Bratislava, Slovacchia

Univerzita Komenského v Bratislave

tipo di università: università
stato di università: statali

Contatto:

Šafárikovo námestie č. 6
818 06 Bratislava, Slovakia
(02) 529 21 594

laurea triennale
Studi / Corsi di laurea
ManažmentStudi in lingua tedesco
Stredoeurópske štúdiáStudi in lingua inglese
ManažmentStudi in lingua francese
Editorstvo a vydavateľská praxStudi in lingua ungherese
ArcheologiaStudi in lingua slovacco
BiologiaStudi in lingua slovacco
ChimicaStudi in lingua slovacco
Educazione fisicaStudi in lingua slovacco
EtnologiaStudi in lingua slovacco
FilosofiaStudi in lingua slovacco
GeologiaStudi in lingua slovacco
GestioneStudi in lingua slovacco
Lavoro socialeStudi in lingua slovacco
MatematicaStudi in lingua slovacco
PsicologiaStudi in lingua slovacco
Scienze politicheStudi in lingua slovacco
SociologiaStudi in lingua slovacco
StoriaStudi in lingua slovacco
AndragogikaStudi in lingua slovacco
Anglický jazyk a kultúra – bulharský jazyk a kultúraStudi in lingua slovacco
Anglický jazyk a kultúra – chorvátsky jazyk a kultúraStudi in lingua slovacco
Anglický jazyk a kultúra – fínsky jazyk a kultúraStudi in lingua slovacco
Anglický jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúraStudi in lingua slovacco
Anglický jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúraStudi in lingua slovacco
Anglický jazyk a kultúra – poľský jazyk a kultúraStudi in lingua slovacco
Anglický jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúraStudi in lingua slovacco
Anglický jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúraStudi in lingua slovacco
Anglický jazyk a kultúra – španielsky jazyk a kultúraStudi in lingua slovacco
Anglický jazyk a kultúra – taliansky jazyk a kultúraStudi in lingua slovacco
Aplikovaná ekonómiaStudi in lingua slovacco
Aplikovaná informatikaStudi in lingua slovacco
ArchívnictvoStudi in lingua slovacco
BiogeológiaStudi in lingua slovacco
Biomedicínska fyzikaStudi in lingua slovacco
Bulharský jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúraStudi in lingua slovacco
Bulharský jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúraStudi in lingua slovacco
čínsky jazyk a medzikultúrna komunikáciaStudi in lingua slovacco
Dejiny umeniaStudi in lingua slovacco
Deskriptívna geometriaStudi in lingua slovacco
Ekonomická a finančná matematikaStudi in lingua slovacco
EnvironmentalistikaStudi in lingua slovacco
EstetikaStudi in lingua slovacco
Európske štúdiáStudi in lingua slovacco
Fínsky jazyk a kultúra - maďarský jazyk a kultúraStudi in lingua slovacco
Fínsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúraStudi in lingua slovacco
Fínsky jazyk a kultúra - švédsky jazyk a kultúraStudi in lingua slovacco
Fínsky jazyk a kultúra- slovenský jazyk a kultúraStudi in lingua slovacco
Francúzsky jazyk a kultúraStudi in lingua slovacco
Francúzsky jazyk a kultúra – rumunský jazyk a kultúraStudi in lingua slovacco
Francúzsky jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúraStudi in lingua slovacco
Francúzsky jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúraStudi in lingua slovacco
FyzikaStudi in lingua slovacco
GeografiaStudi in lingua slovacco
Geológia vo využívaní krajinyStudi in lingua slovacco
Holandský jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúraStudi in lingua slovacco
Holandský jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúraStudi in lingua slovacco
Informačné štúdiáStudi in lingua slovacco
InformatikaStudi in lingua slovacco
Katolícka teológiaStudi in lingua slovacco
Klasické jazykyStudi in lingua slovacco
KulturológiaStudi in lingua slovacco
Liečebná pedagogikaStudi in lingua slovacco
Literárna komunikácia a knižniceStudi in lingua slovacco
Manažérska matematikaStudi in lingua slovacco
Marketingová komunikáciaStudi in lingua slovacco
Medzinárodný manažmentStudi in lingua slovacco
Muzeológia a kultúrne dedičstvoStudi in lingua slovacco
MuzikológiaStudi in lingua slovacco
Nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikáciiStudi in lingua slovacco
Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzikaStudi in lingua slovacco
PaleobiológiaStudi in lingua slovacco
PedagogikaStudi in lingua slovacco
Poistná matematikaStudi in lingua slovacco
PrávoStudi in lingua slovacco
ReligionistikaStudi in lingua slovacco
Ruské a východoeurópske štúdiáStudi in lingua slovacco
Slovenský jazyk a literatúraStudi in lingua slovacco
Sociálna a pracovná psychológiaStudi in lingua slovacco
Sociálna antropológiaStudi in lingua slovacco
Sociálna pedagogika a vychovávateľstvoStudi in lingua slovacco
španielsky jazyk a kultúraStudi in lingua slovacco
Špeciálna pedagogikaStudi in lingua slovacco
Šport a zdravieStudi in lingua slovacco
Šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovyStudi in lingua slovacco
Športový manažmentStudi in lingua slovacco
TrénerstvoStudi in lingua slovacco
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovyStudi in lingua slovacco
UčitelstvoStudi in lingua slovacco
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúryStudi in lingua slovacco
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a estetickej výchovyStudi in lingua slovacco
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofieStudi in lingua slovacco
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórieStudi in lingua slovacco
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúryStudi in lingua slovacco
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryStudi in lingua slovacco
Učiteľstvo estetickej výchovy a histórieStudi in lingua slovacco
Učiteľstvo estetickej výchovy a maďarského jazyka a literatúryStudi in lingua slovacco
Učiteľstvo estetickej výchovy a nemeckého jazyka a literatúryStudi in lingua slovacco
Učiteľstvo estetickej výchovy a slovenského jazyka a literatúryStudi in lingua slovacco
Učiteľstvo filozofie a histórieStudi in lingua slovacco
Učiteľstvo filozofie a nemeckého jazyka a literatúryStudi in lingua slovacco
Učiteľstvo filozofie a slovenského jazyka a literatúryStudi in lingua slovacco
Učiteľstvo histórie a maďarského jazyka a literatúryStudi in lingua slovacco
Učiteľstvo histórie a nemeckého jazyka a literatúryStudi in lingua slovacco
Učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúryStudi in lingua slovacco
Učiteľstvo hudobného umeniaStudi in lingua slovacco
Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúryStudi in lingua slovacco
Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryStudi in lingua slovacco
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúryStudi in lingua slovacco
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryStudi in lingua slovacco
Učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanieStudi in lingua slovacco
Učiteľstvo výtvarného umeniaStudi in lingua slovacco
Zdravotnícke a diagnostické pomôckyStudi in lingua slovacco
žurnalistikaStudi in lingua slovacco

corsi a ciclo unico
Studi / Corsi di laurea
FarmáciaStudi in lingua inglese
Medicina generaleStudi in lingua slovacco
OdontoiatriaStudi in lingua slovacco
FarmáciaStudi in lingua slovacco

master
Studi / Corsi di laurea
ArcheologiaStudi in lingua slovacco
BiochimicaStudi in lingua slovacco
BiologiaStudi in lingua slovacco
BotanicaStudi in lingua slovacco
ChimicaStudi in lingua slovacco
Educazione fisicaStudi in lingua slovacco
EtnologiaStudi in lingua slovacco
FilosofiaStudi in lingua slovacco
GeneticaStudi in lingua slovacco
GeologiaStudi in lingua slovacco
GestioneStudi in lingua slovacco
Lavoro socialeStudi in lingua slovacco
MatematicaStudi in lingua slovacco
PsicologiaStudi in lingua slovacco
Scienze politicheStudi in lingua slovacco
SociologiaStudi in lingua slovacco
StoriaStudi in lingua slovacco
ZoologiaStudi in lingua slovacco
Analytická a environmentálna chémiaStudi in lingua slovacco
Anorganická chémiaStudi in lingua slovacco
AntropológiaStudi in lingua slovacco
Aplikovaná a environmentálna geofyzikaStudi in lingua slovacco
Aplikovaná informatikaStudi in lingua slovacco
ArchívnictvoStudi in lingua slovacco
Astronómia a astrofyzikaStudi in lingua slovacco
Biofyzika a chemická fyzikaStudi in lingua slovacco
Biomedicínska fyzikaStudi in lingua slovacco
BiotechnológieStudi in lingua slovacco
Dejiny umeniaStudi in lingua slovacco
Deskriptívna geometriaStudi in lingua slovacco
Ekonomická a finančná matematikaStudi in lingua slovacco
Environmentálna fyzika a obnoviteľné zdroje energieStudi in lingua slovacco
Environmentálna geochémiaStudi in lingua slovacco
Environmentálny manažmentStudi in lingua slovacco
EstetikaStudi in lingua slovacco
Európske štúdiáStudi in lingua slovacco
Fyzická geografia a geoinformatikaStudi in lingua slovacco
FyzikaStudi in lingua slovacco
Fyzika plazmyStudi in lingua slovacco
Fyzika tuhých látokStudi in lingua slovacco
Fyzika Zeme a planétStudi in lingua slovacco
Fyzikálna chémiaStudi in lingua slovacco
Fyziológia rastlínStudi in lingua slovacco
Fyziológia živočíchov a etológiaStudi in lingua slovacco
GeografiaStudi in lingua slovacco
Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráveStudi in lingua slovacco
Informačné štúdiáStudi in lingua slovacco
InformatikaStudi in lingua slovacco
Inžinierska geológia a hydrogeológiaStudi in lingua slovacco
Jadrová a subjadrová fyzikaStudi in lingua slovacco
Jadrová chémia a rádioekológiaStudi in lingua slovacco
Klasické jazykyStudi in lingua slovacco
KulturológiaStudi in lingua slovacco
Liečebná pedagogikaStudi in lingua slovacco
Ložisková geológiaStudi in lingua slovacco
Manažérska matematikaStudi in lingua slovacco
Marketingová komunikáciaStudi in lingua slovacco
Medzinárodný manažmentStudi in lingua slovacco
Meteorológia a klimatológiaStudi in lingua slovacco
MikrobiológiaStudi in lingua slovacco
Mineralógia a petrológiaStudi in lingua slovacco
Molekulárna biológiaStudi in lingua slovacco
MuzikológiaStudi in lingua slovacco
Nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikáciiStudi in lingua slovacco
Ochrana a využívanie krajinyStudi in lingua slovacco
Ochrana a využívanie prírody a krajinyStudi in lingua slovacco
Optika, lasery a optická spektroskopiaStudi in lingua slovacco
Organická a bioorganická chémiaStudi in lingua slovacco
PaleontológiaStudi in lingua slovacco
PedagogikaStudi in lingua slovacco
PedológiaStudi in lingua slovacco
Počítačová grafika a geometriaStudi in lingua slovacco
Pravdepodobnosť a matematická štatistikaStudi in lingua slovacco
PrávoStudi in lingua slovacco
Prekladateľstvo a tlmočníctvoStudi in lingua slovacco
Regionálna geografia, rozvoj regiónova európska integráciaStudi in lingua slovacco
ReligionistikaStudi in lingua slovacco
Románske jazyky a kultúryStudi in lingua slovacco
Ruské a východoeurópske štúdiáStudi in lingua slovacco
Slovenský jazyk a literatúraStudi in lingua slovacco
Sociálna a pracovná psychológiaStudi in lingua slovacco
Sociálna antropológiaStudi in lingua slovacco
Špeciálna pedagogikaStudi in lingua slovacco
Šport a zdravieStudi in lingua slovacco
Šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovyStudi in lingua slovacco
Športový manažmentStudi in lingua slovacco
Teoretická a počítačová chémiaStudi in lingua slovacco
Teoretická fyzikaStudi in lingua slovacco
TrénerstvoStudi in lingua slovacco
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovyStudi in lingua slovacco
Učiteľstvo akademických predmetovStudi in lingua slovacco
Učiteľstvo hudobného umeniaStudi in lingua slovacco
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúryStudi in lingua slovacco
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanieStudi in lingua slovacco
Učiteľstvo výtvarného umeniaStudi in lingua slovacco
Verejná politikaStudi in lingua slovacco
VirológiaStudi in lingua slovacco
Všeobecná ekológiaStudi in lingua slovacco
Všeobecná geológia a tektonikaStudi in lingua slovacco
Všetky študijné programy študijného odboruStudi in lingua slovacco
žurnalistikaStudi in lingua slovacco

Dottoratoaltri »
Archeologia Studi in lingua slovacco
Diritto amministrativo Studi in lingua slovacco
Diritto amministrativo Studi in lingua slovacco
Diritto costituzionale Studi in lingua slovacco
Diritto costituzionale Studi in lingua slovacco
Dejiny filozofie Studi in lingua slovacco
Etnológia a kultúrna antropológia Studi in lingua slovacco
Literárna veda Studi in lingua slovacco
Muzikológia Studi in lingua slovacco
Obchodné a finančné právo Studi in lingua slovacco
Obchodné a finančné právo Studi in lingua slovacco
Slovenská literatúra Studi in lingua slovacco
Slovenské dejiny Studi in lingua slovacco
Slovenský jazyk Studi in lingua slovacco
Systematická filozofia Studi in lingua slovacco
Teória a dejiny štátu a práva Studi in lingua slovacco
Teória a dejiny štátu a práva Studi in lingua slovacco
Všeobecné dejiny Studi in lingua slovacco
Univerzita Komenského v Bratislave je najstaršia a najväčšia slovenská univerzita. Vznikla v roku 1919 a mala mimoriadny význam pre rozvoj vzdelanosti, vedy a kultúry na Slovensku. Vo svojej dobe bola prvou vysokou školou na území Slovenska, ktorá poskytovala možnosť získať najvyššie vzdelanie v slovenskom jazyku. Od svojho vzniku zaujíma popredné miesto v slovenskom systéme vysokoškolského vzdelávania a stala sa medzinárodne uznávaným centrom vedy a výskumu. Ako najkomplexnejšie vybudovaná univerzita klasického typu v Slovenskej republike si uchováva postavenie národnej univerzity.
sito web dell'università:
www.uniba.sk

mappa

Privacy Policy