Presentazione dell'università
Łódź, Polonia

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

tipo di università: altri istituti di istruzione superiore
stato di università: non statali

laurea triennale
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
GestioneStudi in lingua polacco
E-commerce i marketingStudi in lingua polacco
Rachunkowość i finanse w zarządzaniuStudi in lingua polacco
Zarządzanie logistyczneStudi in lingua polacco
Zarządzanie w biznesie i sektorze publicznymStudi in lingua polacco
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudi in lingua polacco
InfermieristicaStudi in lingua polacco
Lavoro socialeStudi in lingua polacco
Asystent osoby zależnejStudi in lingua polacco
Asystent rodzinyStudi in lingua polacco
Doradztwo socjalne z terapią i mediacją w rodzinieStudi in lingua polacco
Interwencja kryzysowaStudi in lingua polacco
Mediator rodzinnyStudi in lingua polacco
PedagogiaStudi in lingua polacco
Andragogika z elementami gerontologiiStudi in lingua polacco
Doradztwo zawodowe i personalneStudi in lingua polacco
Pedagogika opiekuńczo–wychowawczaStudi in lingua polacco
Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchowąStudi in lingua polacco
Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalnąStudi in lingua polacco
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolnaStudi in lingua polacco
Relazioni internazionaliStudi in lingua polacco
Administracja w UEStudi in lingua polacco
Biznes i współpraca na rynku europejskimStudi in lingua polacco
Media i komunikowanie w UEStudi in lingua polacco
Sanità pubblicaStudi in lingua polacco
Specjalista ds. marketingu usług zdrowotnychStudi in lingua polacco
Specjalista ds. zarządzania w ochronie zdrowiaStudi in lingua polacco
SociologiaStudi in lingua polacco
SocjokryminologiaStudi in lingua polacco
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudi in lingua polacco
Studi europeiStudi in lingua polacco
Administracja w UEStudi in lingua polacco
Biznes i współpraca na rynku europejskimStudi in lingua polacco
Media i komunikowanie w UEStudi in lingua polacco
AdministracjaStudi in lingua polacco
Administracja porządku publicznegoStudi in lingua polacco
Prawna obsługa biznesuStudi in lingua polacco
Prawo pracy i kadrStudi in lingua polacco
Specjalność samorządowaStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo narodoweStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo militarne i obrona narodowaStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwaStudi in lingua polacco
Zarządzanie kryzysowe i ratownictwoStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo i nowe mediaStudi in lingua polacco
Film i sztuki audiowizualneStudi in lingua polacco
Aktorstwo filmowe, telewizyjne i reklamoweStudi in lingua polacco
Produkcja filmowa, telewizyjna i reklamowaStudi in lingua polacco
Reżyseria filmowa, telewizyjna i reklamowaStudi in lingua polacco
Sztuka operatorska filmowa, telewizyjna i reklamowaStudi in lingua polacco
Filologia angielskaStudi in lingua polacco
Nauczycielska (nauczanie języka angielskiego)Studi in lingua polacco
TranslatorykaStudi in lingua polacco
Finanse i rachunkowośćStudi in lingua polacco
Gestione finanziariaStudi in lingua polacco
Rachunkowość i analiza finansowaStudi in lingua polacco
GrafikaStudi in lingua polacco
MultimediaStudi in lingua polacco
Grafika komputerowa – projektowanie gier i efektów specjalnychStudi in lingua polacco
Grafika projektowaStudi in lingua polacco
JaponistykaStudi in lingua polacco
StoriaStudi in lingua polacco
NauczycielskaStudi in lingua polacco
TranslatorykaStudi in lingua polacco
KosmetologiaStudi in lingua polacco
Kosmetologia estetycznaStudi in lingua polacco
Odnowa biologicznaStudi in lingua polacco
LogistykaStudi in lingua polacco
Koordynator pojazdów autonomicznychStudi in lingua polacco
Turystyka i rekreacjaStudi in lingua polacco
Hotelarstwo i przemysł spotkań (MICE)Studi in lingua polacco
Regionalna gospodarka turystycznaStudi in lingua polacco

laurea in ingegneria
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
InformaticaStudi in lingua polacco
Grafika komputerowa i aplikacje internetoweStudi in lingua polacco
Sieci i systemy komputeroweStudi in lingua polacco
Technologie programowaniaStudi in lingua polacco
Architektura i urbanistykaStudi in lingua polacco
Architektura z projektowaniem terenów zieleniStudi in lingua polacco
Architektura z projektowaniem wnętrzStudi in lingua polacco
Urbanistyka i zagospodarowanie przestrzenneStudi in lingua polacco
Geodezja i kartografiaStudi in lingua polacco
Geodezja gospodarczaStudi in lingua polacco
Kataster i gospodarka nieruchomościamiStudi in lingua polacco

master
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
FisioterapiaStudi in lingua polacco
GestioneStudi in lingua polacco
Administracja i zarządzanie publiczneStudi in lingua polacco
E-biznes & Professional CommunicationStudi in lingua polacco
Logistyka w zarządzaniuStudi in lingua polacco
Profil menedżerskiStudi in lingua polacco
Rachunkowość i finanse w zarządzaniuStudi in lingua polacco
Zdrowie publiczne i zarządzanie w ochronie zdrowiaStudi in lingua polacco
InformaticaStudi in lingua polacco
Integracja systemów otwartychStudi in lingua polacco
Systemy wizualizacji i zarządzania informacjąStudi in lingua polacco
PedagogiaStudi in lingua polacco
Educazione correzionaleStudi in lingua polacco
Andragogika z gerontologiąStudi in lingua polacco
Diagnoza i terapia pedagogicznaStudi in lingua polacco
Doradztwo zawodowe w szkoleStudi in lingua polacco
Pedagogika opiekuńczo–wychowawczaStudi in lingua polacco
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolnaStudi in lingua polacco
Relazioni internazionaliStudi in lingua polacco
Administracja w UEStudi in lingua polacco
Biznes i współpraca na rynku europejskimStudi in lingua polacco
Media i komunikowanie w UEStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo narodoweStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo militarne i obrona narodowaStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwaStudi in lingua polacco
Zarządzanie kryzysowe i ratownictwoStudi in lingua polacco
Filologia angielskaStudi in lingua polacco
Nauczycielska (nauczanie języka angielskiego)Studi in lingua polacco
TranslatorykaStudi in lingua polacco
JaponistykaStudi in lingua polacco
StoriaStudi in lingua polacco
NauczycielskaStudi in lingua polacco
TranslatorykaStudi in lingua polacco
KosmetologiaStudi in lingua polacco
Kosmetologia medycznaStudi in lingua polacco
Odnowa biologicznaStudi in lingua polacco

corsi a ciclo unico
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
DirittoStudi in lingua polacco
FisioterapiaStudi in lingua polacco
PsicologiaStudi in lingua polacco
PsychogeriatriaStudi in lingua polacco
Psychologia biznesuStudi in lingua polacco
Psychologia doradztwa zawodowegoStudi in lingua polacco
Psychologia sportuStudi in lingua polacco
Psychologia zdrowia i klinicznaStudi in lingua polacco
Pedagogika specjalnaStudi in lingua polacco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąStudi in lingua polacco
Edukacja specjalna i terapia autyzmuStudi in lingua polacco

Dottoratoaltri »
Gestione Studi in lingua polacco
Informatica Studi in lingua polacco
Linguistica Studi in lingua polacco

MBAaltri »
MBA in Healthcare Administration Studi in lingua inglese
MBA in Information Technology Studi in lingua inglese
MBA in Professional Communication Studi in lingua inglese

Doppia laureaaltri »
Clark University

Altri programmi universitarialtri »
Postgraduate Studies in English for Specific Purposes Studi in lingua inglese
Diritto tributario Studi in lingua polacco
Administracja Rządowa i Samorządowa Studi in lingua polacco
Asystent medyczny Studi in lingua polacco
Audyt wewnętrzny Studi in lingua polacco
Bankowość usługowa Studi in lingua polacco
BIM - Modelowanie cyfrowe i zarządzanie cyklem życia budynków Studi in lingua polacco
Coaching w zarządzaniu i biznesie Studi in lingua polacco
Doradztwo zawodowe w edukacji-studia podyplomowe kwalifikacyjne Studi in lingua polacco
Edukacja dla bezpieczeństwa- studia podyplomowe kwalifikacyjne Studi in lingua polacco
Informatyka w Edukacji Studi in lingua polacco
Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami pedagogiki Marii Montessorii Studi in lingua polacco
Internet rzeczy Studi in lingua polacco
Kardiorehabilitacja w praktyce klinicznej Studi in lingua polacco
Lean Leader Studi in lingua polacco
Lean Management Studi in lingua polacco
Mediacje i negocjacje Studi in lingua polacco
Multimedialna grafika komputerowa w mediach Studi in lingua polacco
Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych Studi in lingua polacco
Ochrona Interesu Finansowego Skarbu Państwa Studi in lingua polacco
Optyk sprzedawca Studi in lingua polacco
Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia Studi in lingua polacco
Organizacja pomocy społecznej Studi in lingua polacco
Organizacja, Zarządzanie i Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego Studi in lingua polacco
Prawo Karne Gospodarcze i Skarbowe Studi in lingua polacco
Prawo Obrotu Gospodarczego Studi in lingua polacco
Prawo pracy, kadr i ubezpieczeń społecznych Studi in lingua polacco
Prawo Spółek - aspekty polskie i europejskie Studi in lingua polacco
Profesjonalny Menedżer Biznesu - IntroMBA po polsku Studi in lingua polacco
Programowanie aplikacji (FRONTEND) Studi in lingua polacco
Przygotowanie obronne w administracji Studi in lingua polacco
Przygotowanie pedagogiczne Studi in lingua polacco
Psychologia transportu Studi in lingua polacco
Psychologia uzależnień Studi in lingua polacco
Public Relations w firmie Studi in lingua polacco
Rachunkowość finansowa i podatkowa Studi in lingua polacco
Rachunkowość finansowa i zarządcza Studi in lingua polacco
Rachunkowość z elementami analizy finansowej Studi in lingua polacco
RODO, Ochrona danych osobowych-audyt wewnętrzny Studi in lingua polacco
Specjalista z zakresu zaopatrzenia ortopedycznego i medycznych środków pomocniczych Studi in lingua polacco
Trener biznesowy Studi in lingua polacco
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią i wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka Studi in lingua polacco
Zamówienia publiczne Studi in lingua polacco
Zarzadzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi Studi in lingua polacco
Zarzadzanie w lotnictwie cywilnym Studi in lingua polacco
Zarządzanie BHP oraz ochroną środowiska-studia podyplomowe kwalifikacyjne Studi in lingua polacco
Zarządzanie kapitałem ludzkim w nowoczesnych organizacjach Studi in lingua polacco
Zarządzanie kryzysowe Studi in lingua polacco
Zarządzanie oświatą Studi in lingua polacco
Zarządzanie projektami translatorskimi – lokalizacja, transkreacja oraz copywriting w ujęciu interkulturowym oraz marketingowym Studi in lingua polacco
Zarządzanie transportem Studi in lingua polacco
Zarządzanie w spółkach skarbu państwa Studi in lingua polacco
Zarządzanie w ubezpieczeniach społecznych Studi in lingua polacco
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – Przywództwo, Innowacyjność, Partnerstwo Studi in lingua polacco
Zintegrowana profilaktyka społeczna z terapią uzależnień i zaburzeń zachowania Studi in lingua polacco

Dipartimentialtri »
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki
Wydział Zarządzania

Altri centri educativi
Clark University ŁódźŁódź
Clark University WarszawaVarsavia
Polska Akademia OtwartaŁódź
Społeczna Akademia Nauk KrakówCracovia (Kraków)
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w BełchatowieBełchatów
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w BrodnicyBrodnica
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w GarwolinieGarwolin
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w KielcachKielce
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w KołobrzeguKołobrzeg
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w OlkuszuOlkusz
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w Ostrowie WielkopolskimOstrów Wielkopolski
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w SieradzuSieradz
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w Skarżysku KamiennejSkarżysko-Kamienna
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w SzczecinkuSzczecinek
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w ŚwidnicyŚwidnica
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w TarnobrzeguTarnobrzeg
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w Zduńskiej WoliZduńska Wola
Społeczna Akademia Nauk WarszawaVarsavia
Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w LondynieLondra

sito web dell'università: lodz.san.edu.pl

mappa

YouTube

« torna - Università
Privacy Policy