in lingua polacco
Pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) Studi in lingua polacco
Pedagogika społeczno-opiekuńcza, diagnoza i terapia pedagogiczna Studi in lingua polacco
Polityka społeczna i zarządzanie organizacjami pozarządowymi Studi in lingua polacco
Prawo dla urzędników nieprawników Studi in lingua polacco
Prawo i bezpieczeństwo w szkole Studi in lingua polacco
Prawo inwestycyjno-budowlane Studi in lingua polacco
Profesjonalny coaching Studi in lingua polacco
Przedsiębiorczość Studi in lingua polacco
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela Studi in lingua polacco
Przyroda Studi in lingua polacco
Resocjalizacja i penitencjarystyka Studi in lingua polacco
Socjoterapia Studi in lingua polacco
Studia podyplomowe dla tłumaczy pisemnych i ustnych języka niemieckiego Studi in lingua polacco
Terapia pedagogiczna Studi in lingua polacco
Totalitaryzm - nazizm - holokaust Studi in lingua polacco
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Studi in lingua polacco
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (dla pedagogów specjalnych) Studi in lingua polacco
Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie Studi in lingua polacco
Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) - diagnoza, terapia, edukacja i wsparcie Studi in lingua polacco
Zamówienia publiczne Studi in lingua polacco
Zarządzanie w służbach społecznych Studi in lingua polaccoStudi on-line
Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami coachingu w strukturach zhierarchizowanych Studi in lingua polacco

Dipartimentialtri »
Wydział Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Sztuki
sito web dell'università:
www.up.krakow.pl

mappa

« torna - Università
Privacy Policy