Arad, Romania

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

tipo di università: università
stato di università: statali

Contatto:

B-dul Revoluţiei, nr. 77,
310130 Arad, România
P. O. BOX 2/158 AR
Tel. +40-257-283010

laurea triennale
Studi / Corsi di laurea
Administrarea afacerilorStudi in lingua rumeno
Arte vizualeStudi in lingua rumeno
Asistenţă socialăStudi in lingua rumeno
Contabilitate şi informatică de gestiuneStudi in lingua rumeno
Economia comerţului, turismului şi serviciilorStudi in lingua rumeno
Educaţie fizică şi sportStudi in lingua rumeno
Finanţe şi bănciStudi in lingua rumeno
InformaticăStudi in lingua rumeno
Ing. produselor alimentareStudi in lingua rumeno
Ingineria mediuluiStudi in lingua rumeno
Inginerie şi managementStudi in lingua rumeno
Limbă şi literaturăStudi in lingua rumeno
ManagementStudi in lingua rumeno
MarketingStudi in lingua rumeno
MatematicăStudi in lingua rumeno
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolarStudi in lingua rumeno
PsihologieStudi in lingua rumeno
Psihopedagogie specialăStudi in lingua rumeno
Şt. ale comunicăriiStudi in lingua rumeno
Ştiinţe administrativeStudi in lingua rumeno
TeologieStudi in lingua rumeno

master
Studi / Corsi di laurea
Administrarea afacerilor în comerț și turismStudi in lingua rumeno
Administrarea financiar-contabilă a întreprinderiiStudi in lingua rumeno
Analiză economică, evaluare de active şi afaceriStudi in lingua rumeno
Buget public, pieţe financiare şi bănciStudi in lingua rumeno
Informatică aplicată în ştiinţe, tehnologie şi economieStudi in lingua rumeno
Ing. produselor alimentareStudi in lingua rumeno
Ingineria mediuluiStudi in lingua rumeno
Limbă şi literaturăStudi in lingua rumeno
Management şi finanţare în administraţia publicăStudi in lingua rumeno
Ştiinţe administrativeStudi in lingua rumeno
Strategii și politici de managementStudi in lingua rumeno
TeologieStudi in lingua rumeno

Dottoratoaltri »
Teologie Studi in lingua rumeno

Dipartimentialtri »
Facultatea de Design
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Facultatea de Inginerie
Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului
Facultatea de Stiinte ale Educatiei, Psihologie si Asistenta Sociala
Facultatea de Ştiinte Economice
Facultatea de Ştiinte Exacte
Facultatea de Ştiinte Umaniste si Sociale
Facultatea de Teologie
Universitatea "Aurel Vlaicu" este o comunitate academică distinctă care funcţionează în baza prevederilor Constituţiei României, a legilor şi normativelor referitoare la sistemul de învăţământ. Universitatea "Aurel Vlaicu" respectă şi promovează convenţiile europene privind învăţământul superior. Universitatea dispune de un personal academic cu înaltă pregătire profesională şi dotări de cea mai bună calitate pentru activităţile didactice şi ştiinţifice În prezent universitatea este structurată în 9 Facultăţi cu 9 Departamente şi 11 Centre de cercetare, 3 Institute şi 1 Incubator de afaceri, având 7288 de studenţi, 215 cadre didactice şi 47.903 m2 de suprafaţă de învăţământ, săli de curs şi seminar, laboratoare computerizate de ultima generaţie de tehnologie. Planurile de învăţământ ale tuturor facultăţilor sunt corelate cu Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS), astfel încât diplomele, precum şi perioadele de studii pot fi recunoscute în întreaga UE. Prin Programul Erasmus LLP, studenţii pot frecventa pentru o perioadă de timp cursurile unei alte universităţi din ţară sau străinătate. Universitatea garantează recunoaşterea academică completă a tuturor studenţilor Erasmus care iau parte la programul de mobilitate.
Diplomele emise sub egida Ministerului Educaţiei Naţionale sunt recunoscute în ţară şi străinătate.
Studenţilor noştri le sunt asigurate condiţii foarte bune prin:
• posibilitatea obţinerii de burse sociale, de studiu şi de merit, atât pentru studenţii bugetari cât si pentru studenţii cu taxă. Bursele acoperă toate cheltuielile de şcolarizare;
• posibilitatea obţinerii de burse de studiu în străinătate si cuprinderea în proiecte europene (în prezent se află în derulare numeroase proiecte europene privind mobilităţi ale studenţilor UAV) în Germania, Norvegia, Danemarca, Italia, Spania, Portugalia, Franţa, Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia, Finlanda;
• reduceri de tarife pentru transport, manifestări culturale şi sportive;
• cazare în cămine studenţeşti, servirea mesei la cantină;
• tabere studenţeşti gratuite;
• ample şi numeroase activităţi studenţeşti organizate de Liga Studenţilor din UAV.
sito web dell'università:
www.uav.ro

mappa

Privacy Policy