Częstochowa, Polonia

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

tipo di università: università
stato di università: statali

laurea triennale
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
ChimicaStudi in lingua inglese
EconomiaStudi in lingua inglese
Economics of Public SectorStudi in lingua inglese
Entrepreneurship and Development of Own Business ActivityStudi in lingua inglese
FilosofiaStudi in lingua inglese
FisicaStudi in lingua inglese
PitturaStudi in lingua inglese
Scienze politicheStudi in lingua inglese
Music in Public SpaceStudi in lingua inglese
BiotecnologiaStudi in lingua polacco
AgrobiotechnologiaStudi in lingua polacco
Browarnictwo i napoje fermentowaneStudi in lingua polacco
ChimicaStudi in lingua polacco
Chemia lekówStudi in lingua polacco
Chemia w kryminalistyceStudi in lingua polacco
Nauczycielska – nauczanie chemiiStudi in lingua polacco
EconomiaStudi in lingua polacco
Ekonomia sektora publicznegoStudi in lingua polacco
Przedsiębiorczość i rozwój własnej działalności gospodarczejStudi in lingua polacco
Educazione fisicaStudi in lingua polacco
NauczycielskaStudi in lingua polacco
FilosofiaStudi in lingua polacco
NauczycielskaStudi in lingua polacco
TeoretycznaStudi in lingua polacco
FisicaStudi in lingua polacco
NanotecnologiaStudi in lingua polacco
Akustyka i realizacja dźwiękuStudi in lingua polacco
Nauczycielska – nauczanie fizykiStudi in lingua polacco
InfermieristicaStudi in lingua polacco
Lavoro socialeStudi in lingua polacco
Poradnictwo i wsparcie osób starszych z niepełnosprawnością i przewlekle chorychStudi in lingua polacco
Praca z klientem instytucji edukacyjnych – moduł międzykierunkowyStudi in lingua polacco
Praca z rodzinąStudi in lingua polacco
MatematicaStudi in lingua polacco
Analiza danychStudi in lingua polacco
Matematyczne metody informatykiStudi in lingua polacco
PedagogiaStudi in lingua polacco
Doradztwo zawodowe i personalneStudi in lingua polacco
Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacjąStudi in lingua polacco
Terapia pedagogicznaStudi in lingua polacco
PitturaStudi in lingua polacco
Scienze politicheStudi in lingua polacco
EuropejskaStudi in lingua polacco
Polityka integracji i bezpieczeństwaStudi in lingua polacco
Społeczno-politycznaStudi in lingua polacco
StoriaStudi in lingua polacco
ArchiwistycznaStudi in lingua polacco
KulturoznawczaStudi in lingua polacco
NauczycielskaStudi in lingua polacco
AdministracjaStudi in lingua polacco
Analityka i kreatywność społecznaStudi in lingua polacco
Coaching i procesy doradczeStudi in lingua polacco
Diagnozy i konsulting społecznyStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo narodoweStudi in lingua polacco
Sicurezza internazionaleStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo państwaStudi in lingua polacco
Polityka integracji i bezpieczeństwaStudi in lingua polacco
DietetykaStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo i kultura mediówStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo internetoweStudi in lingua polacco
Edytorsko-redaktorskaStudi in lingua polacco
Media regionalneStudi in lingua polacco
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejStudi in lingua polacco
NauczycielskaStudi in lingua polacco
Filologia angielskaStudi in lingua polacco
Filologia germańskaStudi in lingua polacco
Filologia polskaStudi in lingua polacco
Edytorsko-redaktorskaaStudi in lingua polacco
Film i realizacja obrazu filmowegoStudi in lingua polacco
NauczycielskaStudi in lingua polacco
Fotografia i kreacja przekazu wizualnegoStudi in lingua polacco
GrafikaStudi in lingua polacco
Grafika artystyczna i projektowaStudi in lingua polacco
Grafika użytkowaStudi in lingua polacco
IberoznawstwoStudi in lingua polacco
KulturoznawczaStudi in lingua polacco
TurystycznaStudi in lingua polacco
Język niemiecki w obrocie gospodarczym. Kształcenie od podstawStudi in lingua polacco
Kształcenie z rozszerzonym językiem angielskim/francuskimStudi in lingua polacco
KosmetologiaStudi in lingua polacco
Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwaStudi in lingua polacco
Biometria i informatyka śledczaStudi in lingua polacco
Chemia w kryminalistyceStudi in lingua polacco
Muzyka w przestrzeni publicznejStudi in lingua polacco
Animacja artystycznaStudi in lingua polacco
Muzyka estradowaStudi in lingua polacco
PsychoprofilaktykaStudi in lingua polacco
Coaching i mentoring – moduł międzykierunkowyStudi in lingua polacco
Rachunkowość i podatkiStudi in lingua polacco
Ratownictwo medyczneStudi in lingua polacco
Studia wschodnioeuropejskie i bałkańskieStudi in lingua polacco
Turystyka i rekreacjaStudi in lingua polacco
Mediacje i komunikacja społeczna – moduł miedzykierunkowyStudi in lingua polacco
Obsługa ruchu turystycznegoStudi in lingua polacco
Turystyka aktywna i specjalistycznaStudi in lingua polacco

laurea in ingegneria
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
Genio civileStudi in lingua polacco
Biometria i informatyka śledczaStudi in lingua polacco
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracyStudi in lingua polacco
InformaticaStudi in lingua polacco
Grafika komputerowaStudi in lingua polacco
Inżynieria oprogramowaniaStudi in lingua polacco
Innowacyjne technologie i nowoczesne materiałyStudi in lingua polacco
NanotecnologiaStudi in lingua polacco
Virtual prototypingStudi in lingua polacco
Inżynieria multimediówStudi in lingua polacco
Akustyka i realizacja dźwiękuStudi in lingua polacco
Grafika komputerowaaStudi in lingua polacco
Produkcja i marketing żywnościStudi in lingua polacco
AgrobiznesStudi in lingua polacco
Logistyka w łańcuchu żywnościowymStudi in lingua polacco
Przetwórstwo żywnościStudi in lingua polacco

corsi a ciclo unico
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
DirittoStudi in lingua polacco
FarmaciaStudi in lingua polacco
FisioterapiaStudi in lingua polacco
MedicinaStudi in lingua polacco
PsicologiaStudi in lingua polacco
Psychologia kliniczna i zdrowiaStudi in lingua polacco
Psychologia rodziny i wychowaniaStudi in lingua polacco
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudi in lingua polacco
Pedagogika specjalnaStudi in lingua polacco

master
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
ChimicaStudi in lingua inglese
FisicaStudi in lingua inglese
InformaticaStudi in lingua inglese
PitturaStudi in lingua inglese
Scienze politicheStudi in lingua inglese
Specialized English for BusinessStudi in lingua inglese
BiotecnologiaStudi in lingua polacco
Biotechnologia przemysłowaStudi in lingua polacco
Biotechnologia żywnościStudi in lingua polacco
ChimicaStudi in lingua polacco
Chemia lekówStudi in lingua polacco
Nauczycielska – nauczanie chemiiStudi in lingua polacco
EconomiaStudi in lingua polacco
Educazione fisicaStudi in lingua polacco
NauczycielskaStudi in lingua polacco
FilosofiaStudi in lingua polacco
NauczycielskaStudi in lingua polacco
TeoretycznaStudi in lingua polacco
FisicaStudi in lingua polacco
Akustyka i układy audioStudi in lingua polacco
Nanofizyka i nanomateriałyStudi in lingua polacco
Nauczycielska – nauczanie fizykiStudi in lingua polacco
Genio civileStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo techniczneStudi in lingua polacco
Wywiad gospodarczy i bezpieczeństwo informacjiStudi in lingua polacco
InfermieristicaStudi in lingua polacco
InformaticaStudi in lingua polacco
ProgramowanieStudi in lingua polacco
Tworzenie gier komputerowychStudi in lingua polacco
Ingegneria medicaStudi in lingua polacco
BiomechanikaStudi in lingua polacco
Sztuczna inteligencja w diagnostyce medycznejStudi in lingua polacco
PedagogiaStudi in lingua polacco
Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacjąStudi in lingua polacco
Projektowanie uniwersalne w usługach i edukacjiStudi in lingua polacco
Terapia pedagogiczna z elementami tutoringuStudi in lingua polacco
PitturaStudi in lingua polacco
Scienze politicheStudi in lingua polacco
Geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowychStudi in lingua polacco
Polityka bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowegoStudi in lingua polacco
Polityka i wielokulturowośćStudi in lingua polacco
StoriaStudi in lingua polacco
ArchiwistycznaStudi in lingua polacco
KulturoznawczaStudi in lingua polacco
NauczycielskaStudi in lingua polacco
AdministracjaStudi in lingua polacco
Administracja ochrony i kontroli prawnejStudi in lingua polacco
Administracja samorządowaStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo narodoweStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo militarneStudi in lingua polacco
Geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowychStudi in lingua polacco
Obrona i ochrona interesów państwaStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo i kultura mediówStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo radiowe i prasoweStudi in lingua polacco
Edytorsko-redaktorskaStudi in lingua polacco
Rzecznik prasowy i specjalista PRStudi in lingua polacco
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejStudi in lingua polacco
NauczycielskaStudi in lingua polacco
Filologia angielskaStudi in lingua polacco
Filologia germańskaStudi in lingua polacco
Filologia polskaStudi in lingua polacco
DziennikarskaStudi in lingua polacco
Edytorsko-redaktorskaaStudi in lingua polacco
NauczycielskaStudi in lingua polacco
Fotografia i kreacja przekazu wizualnegoStudi in lingua polacco
GrafikaStudi in lingua polacco
Grafika artystyczna i projektowaStudi in lingua polacco
Grafika użytkowaStudi in lingua polacco
IberoznawstwoStudi in lingua polacco
KulturoznawczaStudi in lingua polacco
TurystycznaStudi in lingua polacco
KosmetologiaStudi in lingua polacco
Muzyka w przestrzeni publicznejStudi in lingua polacco
Animacja artystycznaStudi in lingua polacco
Muzyka estradowaStudi in lingua polacco
Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologicznaStudi in lingua polacco
Praca z klientem instytucji edukacyjnych – moduł międzykierunkowyStudi in lingua polacco
Turystyka i rekreacjaStudi in lingua polacco
Gospodarka turystycznaStudi in lingua polacco
Zagrożenia i wyzwania w pracy – moduł międzykierunkowyStudi in lingua polacco
Zarządzanie eventamiStudi in lingua polacco
Usługi społeczneStudi in lingua polacco
Żywienie człowieka i dietetykaStudi in lingua polacco

Dottoratoaltri »
Linguistica Studi in lingua polacco
Pedagogia Studi in lingua polacco
Scienze fisiche Studi in lingua polacco
Storia Studi in lingua polacco
Literaturoznawstwo Studi in lingua polacco
Nauki chemiczne Studi in lingua polacco
Nauki o kulturze fizycznej Studi in lingua polacco
Nauki o zdrowiu Studi in lingua polacco
Nauki prawne Studi in lingua polacco
Sztuki muzyczne Studi in lingua polacco
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki Studi in lingua polacco

Doppia laureaaltri »
Fizyka z Uniwersytetem Le Mans we Francji
Biotechnologia z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Chemia z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Ekonomia z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Fizyka z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Informatyka z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Matematyka z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Praca socjalna z Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Antona Makarenki w Sumach
Praca socjalna z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Turystyka i rekreacja z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Wychowanie fizyczne z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku

Dipartimentialtri »
Wydział Humanistyczny
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
Wydział Prawa i Ekonomii
Wydział Sztuki

sito web dell'università:
www.ujd.edu.pl/

mappa

« torna - Università
Privacy Policy