Białystok, Polonia

Uniwersytet w Białymstoku

tipo di università: università
stato di università: statali

Contatto:

ul. Świerkowa 20 B
15-328 Białystok
tel. +48 85 745 70 00, +48 85 745 70 80

laurea triennale
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
InformaticaStudi in lingua inglese
PhilologyStudi in lingua inglese
English PhilologyStudi in lingua inglese
BiologiaStudi in lingua polacco
Biologia i zdrowie człowiekaStudi in lingua polacco
Biologia molekularna i eksperymentalnaStudi in lingua polacco
Biologia środowiskaStudi in lingua polacco
BiotecnologiaStudi in lingua polacco
ChimicaStudi in lingua polacco
Chemia (o profilu ogólnym)Studi in lingua polacco
Chemia kosmetycznaStudi in lingua polacco
Chemia kryminalistycznaStudi in lingua polacco
Chemia medycznaStudi in lingua polacco
Chemia nanomateriałówStudi in lingua polacco
CriminologiaStudi in lingua polacco
EconomiaStudi in lingua polacco
Analiza rynku i doradztwo inwestycyjne 1Studi in lingua polacco
Ekonomia e-przedsiębiorstwaStudi in lingua polacco
Finanse i rachunkowośćStudi in lingua polacco
Przedsiębiorstwo w gospodarce regionuStudi in lingua polacco
FisicaStudi in lingua polacco
Fizyka gier komputerowych i robotówStudi in lingua polacco
Fizyka medycznaStudi in lingua polacco
Fizyka o profilu ogólnymStudi in lingua polacco
GestioneStudi in lingua polacco
Gestione d'impresaStudi in lingua polacco
Zarządzanie sprzedażąStudi in lingua polacco
InformaticaStudi in lingua polacco
Lavoro socialeStudi in lingua polacco
MatematicaStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo informacjiStudi in lingua polacco
Matematyka finansowaStudi in lingua polacco
Matematyka teoretycznaStudi in lingua polacco
Relazioni internazionaliStudi in lingua polacco
Sicurezza internazionaleStudi in lingua polacco
Ścieżka amerykanistycznaStudi in lingua polacco
Zarządzanie informacją w przestrzeni międzynarodowejStudi in lingua polacco
SociologiaStudi in lingua polacco
StoriaStudi in lingua polacco
Historia wojskowaStudi in lingua polacco
Moduł regionalistycznyStudi in lingua polacco
Moduł źródłoznawczyStudi in lingua polacco
AdministracjaStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo i prawoStudi in lingua polacco
Dyplomacja publicznaStudi in lingua polacco
Dyplomacja kreatywnaStudi in lingua polacco
Dyplomacja kulturalna w nowych mediachStudi in lingua polacco
Marketing polityczny i public relationsStudi in lingua polacco
EkobiznesStudi in lingua polacco
Ekspert bioróżnorodnościStudi in lingua polacco
FilologiaStudi in lingua polacco
Filologia angielskaStudi in lingua polacco
Filologia angielska z językiem hiszpańskimStudi in lingua polacco
Filologia angielska z językiem niemieckimStudi in lingua polacco
Filologia angielska z językiem rosyjskimStudi in lingua polacco
Filologia francuska (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego)Studi in lingua polacco
Filologia rosyjska – komunikacja językowa w administracjiStudi in lingua polacco
Filologia rosyjska – komunikacja językowa w mediachStudi in lingua polacco
Język francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowyStudi in lingua polacco
Język francuski stosowany, z hiszpańskim (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego i hiszpańskiego od podstaw)Studi in lingua polacco
Filologia polskaStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo cyfroweStudi in lingua polacco
Miasto i region – praktyki kulturoweStudi in lingua polacco
Ścieżka edytorskaStudi in lingua polacco
Współczesne bibliotekoznawstwo i informacja naukowaStudi in lingua polacco
Filozofia i etykaStudi in lingua polacco
Jakość i bezpieczeństwo środowiskaStudi in lingua polacco
Kierunek ekonomiczno-prawnyStudi in lingua polacco
Sektor prywatnyStudi in lingua polacco
Sektor publicznyStudi in lingua polacco
KulturoznawstwoStudi in lingua polacco
Media i komunikowanieStudi in lingua polacco
Reklama i public relationsStudi in lingua polacco
Lingwistyka stosowanaStudi in lingua polacco
Język niemiecki z rosyjskim i elementami angielskiegoStudi in lingua polacco
Język niemiecki z rosyjskim i elementami japońskiegoStudi in lingua polacco
Pedagogika opiekuńczo-wychowawczaStudi in lingua polacco
Prawo i podatki w biznesieStudi in lingua polacco
Studia wschodnieStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo wschodniej granicy Polski w XX i XXI wiekuStudi in lingua polacco
Studia nad AzjąStudi in lingua polacco
Wschodoznawstwo i nowe mediaStudi in lingua polacco
Twórcze pisanieStudi in lingua polacco

corsi a ciclo unico
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
DirittoStudi in lingua polacco
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudi in lingua polacco
Pedagogika specjalnaStudi in lingua polacco
Educazione correzionaleStudi in lingua polacco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąStudi in lingua polacco

master
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
Chimica applicataStudi in lingua inglese
InformaticaStudi in lingua inglese
Internet and Mobile TechnologiesStudi in lingua inglese
PhilologyStudi in lingua inglese
English PhilologyStudi in lingua inglese
BiologiaStudi in lingua polacco
Biologia molecolareStudi in lingua polacco
Sorveglianza dell'ambienteStudi in lingua polacco
Mikrobiologia z biotechnologiąStudi in lingua polacco
BiotecnologiaStudi in lingua polacco
ChimicaStudi in lingua polacco
Analityka chemicznaStudi in lingua polacco
Chemia bioorganiczna i makromolekularnaStudi in lingua polacco
Synteza i analiza związków organicznychStudi in lingua polacco
CriminologiaStudi in lingua polacco
EconomiaStudi in lingua polacco
Analiza rynku i doradztwo inwestycyjne 2Studi in lingua polacco
Gospodarka globalnaStudi in lingua polacco
Gospodarka rozwoju zrównoważonegoStudi in lingua polacco
Rachunkowość i podatkiStudi in lingua polacco
FilosofiaStudi in lingua polacco
FisicaStudi in lingua polacco
Fizyka doświadczalnaStudi in lingua polacco
Fizyka medycznaStudi in lingua polacco
Fizyka teoretycznaStudi in lingua polacco
GestioneStudi in lingua polacco
Gestione d'impresaStudi in lingua polacco
Psychologia w zarządzaniuStudi in lingua polacco
InformaticaStudi in lingua polacco
Grafika komputerowa i multimediaStudi in lingua polacco
Technologie internetowe i mobilneStudi in lingua polacco
Lavoro socialeStudi in lingua polacco
MatematicaStudi in lingua polacco
Matematyka finansowaStudi in lingua polacco
Matematyka teoretycznaStudi in lingua polacco
Relazioni internazionaliStudi in lingua polacco
Analityka międzynarodowaStudi in lingua polacco
Bliski Wschód i Afryka Północna w polityce światowejStudi in lingua polacco
Stosunki międzynarodowe na obszarze poradzieckimStudi in lingua polacco
SociologiaStudi in lingua polacco
Badanie opinii i zachowań rynkowychStudi in lingua polacco
Coaching z elementami psychologii społecznejStudi in lingua polacco
Komunikacja i socjologia kognitywnaStudi in lingua polacco
Nowe praktyki kulturoweStudi in lingua polacco
StoriaStudi in lingua polacco
Historia nauczycielskaStudi in lingua polacco
Historia w ujęciu naukowymStudi in lingua polacco
AdministracjaStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo i prawoStudi in lingua polacco
Chemia kryminalistyczna i sądowaStudi in lingua polacco
Doradztwo podatkowe i administracja skarbowaStudi in lingua polacco
Dyplomacja publiczna i promocja regionuStudi in lingua polacco
Historia wschodniego pograniczaStudi in lingua polacco
Polska w świecieStudi in lingua polacco
Turystyka regionalnaStudi in lingua polacco
FilologiaStudi in lingua polacco
Filologia angielskaStudi in lingua polacco
Filologia angielska z elementami translatorykiStudi in lingua polacco
Filologia rosyjska – przekładoznawstwoStudi in lingua polacco
Filologia obca nauczycielskaStudi in lingua polacco
Filologia angielskaStudi in lingua polacco
Filologia rosyjskaStudi in lingua polacco
Filologia polskaStudi in lingua polacco
Filologia polska nauczycielskaStudi in lingua polacco
Kognitywistyka i komunikacjaStudi in lingua polacco
KryminalistykaStudi in lingua polacco
KulturoznawstwoStudi in lingua polacco
FilmoznawstwoStudi in lingua polacco
Komunikowanie w mediach cyfrowychStudi in lingua polacco
Kultura i natura PodlasiaStudi in lingua polacco
Pedagogika opiekuńczo-wychowawczaStudi in lingua polacco
Studia wschodnieStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo państwa w warunkach wielokulturowościStudi in lingua polacco
Geopolityka i geostrategia państw euroazjatyckichStudi in lingua polacco
Twórcza resocjalizacja z arteterapiąStudi in lingua polacco

Dottoratoaltri »
Economia e finanza Studi in lingua polacco
Filosofia Studi in lingua polacco
Linguistica Studi in lingua polacco
Matematica Studi in lingua polacco
Pedagogia Studi in lingua polacco
Scienze fisiche Studi in lingua polacco
Storia Studi in lingua polacco
Literaturoznawstwo Studi in lingua polacco
Nauki biologiczne Studi in lingua polacco
Nauki chemiczne Studi in lingua polacco
Nauki prawne Studi in lingua polacco
Nauki socjologiczne Studi in lingua polacco

Dipartimentialtri »
Wydział Biologii
Wydział Chemii
Wydział Ekonomii i Finansów
Wydział Filologiczny
Wydział Filozofii
Wydział Fizyki
Wydział Historii
Wydział Informatyki
Wydział Matematyki
Wydział Nauk o Edukacji
Wydział Prawa
Wydział Socjologii
Wydział Stosunków Międzynarodowych
Wydział Studiów Kulturowych
Wydział Zarządzania
sito web dell'università:
uwb.edu.pl

mappa

« torna - Università
Privacy Policy