Bydgoszcz, Polonia

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

tipo di università: università
stato di università: statali

laurea triennale
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
BiologiaStudi in lingua polacco
BiotecnologiaStudi in lingua polacco
CriminologiaStudi in lingua polacco
EconomiaStudi in lingua polacco
Educazione fisicaStudi in lingua polacco
FilosofiaStudi in lingua polacco
FisicaStudi in lingua polacco
Energia rinnovabileStudi in lingua polacco
Fizyczne podstawy kryminalistykiStudi in lingua polacco
GeografiaStudi in lingua polacco
Lavoro socialeStudi in lingua polacco
MatematicaStudi in lingua polacco
PedagogiaStudi in lingua polacco
Animacja społeczna i zarządzanie kulturąStudi in lingua polacco
Doradztwo zawodowe i human resources z tutoringiem karieryStudi in lingua polacco
Edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczneStudi in lingua polacco
Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwojuStudi in lingua polacco
Protezione dell'ambienteStudi in lingua polacco
Relazioni internazionaliStudi in lingua polacco
Scienze cognitiveStudi in lingua polacco
SociologiaStudi in lingua polacco
StoriaStudi in lingua polacco
AdministracjaStudi in lingua polacco
Badanie i projektowanie gierStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo narodoweStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo ekologiczneStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo ekonomiczneStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo polityczno-militarneStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo społeczneStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwaStudi in lingua polacco
Cyberdemokracja i studia nad rozwojemStudi in lingua polacco
Architektura cyberbezpieczeństwa w państwie i organizacjiStudi in lingua polacco
Social media marketingStudi in lingua polacco
DietetykaStudi in lingua polacco
Dietetyka w sporcieStudi in lingua polacco
PsychodietetykaStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaStudi in lingua polacco
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejStudi in lingua polacco
EdytorstwoStudi in lingua polacco
Filologia angielskaStudi in lingua polacco
Filologia polskaStudi in lingua polacco
Filologia rosyjska (bez znajomości języka)Studi in lingua polacco
Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowejStudi in lingua polaccoStudi doppi
Fizyka w diagnostyce obrazowej i kontrola jakościStudi in lingua polaccoStudi doppi
Fizyka w radioterapii i kontrola jakoścStudi in lingua polaccoStudi doppi
GermanistykaStudi in lingua polacco
Innowacyjność i zarządzanie sferą publicznąStudi in lingua polacco
Kreowanie marki państwa i instytucji publicznychStudi in lingua polacco
Office managerStudi in lingua polacco
Promocja marki wsiStudi in lingua polacco
Zarządzanie rozwojem i wizerunkiem miastStudi in lingua polacco
KulturoznawstwoStudi in lingua polacco
Film i teatrStudi in lingua polacco
Moda w kulturzeStudi in lingua polacco
Lingwistyka stosowana angielsko-arabska (bez znajomości j. arabskiego)Studi in lingua polacco
Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka (bez znajomości/ze znajomością j. niemieckiego)Studi in lingua polacco
Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska (bez znajomości j. rosyjskiego)Studi in lingua polacco
Lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska (bez znajomości j. niemieckiego i j. rosyjskiego)Studi in lingua polacco
LogopediaStudi in lingua polacco
Matematyka w edukacji ( Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNISW)Studi in lingua polacco
Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią (profil praktyczny)Studi in lingua polacco
Pedagogika resocjalizacyjna (studia dualne o profilu praktycznym)Studi in lingua polaccoStudi doppi
Prawo w biznesieStudi in lingua polacco
SinologiaStudi in lingua polacco
SkandynawistykaStudi in lingua polacco
SocjoinformatykaStudi in lingua polacco
Turystyka i rekreacjaStudi in lingua polacco
WojskoznawstwoStudi in lingua polacco
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytkówStudi in lingua polacco

laurea in ingegneria
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
InformaticaStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo i higiena pracyStudi in lingua polacco
Inżynieria materiałowaStudi in lingua polacco
Inżynieria techniczno-informatycznaStudi in lingua polacco
Materiały dla zastosowań medycznychStudi in lingua polacco
MechatronikaStudi in lingua polacco
Inżynieria Systemów Bezzałogowych (ISB)Studi in lingua polacco
Mechatronika Przemysłowa i PodukcyjnaStudi in lingua polacco
Rewitalizacja dróg wodnychStudi in lingua polacco

corsi a ciclo unico
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
DirittoStudi in lingua polacco
PsicologiaStudi in lingua polacco
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudi in lingua polacco

master
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
Kultur und KommunikationStudi in lingua tedesco
BiologiaStudi in lingua polacco
BiotecnologiaStudi in lingua polacco
EconomiaStudi in lingua polacco
Educazione fisicaStudi in lingua polacco
Instruktor ( w wybranej dyscyplinie sportu)Studi in lingua polacco
Odnowa biologicznaStudi in lingua polacco
Zarządzanie w sporcie i rekreacjiStudi in lingua polacco
FilosofiaStudi in lingua polacco
FisicaStudi in lingua polacco
Badania nowoczesnych materiałówStudi in lingua polacco
Fizyczne podstawy kryminalistykiStudi in lingua polacco
GeografiaStudi in lingua polacco
InformaticaStudi in lingua polacco
Lavoro socialeStudi in lingua polacco
MatematicaStudi in lingua polacco
PedagogiaStudi in lingua polacco
Animacja społeczno-kulturalna i zarządzanie projektamiStudi in lingua polacco
Edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczneStudi in lingua polacco
OgólnopedagogicznaStudi in lingua polacco
Wsparcie dziecka i rodzinyStudi in lingua polacco
Zarządzanie zasobami ludzkimi i doradztwo zawodowe z coachingiemStudi in lingua polacco
Protezione dell'ambienteStudi in lingua polacco
Relazioni internazionaliStudi in lingua polacco
StoriaStudi in lingua polacco
AdministracjaStudi in lingua polacco
Badanie i projektowanie gierStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaStudi in lingua polacco
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejStudi in lingua polacco
Filologia angielskaStudi in lingua polacco
Filologia polskaStudi in lingua polacco
Filologia rosyjskaStudi in lingua polacco
GermanistykaStudi in lingua polacco
Inżynieria materiałowaStudi in lingua polacco
Inżynieria techniczno-informatycznaStudi in lingua polacco
KulturoznawstwoStudi in lingua polacco
Kultura małych ojczyznStudi in lingua polacco
Kultura popularnaStudi in lingua polacco
Lingwistyka stosowana angielsko-arabskaStudi in lingua polacco
Lingwistyka stosowana angielsko-niemieckaStudi in lingua polacco
Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjskaStudi in lingua polacco
Lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjskaStudi in lingua polacco
LogopediaStudi in lingua polacco
Matematyka w edukacji ( Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNISW)Studi in lingua polacco
MechatronikaStudi in lingua polacco
Projektowanie mechatroniczne i technologie 3DStudi in lingua polacco
Systemy pomiarowe i diagnostyczneStudi in lingua polacco
Pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacjiStudi in lingua polacco
Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią (profil praktyczny)Studi in lingua polacco
Pedagogika resocjalizacyjna - studia praktyczneStudi in lingua polacco
Prawo w biznesieStudi in lingua polacco
Proces wydawniczy i praktyka tekstuStudi in lingua polacco
Turystyka i rekreacjaStudi in lingua polacco
Zarządzanie bezpieczeństwem narodowymStudi in lingua polacco
Obszar systemu bezpieczeństwa i obronności państwaStudi in lingua polacco
Obszar zarządzania kryzysowegoStudi in lingua polacco
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytkówStudi in lingua polacco
Zarządzanie sferą publicznąStudi in lingua polacco

Dottoratoaltri »
Filosofia Studi in lingua polacco
Ingegneria meccanica Studi in lingua polacco
Linguistica Studi in lingua polacco
Pedagogia Studi in lingua polacco
Psicologia Studi in lingua polacco
Scienze fisiche Studi in lingua polacco
Storia Studi in lingua polacco
Informatyka techniczna i telekomunikacja Studi in lingua polacco
Inżynieria materiałowa Studi in lingua polacco
Literaturoznawstwo Studi in lingua polacco
Nauki biologiczne Studi in lingua polacco
Nauki o kulturze i religii Studi in lingua polacco
Nauki o polityce i administracji Studi in lingua polacco
Nauki o Ziemi i środowisku Studi in lingua polacco
Nauki prawne Studi in lingua polacco
Sztuki muzyczne Studi in lingua polacco

Dipartimentialtri »
Wydział Edukacji Muzycznej
Wydział Filozofii
Wydział Fizyki
Wydział Historyczny
Wydział Informatyki
Wydział Inżynierii Materiałowej
Wydział Językoznawstwa
Wydział Literaturoznawstwa
Wydział Mechatroniki
Wydział Nauk Biologicznych
Wydział Nauk Geograficznych
Wydział Nauk o Kulturze
Wydział Nauk o Polityce i Administracji
Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
Wydział Pedagogiki
Wydział Prawa i Ekonomii
Wydział Psychologii
sito web dell'università:
www.ukw.edu.pl

mappa

« torna - Università
Privacy Policy