Cracovia (Kraków), Polonia

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

tipo di università: università
stato di università: statali

laurea triennale
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
BiologiaStudi in lingua polacco
Biologia z modułem chemia – specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
EconomiaStudi in lingua polacco
Ekonomia przedsiębiorstwaStudi in lingua polacco
Ekonomia społecznaStudi in lingua polacco
Educazione correzionaleStudi in lingua polacco
Resocjalizacja z penitencjarystykąStudi in lingua polacco
Resocjalizacja z readaptacją społecznąStudi in lingua polacco
FisicaStudi in lingua polacco
Fizyka z informatykąStudi in lingua polacco
Fizyka z informatyką (nauczycielska)Studi in lingua polacco
GeografiaStudi in lingua polacco
Geografia z przyrodą (nauczycielska)Studi in lingua polacco
GeoinformacjaStudi in lingua polacco
GeomonitoringStudi in lingua polacco
GeopoliticaStudi in lingua polacco
GestioneStudi in lingua polacco
InfermieristicaStudi in lingua polacco
ItalianisticaStudi in lingua polacco
Język włoski stosowanyStudi in lingua polacco
Lavoro socialeStudi in lingua polacco
Asystent rodzinyStudi in lingua polacco
Organizator pomocy instytucjonalnejStudi in lingua polacco
MatematicaStudi in lingua polacco
Matematyka nauczycielskaStudi in lingua polacco
Matematyka uniwersalnaStudi in lingua polacco
Matematyka uniwersalna i matematyka nauczycielskaStudi in lingua polacco
PedagogiaStudi in lingua polacco
Pedagogika rodzinyStudi in lingua polacco
Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnieńStudi in lingua polacco
Resocjalizacja z profilaktyką społecznąStudi in lingua polacco
Specjalność społeczno-opiekuńczaStudi in lingua polacco
PitturaStudi in lingua polacco
Scienze cognitiveStudi in lingua polacco
Sicurezza internazionaleStudi in lingua polacco
SociologiaStudi in lingua polacco
StoriaStudi in lingua polaccoStudi on-line
Antropologia historyczna (nienauczycielska)Studi in lingua polaccoStudi on-line
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polaccoStudi on-line
Turismo ecologicoStudi in lingua polacco
AdministracjaStudi in lingua polacco
Architektura informacjiStudi in lingua polacco
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwoStudi in lingua polaccoStudi on-line
Bezpieczeństwo narodoweStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo zdrowotneStudi in lingua polacco
Edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczneStudi in lingua polacco
Zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia z elementami ratownictwa specjalistycznegoStudi in lingua polacco
DesignStudi in lingua polacco
Digital DesignStudi in lingua polacco
DziennikarstwoStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo w nowych mediachStudi in lingua polacco
Edukacja medialna i kompetencje cyfroweStudi in lingua polacco
Psychologia mediów i komunikowanie wizerunkoweStudi in lingua polacco
Etyka – mediacje i negocjacjeStudi in lingua polacco
Filologia angielskaStudi in lingua polacco
Specjalność nienauczycielskaStudi in lingua polacco
Filologia germańskaStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielska z modułem biznesowymStudi in lingua polacco
Specjalność nienauczycielska – język niemiecki w biznesieStudi in lingua polacco
Filologia hiszpańskaStudi in lingua polacco
Języki specjalistyczne i tłumaczenia (specjalność nienauczycielska)Studi in lingua polacco
Filologia polskaStudi in lingua polacco
Edytorstwo i komunikacja medialnaStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielska (polonistyczna)Studi in lingua polacco
Filologia romańskaStudi in lingua polacco
Język francuski stosowany z drugim językiem romańskim (nienauczycielska)Studi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
Filologia rosyjskaStudi in lingua polacco
Filologia rosyjska z językiem angielskimStudi in lingua polacco
Filologia rosyjska z językiem francuskimStudi in lingua polacco
Filologia rosyjska z językiem hiszpańskimStudi in lingua polacco
Filologia rosyjska z językiem niemieckimStudi in lingua polacco
Filologia rosyjska z językiem ukraińskimStudi in lingua polacco
Filologia rosyjska z językiem włoskimStudi in lingua polacco
Specjalność przekładoznawczaStudi in lingua polacco
Filologia ukraińskaStudi in lingua polacco
Filologia ukraińska z językiem francuskimStudi in lingua polacco
Filologia ukraińska z językiem hiszpańskimStudi in lingua polacco
Filologia ukraińska z językiem niemieckimStudi in lingua polacco
Filologia ukraińska z językiem rosyjskimStudi in lingua polacco
Filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologiiStudi in lingua polacco
GrafikaStudi in lingua polacco
HR w mediach i organizacjach międzynarodowychStudi in lingua polacco
Organizzazione internazionaleStudi in lingua polacco
MediaStudi in lingua polacco
Komunikacja wizualnaStudi in lingua polacco
KryminalistykaStudi in lingua polacco
Kulturoznawstwo i wiedza o mediachStudi in lingua polacco
LogistykaStudi in lingua polacco
Logistyka przedsiębiorstwStudi in lingua polacco
Logistyka publicznaStudi in lingua polacco
Międzynarodowa polityka społeczna i analitykaStudi in lingua polacco
Ochrona ludności i obrona cywilnaStudi in lingua polacco
Specjalność nienauczycielskaStudi in lingua polacco
Studia nad wizualnością – Visual StudiesStudi in lingua polacco
Sztuka i edukacjaStudi in lingua polacco
Animacja kulturyStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
Sztuka i mediaStudi in lingua polacco
Turystyka historyczna i muzealnictwoStudi in lingua polacco
Turystyka i rekreacjaStudi in lingua polacco
Industria alberghieraStudi in lingua polacco
Animacja w turystyce i rekreacjiStudi in lingua polacco
Pilotaż i przewodnictwo turystyczne po PolsceStudi in lingua polacco
Turystyka międzynarodowaStudi in lingua polacco
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfroweStudi in lingua polacco
Zarządzanie kryzysoweStudi in lingua polacco
Zarządzanie kryzysowe w służbach mundurowychStudi in lingua polacco
Zarządzanie z elementami interwencji kryzysowejStudi in lingua polacco
Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymiStudi in lingua polacco
Zarządzanie w służbach społecznychStudi in lingua polacco
Asystentura medycznaStudi in lingua polacco
Ubezpieczenia społeczneStudi in lingua polacco

laurea in ingegneria
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
BioinformaticaStudi in lingua polacco
Genio civileStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo materiałowe i technologii materiałowychStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo technologii informacyjnychStudi in lingua polacco
InformaticaStudi in lingua polacco
Administracja systemami informatycznymiStudi in lingua polacco
Multimedia i technologie internetoweStudi in lingua polacco
CyberbezpieczeństwoStudi in lingua polacco
Edukacja techniczno-informatycznaStudi in lingua polacco
Informatyka stosowana w techniceStudi in lingua polacco
Inżynieria materiałowa i komputerowe wspomaganie procesów produkcjiStudi in lingua polacco
MechatronikaStudi in lingua polacco
Mechatronika samochodowaStudi in lingua polacco
Technika z informatyką (nauczycielska)Studi in lingua polacco
Geodezja i geoinformacjaStudi in lingua polacco
Gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościamiStudi in lingua polacco
Gospodarka odnawialnymi źródłami energiiStudi in lingua polacco
Gospodarka przestrzenna obszarów miejskichStudi in lingua polacco
Rozwój lokalny i regionalnyStudi in lingua polacco

corsi a ciclo unico
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
DirittoStudi in lingua polacco
MatematicaStudi in lingua polacco
Matematyka nauczycielskaStudi in lingua polacco
PsicologiaStudi in lingua polacco
Psicologia clinicaStudi in lingua polacco
Psychologia edukacyjnaStudi in lingua polacco
Filologia angielskaStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
Historia – studia nauczycielskieStudi in lingua polacco
Antropologia historyczna (nienauczycielska)Studi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
LogopediaStudi in lingua polacco
Nauczyciel biologii i geografiiStudi in lingua polacco
Nauczyciel biologii i geografii z przyrodąStudi in lingua polacco
Nauczyciel biologii i geografii z wiedzą o społeczeństwieStudi in lingua polacco
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
Pedagogika specjalnaStudi in lingua polacco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)Studi in lingua polacco
LogopediaStudi in lingua polacco
Terapia pedagogicznaStudi in lingua polacco
Wczesne wspomaganie rozwojuStudi in lingua polacco
Pedagogika szkolna z edukacją technicznąStudi in lingua polacco
Psychologia i biologia zwierzątStudi in lingua polacco

master
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
BiologiaStudi in lingua polacco
Biologia laboratoryjna – specjalność nienauczycielskaStudi in lingua polacco
Biologia środowiskowa – specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
EconomiaStudi in lingua polacco
Doradztwo finansowo-podatkoweStudi in lingua polacco
Menedżer społecznyStudi in lingua polacco
FisicaStudi in lingua polacco
Fizyka z informatykąStudi in lingua polacco
Genio civileStudi in lingua polacco
Sicurezza del lavoroStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo techniczneStudi in lingua polacco
GeografiaStudi in lingua polacco
Geografia nauczycielska (bez II przedmiotu)Studi in lingua polacco
Geografia z wiedzą o społeczeństwieStudi in lingua polacco
Nauki o Ziemi i o środowiskuStudi in lingua polacco
GeopoliticaStudi in lingua polacco
GestioneStudi in lingua polacco
InformaticaStudi in lingua polacco
CyberbezpieczeństwoStudi in lingua polacco
Data scienceStudi in lingua polacco
ItalianisticaStudi in lingua polacco
Tłumaczenia specjalistyczneStudi in lingua polacco
Lavoro socialeStudi in lingua polacco
Koordynator pomocy postpenitencjarnejStudi in lingua polacco
Organizator usług społecznychStudi in lingua polacco
Praca socjalna z dzieckiem i rodziną wieloproblemowąStudi in lingua polacco
Praca socjalna z osobą starszą i niepełnosprawnąStudi in lingua polacco
MatematicaStudi in lingua polacco
Matematyka nauczycielskaStudi in lingua polacco
Matematyka nauczycielska + drugi etap edukacyjnyStudi in lingua polacco
Matematyka uniwersalnaStudi in lingua polacco
Matematyka uniwersalna i matematyka nauczycielskaStudi in lingua polacco
PedagogiaStudi in lingua polacco
Resocjalizacja z penitencjarystyką (specjalność nauczycielska)Studi in lingua polacco
Społeczno-opiekuńcza i terapia pedagogiczna (specjalność nauczycielska)Studi in lingua polacco
Tutoring edukacyjnyStudi in lingua polacco
Wychowanie do życia w rodzinieStudi in lingua polacco
PitturaStudi in lingua polacco
SociologiaStudi in lingua polacco
Kryminologia i dezorganizacja społecznaStudi in lingua polacco
Socjologia biznesu z elementami design thinkingStudi in lingua polacco
StoriaStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielska (uprawnienia do nauczania przedmiotów: historia, historia i teraźniejszość, wiedza o społeczeństwie)Studi in lingua polacco
Specjalność nienauczycielska: antropologia historycznaStudi in lingua polacco
AdministracjaStudi in lingua polacco
Administracja samorządowaStudi in lingua polacco
Administracja sektora prywatnegoStudi in lingua polacco
E-administracjaStudi in lingua polacco
Koordynator polityk publicznychStudi in lingua polacco
Archiwistyka, biurowość i cyfryzacjaStudi in lingua polaccoStudi on-line
Art & designStudi in lingua polacco
ArtStudi in lingua polacco
DesignStudi in lingua polacco
Art & scienceStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo międzynarodowe i polityka zagranicznaStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo narodoweStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo informacyjneStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo militarneStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo wewnętrzne i administracja publicznaStudi in lingua polacco
Edukacja i profilaktyka bezpieczeństwa z przysposobieniem obronnym i wychowaniem fizycznym (specjalność nauczycielska)Studi in lingua polacco
Zarządzanie bezpieczeństwem i obronnościąStudi in lingua polacco
Biolingwistyka z komunikacją klinicznąStudi in lingua polacco
Biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowegoStudi in lingua polaccoStudi on-line
Dyplomacja publicznaStudi in lingua polacco
DziennikarstwoStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo społeczneStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo sportoweStudi in lingua polacco
Multimedialny storytellingStudi in lingua polacco
Edukacja techniczno-informatycznaStudi in lingua polacco
Informatyka stosowana w techniceStudi in lingua polacco
MechatronikaStudi in lingua polacco
Technika z informatyką (nauczycielska)Studi in lingua polacco
Technologie internetowe i multimediaStudi in lingua polacco
Etyka – mediacje i negocjacjeStudi in lingua polacco
Filologia angielskaStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
Specjalność nienauczycielskaStudi in lingua polacco
Filologia germańskaStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielska z modułem translatorycznymStudi in lingua polacco
Specjalność nienauczycielska – przekład w biznesieStudi in lingua polacco
Filologia hiszpańskaStudi in lingua polacco
Przekładoznawstwo i technologie tłumaczeniowe (nienauczycielska)Studi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
Filologia polskaStudi in lingua polacco
Menedżer i animator kulturyStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielska z glottodydaktykąStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielska z glottodydaktyką i publikowaniem cyfrowymStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielska z glottodydaktyką i zarządzanie wizerunkiemStudi in lingua polacco
Zarządzanie wizerunkiem i publikowanie cyfroweStudi in lingua polacco
Filologia romańskaStudi in lingua polacco
Język francuski stosowany: copywritingStudi in lingua polacco
Literatury romańskie w świecieStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
Filologia rosyjskaStudi in lingua polacco
Specjalność nauczycielskaStudi in lingua polacco
Specjalność przekładoznawczaStudi in lingua polacco
Gospodarka przestrzennaStudi in lingua polacco
KryminalistykaStudi in lingua polacco
Kulturoznawstwo i wiedza o mediachStudi in lingua polacco
Coaching medialnyStudi in lingua polacco
Cyberkulturoznawstwo i przemysły kreatywneStudi in lingua polacco
Menedżer i animator kulturyStudi in lingua polacco
Zarządzanie wizerunkiem i publikowanie cyfroweStudi in lingua polacco
LogistykaStudi in lingua polacco
Logistyka międzynarodowaStudi in lingua polacco
Menedżer logistykiStudi in lingua polacco
LogopediaStudi in lingua polacco
Media content & creative writingStudi in lingua polacco
Międzynarodowa polityka społeczna i analitykaStudi in lingua polacco
Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskieStudi in lingua polacco
Sztuka i edukacjaStudi in lingua polacco
Animacja kulturyStudi in lingua polacco
Edukacja artystyczna (specjalność nauczycielska)Studi in lingua polacco
Sztuka współczesnaStudi in lingua polacco
Turystyka i rekreacjaStudi in lingua polacco
Turismo d'affariStudi in lingua polacco
Turystyka kulturowaStudi in lingua polacco
Turystyka przygodowaStudi in lingua polacco
Zarządzanie w turystyceStudi in lingua polacco
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfroweStudi in lingua polacco
Zarządzanie ochroną środowiskaStudi in lingua polacco
Zarządzanie w służbach społecznychStudi in lingua polacco
Aktywizacja i readaptacja społecznaStudi in lingua polacco
Zarządzanie kryzysem w rodzinieStudi in lingua polacco
Zarządzanie kryzysowe i readaptacja społecznaStudi in lingua polacco

Dottoratoaltri »
Economia e finanza Studi in lingua polacco
Filosofia Studi in lingua polacco
Linguistica Studi in lingua polacco
Matematica Studi in lingua polacco
Pedagogia Studi in lingua polacco
Psicologia Studi in lingua polacco
Scienze fisiche Studi in lingua polacco
Storia Studi in lingua polacco
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Studi in lingua polacco
Literaturoznawstwo Studi in lingua polacco
Nauki biologiczne Studi in lingua polacco
Nauki o bezpieczeństwie Studi in lingua polacco
Nauki o komunikacji społecznej i mediach Studi in lingua polacco
Nauki o polityce i administracji Studi in lingua polacco
Nauki o sztuce Studi in lingua polacco
Nauki o Ziemi i środowisku Studi in lingua polacco
Nauki prawne Studi in lingua polacco
Nauki socjologiczne Studi in lingua polacco
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki Studi in lingua polacco

Dipartimentialtri »
Wydział Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Sztuki
sito web dell'università:
www.uken.krakow.pl

mappa

« torna - Università
Privacy Policy