Białystok, Polonia

Uniwersytet w Białymstoku

tipo di università: università
stato di università: statali

laurea triennale
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
InformaticaStudi in lingua inglese
English PhilologyStudi in lingua inglese
Physics in the field of Medical PhysicsStudi in lingua inglese
BiologiaStudi in lingua polacco
ChimicaStudi in lingua polacco
CriminologiaStudi in lingua polacco
EconomiaStudi in lingua polacco
Educazione correzionaleStudi in lingua polacco
FisicaStudi in lingua polacco
GestioneStudi in lingua polacco
InformaticaStudi in lingua polacco
Lavoro socialeStudi in lingua polacco
MatematicaStudi in lingua polacco
Relazioni economiche internazionaliStudi in lingua polacco
Relazioni internazionaliStudi in lingua polacco
SociologiaStudi in lingua polacco
StoriaStudi in lingua polacco
AdministracjaStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo i prawoStudi in lingua polacco
EkobiznesStudi in lingua polacco
Ekonomiczno-prawnyStudi in lingua polacco
Filologia angielskaStudi in lingua polacco
Filologia angielska z językiem hiszpańskimStudi in lingua polacco
Filologia angielska z językiem niemieckimStudi in lingua polacco
Filologia angielska z językiem rosyjskimStudi in lingua polacco
Filologia francuska (od podstaw)Studi in lingua polacco
Filologia polskaStudi in lingua polacco
Filologia rosyjskaStudi in lingua polacco
Filologia rosyjska – komunikacja językowa w sferze biznesuStudi in lingua polacco
Filologia rosyjska (od podstaw)Studi in lingua polacco
Filozofia i etykaStudi in lingua polacco
Informatyka i ekonometriaStudi in lingua polacco
Jakość i bezpieczeństwo środowiskaStudi in lingua polacco
Język francuski stosowany z hiszpańskimStudi in lingua polacco
Język francuski z angielskim – profil tłumaczeniowyStudi in lingua polacco
Kognitywistyka i komunikacjaStudi in lingua polacco
KulturoznawstwoStudi in lingua polacco
Lingwistyka stosowana „Wschód-Zachód”Studi in lingua polacco
MikrobiologiaStudi in lingua polacco
Pedagogika opiekuńczo-wychowawczaStudi in lingua polacco
Prawo i podatki w biznesieStudi in lingua polacco
Studia wschodnieStudi in lingua polacco

corsi a ciclo unico
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
DirittoStudi in lingua polacco
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudi in lingua polacco
Pedagogika specjalnaStudi in lingua polacco

master
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
InformaticaStudi in lingua inglese
Relazioni economiche internazionaliStudi in lingua inglese
Relazioni internazionaliStudi in lingua inglese
English PhilologyStudi in lingua inglese
BiologiaStudi in lingua polacco
ChimicaStudi in lingua polacco
CriminologiaStudi in lingua polacco
EconomiaStudi in lingua polacco
Educazione correzionaleStudi in lingua polacco
FilosofiaStudi in lingua polacco
FisicaStudi in lingua polacco
GestioneStudi in lingua polacco
InformaticaStudi in lingua polacco
Lavoro socialeStudi in lingua polacco
MatematicaStudi in lingua polacco
Relazioni economiche internazionaliStudi in lingua polacco
Relazioni internazionaliStudi in lingua polacco
SociologiaStudi in lingua polacco
StoriaStudi in lingua polacco
AdministracjaStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo i prawoStudi in lingua polacco
Chemia kryminalistyczna i sądowaStudi in lingua polacco
Doradztwo podatkowe i administracja skarbowaStudi in lingua polacco
Filologia angielskaStudi in lingua polacco
Filologia angielska z elementami translatorykiStudi in lingua polacco
Filologia obca nauczycielskaStudi in lingua polacco
Filologia polskaStudi in lingua polacco
Filologia polska nauczycielskaStudi in lingua polacco
Filologia rosyjska – przekładoznawstwoStudi in lingua polacco
KulturoznawstwoStudi in lingua polacco
Pedagogika opiekuńczo-wychowawczaStudi in lingua polacco

Dottoratoaltri »
Economia e finanza Studi in lingua polacco
Filosofia Studi in lingua polacco
Linguistica Studi in lingua polacco
Pedagogia Studi in lingua polacco
Scienze fisiche Studi in lingua polacco
Storia Studi in lingua polacco
Literaturoznawstwo Studi in lingua polacco
Nauki biologiczne Studi in lingua polacco
Nauki chemiczne Studi in lingua polacco
Nauki prawne Studi in lingua polacco
Nauki socjologiczne Studi in lingua polacco

Altri programmi universitarialtri »
Podyplomowe Studia Genealogiczne Studi in lingua polacco
Podyplomowe Studia Ochrony i Promocji Dziedzictwa Kulturowego Studi in lingua polacco
Studia Podyplomowe Administracji Publicznej Studi in lingua polacco
Studia Podyplomowe Animacji czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa Studi in lingua polacco
Studia Podyplomowe Archiwistyki Studi in lingua polacco
Studia Podyplomowe Bankowość i rynki finansowe Studi in lingua polacco
Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Informacji i Ochrona Danych Osobowych w Sektorze Publicznym Studi in lingua polacco
Studia Podyplomowe Biologia Studi in lingua polacco
Studia Podyplomowe Celno-Podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego Studi in lingua polacco
Studia Podyplomowe Chemia Studi in lingua polacco
Studia Podyplomowe Doradztwo podatkowe Studi in lingua polacco
Studia Podyplomowe Duszpasterstwo i Zarządzanie w Jednostkach Kościelnych Studi in lingua polacco
Studia Podyplomowe Egzekucja Administracyjna Studi in lingua polacco
Studia Podyplomowe Finansów i rachunkowości przedsiębiorstw Studi in lingua polacco
Studia Podyplomowe Fizyki Studi in lingua polacco
Studia Podyplomowe Historii Studi in lingua polacco
Studia Podyplomowe Komunikacji i Public Relations Studi in lingua polacco
Studia Podyplomowe Kształcenie Tłumaczy Przysięgłych Języka Angielskiego Studi in lingua polacco
Studia Podyplomowe Logopedyczne Studi in lingua polacco
Studia Podyplomowe Matematyki Studi in lingua polacco
Studia Podyplomowe Mediatorów Sądowych Studi in lingua polacco
Studia Podyplomowe Menedżerskie Studi in lingua polacco
Studia Podyplomowe Nauczyciel Przyrody Studi in lingua polacco
Studia Podyplomowe Ochrony i Promocji Dziedzictwa kulturowego Studi in lingua polacco
Studia Podyplomowe Oligofrenopedagogika Studi in lingua polacco
Studia Podyplomowe Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Studi in lingua polacco
Studia Podyplomowe Pedagogika Resocjalizacyjna Studi in lingua polacco
Studia Podyplomowe Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Systemie Edukacji Integracyjnej i Wyłączającej Studi in lingua polacco
Studia Podyplomowe Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem gier strategicznych Studi in lingua polacco
Studia Podyplomowe Psychologia w Zarządzaniu Studi in lingua polacco
Studia Podyplomowe Rachunkowość i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora publicznego Studi in lingua polacco
Studia Podyplomowe Socjoterapia Studi in lingua polacco
Studia Podyplomowe Statystyczna Analiza Danych Społeczno-Ekonomicznych Studi in lingua polacco
Studia Podyplomowe Terapia i Edukacja Osób ze Spektrum Autyzmu Studi in lingua polacco
Studia Podyplomowe Terapia Pedagogiczna Studi in lingua polacco
Studia Podyplomowe Wczesne Nauczanie Języka Angielskiego Studi in lingua polacco
Studia Podyplomowe Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Niepełnosprawnością Studi in lingua polacco
Studia Podyplomowe Wyceny i gospodarki nieruchomościami Studi in lingua polacco
Studia Podyplomowe Zamówienia publiczne Studi in lingua polacco
Studia Podyplomowe Zarządzanie projektami Unii Europejskiej Studi in lingua polacco
Studia Podyplomowe Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego Studi in lingua polacco
Studia Podyplomowe Zarządzanie zasobami ludzkimi Studi in lingua polacco
Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli Studi in lingua polacco

Dipartimentialtri »
Instytut Filozofii
Instytut Informatyki
Instytut Socjologii
Instytut Studiów Kulturowych
Instytut Zarządzania
Wydział Biologii
Wydział Chemii
Wydział Ekonomii i Finansów
Wydział Filologiczny
Wydział Fizyki
Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Matematyki
Wydział Nauk o Edukacji
Wydział Prawa
sito web dell'università:
uwb.edu.pl

mappa

« torna - Università
Privacy Policy